Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Văn bản điều hành Ủy ban nhân dân
  Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản Trung ương
  Công an (3) Lao động - Thương binh và Xã hội (12) Tài nguyên và Môi trường (31)
  Công thương (8) Ngoại vụ (4) Thanh tra (2)
  Doanh nghiệp (2) Nội vụ (61) Thông tin và Truyền thông (24)
  Giáo dục đào tạo (2) Nông nghiệp và PTNT (27) Tư pháp (18)
  Giao thông vận tải (9) Phòng cháy chữa cháy (1) Văn hóa - Thể thao và Du lịch (15)
  Kế hoạch và Đầu tư (16) Quốc phòng (0) Xây dựng (19)
  Khoa học và Công nghệ (4) Tài chính (31) Y tế (12)
  Loại văn bản: Năm ban hành:
  Từ khóa:
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Số bản ghi/trang:
  select
   301 văn bản/16 trang.
  1 43/2019/QĐ-UBND
  Quyết định quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 43/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 25/11/2019
  Ngày có hiệu lực: 10/12/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Báo cáo
  Trích yếu: Quyết định quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  25/11/2019
  2 33/2019/QĐ-UBND
  Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
  Số hiệu: 33/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 16/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
  16/09/2019
  3 32/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 32/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 13/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 25/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  13/09/2019
  4 31/2019/QĐ-UBND
  Quyết định về việc quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 31/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 11/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  11/09/2019
  5 23/2019/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 23/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 26/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 10/08/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng
  26/07/2019
  6 22/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 22/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 12/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  12/07/2019
  7 21/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 21/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 27/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 10/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng
  27/06/2019
  8 20/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 20/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 19/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng
  19/06/2019
  9 19/2019/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 19/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 10/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  10/06/2019
  10 17/2019/QĐ-UBND
  Quyết định quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 17/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 06/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 06/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  06/06/2019
  11 18/2019/QĐ-UBND
  Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
  Số hiệu: 18/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 06/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
  06/06/2019
  12 16/2019/QĐ-UBND
  Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
  Số hiệu: 16/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 24/05/2019
  Ngày có hiệu lực: 05/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Báo cáo
  Trích yếu: Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
  24/05/2019
  13 15/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
  Số hiệu: 15/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 13/05/2019
  Ngày có hiệu lực: 20/05/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
  13/05/2019
  14 14/2019/QĐ-UBND
  Quyết đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND thành phố
  Số hiệu: 14/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 10/05/2019
  Ngày có hiệu lực: 20/05/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND thành phố
  10/05/2019
  15 13/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 13/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 02/05/2019
  Ngày có hiệu lực: 20/05/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  02/05/2019
  16 12/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 12/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 22/04/2019
  Ngày có hiệu lực: 05/05/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  22/04/2019
  17 11/2019/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
  Số hiệu: 11/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 17/04/2019
  Ngày có hiệu lực: 05/05/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
  17/04/2019
  18 08/2019/QĐ-UBND
  Quyết định về việc điều chỉnh giá một số loại đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện
  Số hiệu: 08/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 08/03/2019
  Ngày có hiệu lực: 20/03/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc điều chỉnh giá một số loại đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện
  08/03/2019
  19 01/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 01/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 02/01/2019
  Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  02/01/2019
  20 43/2018/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 43/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 28/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố Hải Phòng
  28/12/2018
  LB.Counter