Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Công tác triển khai thi công các Dự án đầu tư xây dựng tại khu vực Bắc sông Cấm đảm bảo tiến độ đề ra

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 27/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân thực địa kiểm tra và nghe báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng tại khu vực Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên nhằm nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại để đảm bảo các công trình, dự án hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn