image advertisement
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1260/QĐ-UBND 17/04/2024 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ trên địa bàn thành phố
Lượt xem: 13
Tải về 0
07/2023/TT-BNG 29/12/2023 Thông tư hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
Lượt xem: 135
Tải về 4
69/2022/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 64
Tải về 0
68/2022/QĐ-UBND 28/11/2022 Quy chế phối họp trong công tác quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Lượt xem: 82
Tải về 0
180/KH-UBND 30/07/2021 Triển khai Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn thành phố
Lượt xem: 81
Tải về 0
8/TB-UBND 06/01/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân, Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2020 tại Sở Ngoại vụ
Lượt xem: 79
Tải về 0
42/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng.
Lượt xem: 94
Tải về 0
38/2020/QĐ-UBND 14/12/2020 Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 80
Tải về 1
3570/QĐ-UBND 27/11/2020 tặng Bằng khen (Trưởng đại diện Tổ chức công đoàn Thủy thủ Nhật bản)
Lượt xem: 91
Tải về 0
262/KH-UBND 06/11/2020 Triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Lượt xem: 81
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn