Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ ba, ngày 28 tháng 01 năm 2020
Danh mục
  Văn bản quy phạm pháp luật Trung ương (78) Văn bản quy phạm pháp luật thành phố (38)
  Từ khóa tìm kiếm:
    Tìm trong Tìm kiếm nâng cao
  Tìm kiếm
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Page size:
  select
   116 items in 6 pages
  1
  39/2018/NĐ-CP
  Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Hỗ trọ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Số hiệu: 39/2018/NĐ-CP
  Ngày ban hành: 11/03/2018
  Ngày có hiệu lực: 11/03/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Khác
  Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Hỗ trọ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  11/03/2018
  2
  48/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 48/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 29/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 09/04/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  29/12/2017
  3
  28/2017/TT-BCT
  Thông tư của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương
  Số hiệu: 28/2017/TT-BCT
  Ngày ban hành: 08/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Khác
  Trích yếu: Thông tư của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương
  08/12/2017
  4
  17/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy định lập dự toán, quyết toán, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 17/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 20/10/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy định lập dự toán, quyết toán, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  20/10/2017
  5
  12/2017/QĐ-UBND
  Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và mức trần dịch vụ thủy lợi và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 12/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 28/09/2017
  Ngày có hiệu lực: 08/10/2017
  Người ký: Phạm Văn Hà
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và mức trần dịch vụ thủy lợi và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  28/09/2017
  6
  108/2017/NĐ-CP
  Nghị định của Chính phủ về quản lý phân bón
  Số hiệu: 108/2017/NĐ-CP
  Ngày ban hành: 20/09/2017
  Ngày có hiệu lực: 20/09/2017
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Khác
  Trích yếu: Nghị định của Chính phủ về quản lý phân bón
  20/09/2017
  7
  10/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 10/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 08/09/2017
  Ngày có hiệu lực: 18/09/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  08/09/2017
  8
  07/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 07/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 25/08/2017
  Ngày có hiệu lực: 04/09/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  25/08/2017
  9
  13/2017/NQ-HĐND
  Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025
  Số hiệu: 13/2017/NQ-HĐND
  Ngày ban hành: 20/07/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
  Người ký: Lê Văn Thành
  Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố
  Phân loại: Nghị quyết
  Trích yếu: Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025
  20/07/2017
  10
  27/NQ-CP
  Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 24/2016/QH14
  Số hiệu: 27/NQ-CP
  Ngày ban hành: 21/02/2017
  Ngày có hiệu lực: 21/02/2017
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Khác
  Trích yếu: Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 24/2016/QH14
  21/02/2017
  11
  326/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 326/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 16/02/2017
  Ngày có hiệu lực: 26/02/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  16/02/2017
  12
  19-2017/NQ-CP
  Nghị Quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiên mội trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
  Số hiệu: 19-2017/NQ-CP
  Ngày ban hành: 06/02/2017
  Ngày có hiệu lực: 06/02/2017
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Nghị quyết
  Trích yếu: Nghị Quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiên mội trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
  06/02/2017
  13
  231/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ lãi xuất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 231/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 02/02/2017
  Ngày có hiệu lực: 12/02/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ lãi xuất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  02/02/2017
  14
  01/2017/NĐ-CP
  Nghị định Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Số hiệu: 01/2017/NĐ-CP
  Ngày ban hành: 06/01/2017
  Ngày có hiệu lực: 03/03/2017
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Khác
  Trích yếu: Nghị định Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  06/01/2017
  15
  3434/2016/QĐ-UBND
  Phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 3434/2016/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 30/12/2016
  Ngày có hiệu lực: 10/01/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  30/12/2016
  16
  229/QĐ-TTg
  Quyết định scủa Thủ tướng Chính phủ: Về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
  Số hiệu: 229/QĐ-TTg
  Ngày ban hành: 30/12/2016
  Ngày có hiệu lực: 30/12/2016
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định scủa Thủ tướng Chính phủ: Về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
  30/12/2016
  17
  39/2016/TT-NHNN
  Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
  Số hiệu: 39/2016/TT-NHNN
  Ngày ban hành: 30/12/2016
  Ngày có hiệu lực: 15/03/2017
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Khác
  Trích yếu: Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
  30/12/2016
  18
  3208/2016/QĐ-UBND
  Quyết định số ngày 21/12/2016 về giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2019
  Số hiệu: 3208/2016/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 21/12/2016
  Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định số ngày 21/12/2016 về giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2019
  21/12/2016
  19
  3044/2016/QĐ-UBND
  Ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ lãi xuất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 3044/2016/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 07/12/2016
  Ngày có hiệu lực: 17/12/2016
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ lãi xuất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  07/12/2016
  20
  301/2016/TT-BTC
  Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
  Số hiệu: 301/2016/TT-BTC
  Ngày ban hành: 15/11/2016
  Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Khác
  Trích yếu: Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
  15/11/2016
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter