image advertisement
Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1142/QĐ-UBND 08/04/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 60
Tải về 0
58/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Quyết định ban hành Đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 114
Tải về 1
18/QĐ-HĐGBCHP 12/06/2023 Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Giải Báo chí thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 120
Tải về 0
13/2023/QĐ-UBND 28/02/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 103
Tải về 0
54/KH-UBND 22/02/2023 Kế hoạch truyền thông về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023
Lượt xem: 100
Tải về 1
357/QĐ-UBND 08/02/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành; lĩnh vực Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 111
Tải về 0
347/QĐ-UBND 07/02/2023 Quyết định thành lập Hội đồng Giải Báo chí thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 116
Tải về 0
50-HD/BTGTU 06/02/2023 Hướng dẫn thực hiện công tác Khoa giáo năm 2023
Lượt xem: 92
Tải về 0
21/2022/TT-BTTTT 29/11/2022 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng”
Lượt xem: 159
Tải về 0
20/2022/TT-BTTTT 29/11/2022 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng cố định mặt đất"
Lượt xem: 129
Tải về 0
1234
Cơ quan ban hành

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn