Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Văn bản điều hành Ủy ban nhân dân
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Công an (3) Lao động - Thương binh và Xã hội (10) Tài nguyên và Môi trường (21)
  Công thương (6) Ngoại vụ (4) Thanh tra (2)
  Doanh nghiệp (2) Nội vụ (52) Thông tin và Truyền thông (17)
  Giáo dục đào tạo (0) Nông nghiệp và PTNT (16) Tư pháp (13)
  Giao thông vận tải (8) Phòng cháy chữa cháy (0) Văn hóa - Thể thao và Du lịch (9)
  Kế hoạch và Đầu tư (14) Quốc phòng (0) Xây dựng (15)
  Khoa học và Công nghệ (4) Tài chính (23) Y tế (6)
  Loại văn bản: Năm ban hành:
  Từ khóa:
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Số bản ghi/trang:
  select
   225 văn bản/12 trang.
  1 02/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 02/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 09/01/2018
  Ngày có hiệu lực: 19/01/2018
  Người ký: Nguyễn Xuân Bình
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  09/01/2018
  2 01/2018/QĐ-UBND
  Quyết định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 01/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 08/01/2018
  Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  08/01/2018
  3 09/2018/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành Quy định về quy định về chức năng, nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
  Số hiệu: 09/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 05/01/2018
  Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định về quy định về chức năng, nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
  05/01/2018
  4 44/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 44/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 29/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy định về quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  29/12/2017
  5 43/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 43/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 29/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại thành phố Hải Phòng
  29/12/2017
  6 48/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 48/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 29/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 09/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  29/12/2017
  7 46/2017/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 46/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 29/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 08/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  29/12/2017
  8 41/2017/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch
  Số hiệu: 41/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 27/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch
  27/12/2017
  9 37//2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
  Số hiệu: 37//2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 21/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
  21/12/2017
  10 39/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1919/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  Số hiệu: 39/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 21/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1919/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  21/12/2017
  11 35/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã thuộc thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 35/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 19/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 28/12/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã thuộc thành phố Hải Phòng
  19/12/2017
  12 31/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 31/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 19/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 31/12/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  19/12/2017
  13 33/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Quy định giá thuê môi trường rừng Vườn Quốc gia Cát Bà, thành phố hải phòng
  Số hiệu: 33/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 19/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 28/12/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Quy định giá thuê môi trường rừng Vườn Quốc gia Cát Bà, thành phố hải phòng.
  19/12/2017
  14 34/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 34/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 19/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 28/12/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  19/12/2017
  15 28/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 28/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 05/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 20/12/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  05/12/2017
  16 27/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên
  Số hiệu: 27/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 01/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 11/12/2017
  Người ký: Phạm Văn Hà
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên
  01/12/2017
  17 26/2017/QĐ-UBND
  Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định việc cho thuê mặt nước biển, giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 26/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 20/11/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định việc cho thuê mặt nước biển, giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  20/11/2017
  18 24/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 24/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 17/11/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  17/11/2017
  19 23/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 23/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 09/11/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng
  09/11/2017
  20 19/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 19/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 03/11/2017
  Ngày có hiệu lực: 15/11/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  03/11/2017
  LB.Counter