image advertisement
Tổng số: 192
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
97/KH-UBND 16/04/2024 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 40
Tải về 0
701/QĐ-UBND 15/03/2024 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Lượt xem: 11
Tải về 0
06/2024/QĐ-UBND 04/03/2024 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 99
Tải về 12
36/KH-UBND 19/02/2024 Kế hoạch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 trên địa bàn thành phố
Lượt xem: 45
Tải về 0
41/TB-UBND 15/02/2024 Thông báo về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ tại các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố
Lượt xem: 46
Tải về 4
31/KH-UBND 15/02/2024 Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024
Lượt xem: 148
Tải về 6
302/QĐ-UBND 30/01/2024 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024
Lượt xem: 138
Tải về 4
293/QĐ-UBND 29/01/2024 Quyết định ban hành Danh mục nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận năm 2024 của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Lượt xem: 195
Tải về 4
56/QĐ-UBND 09/01/2024 Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2023
Lượt xem: 322
Tải về 4
95/2023/NĐ-CP 29/12/2023 Sao gửi Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 81
Tải về 2
12345678910...
Cơ quan ban hành

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn