image advertisement
Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/2024/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 73
Tải về 0
03/NQ-HĐND 22/03/2024 Nghị quyết về việc sử dụng nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù năm 2022
Lượt xem: 59
Tải về 6
04/NQ-HĐND 22/03/2024 Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 77
Tải về 1
05/NQ-HĐND 22/03/2024 Nghị quyết cho ý kiến về việc ban hành danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 61
Tải về 0
05/2024/QĐ-UBND 19/02/2024 Quyết định quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 476
Tải về 4
46/2023/QĐ-UBND 04/12/2023 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 184
Tải về 3
07/2023/NQ-HĐND 13/11/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố
Lượt xem: 114
Tải về 1
3405/QĐ-UBND 24/10/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung năm 2023 của thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 102
Tải về 1
3088/QĐ-UBND 04/10/2023 Về việc phê duyệt tổng dự toán, nguồn vốn mua sắm máy móc, thiết bị phương thức tập trung năm 2023 của thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 112
Tải về 0
32/2023/QĐ-UBND 18/09/2023 Ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 99
Tải về 0
123456
Cơ quan ban hành

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn