Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/12/2013 17:05

Các công trình, dự án trọng điểm năm 2014 phải có sức lan tỏa trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố và của vùng

Các công trình, dự án trọng điểm năm 2014 phải có sức lan tỏa trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố và của vùng

Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2013 mặc dù ngân sách thành phố gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng hụt thu xảy ra cả ở thành phố và hầu hết các quận, huyện tuy nhiên thành phố đã ưu tiên bố trí 525 tỷ đồng từ các nguồn cho các công trình trọng điểm. Đồng thời tích cực huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung cho các dự án là 452 tỷ đồng, nâng tổng số vốn bố trí cho các công trình trọng điểm trong năm lên 977 tỷ đồng. Nhiều công trình lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các tỉnh khu vực phía Bắc được khởi công thực hiện như: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay – Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi; công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện…tiến độ các công trình chuyển tiếp cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu.Tuy nhiên do cùng lúc thành phố triển khai thực hiện nhiều dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư lớn đã gây một áp lực rất lớn trong việc cân đối vốn đầu tư từ ngân sách của thành phố, đặc biệt là vốn đối ứng các dự án ODA. Bên cạnh đó, sự phối hợp thống nhất giữa Chủ đầu tư trên địa bàn thành phố với các cơ quan, đơn vị chưa thực sự được tốt, đặc biệt việc xử lý nguồn vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB của các dự án, làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trọng điểm.

Theo đánh giá của UBND thành phố, năm 2014 việc xác định các dự án công trình trọng điểm phải được xem xét tính toán theo tiêu chí là dự án có ý nghĩa quan trọng, có sức lan tỏa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của vùng. Các dự án được lựa chọn phải là các dự án đã xác định được nguồn vốn cụ thể và khả năng cân đối vốn để đảm bảo tiến độ đề ra. Dự án sử dụng nguồn vốn ODA có quy mô lớn, phạm vi thực hiện trên địa bàn nhiều quận, huyện và cần có sự phối hợp của nhiều ngành, địa phương trong quá trình thực hiện, đặc biệt trong công tác bồi thường GPMB.

Theo đó, dự kiến danh mục dự án, công trình trọng điểm năm 2014 của thành phố gồm 10 dự án:

  1. Dự án nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (gồm Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Dự án Xây dựng Nhà ga Sân bay Cát Bi);
  2. Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện;
  3. Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lach Huyện;
  4. Dự án Phát triển giao thông đô thị vay vốn Ngân hàng Thế giới;
  5. Các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải;
  6. Dự án Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở II tại xã An Đồng, huyên An Dương;
  7. Các công trình phục vụ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2014;
  8. Dự án Cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vỹ
  9. Các dự án thuộc Chương trình Xây dựng Nông thôn mới
  10. Các dự án Phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

 Thùy Chi

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn