Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Văn bản điều hành Ủy ban nhân dân
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Công an (3) Lao động - Thương binh và Xã hội (10) Tài nguyên và Môi trường (17)
  Công thương (5) Ngoại vụ (4) Thanh tra (2)
  Doanh nghiệp (2) Nội vụ (50) Thông tin và Truyền thông (15)
  Giáo dục đào tạo (0) Nông nghiệp và PTNT (13) Tư pháp (13)
  Giao thông vận tải (6) Phòng cháy chữa cháy (0) Văn hóa - Thể thao và Du lịch (8)
  Kế hoạch và Đầu tư (13) Quốc phòng (0) Xây dựng (13)
  Khoa học và Công nghệ (4) Tài chính (23) Y tế (6)
  Loại văn bản: Năm ban hành:
  Từ khóa:
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Số bản ghi/trang:
  select
   207 văn bản/11 trang.
  1 26/2017/QĐ-UBND
  Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định việc cho thuê mặt nước biển, giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 26/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 20/11/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định việc cho thuê mặt nước biển, giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  20/11/2017
  2 23/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 23/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 09/11/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng
  09/11/2017
  3 19/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 19/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 03/11/2017
  Ngày có hiệu lực: 15/11/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  03/11/2017
  4 20/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 20/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 03/11/2017
  Ngày có hiệu lực: 15/11/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  03/11/2017
  5 21/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 21/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 03/11/2017
  Ngày có hiệu lực: 15/11/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  03/11/2017
  6 17/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành Quy định lập dự toán, quyết toán, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 17/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 20/10/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định lập dự toán, quyết toán, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  20/10/2017
  7 16/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 16/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 16/10/2017
  Ngày có hiệu lực: 25/10/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng
  16/10/2017
  8 15/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban Hành Quy định quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông và quản lý thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường giao thông thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 15/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 13/10/2017
  Ngày có hiệu lực: 25/10/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban Hành Quy định quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông và quản lý thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường giao thông thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
  13/10/2017
  9 14/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng quản lý và đầu tư (giai đoạn 2017-2019)
  Số hiệu: 14/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 10/10/2017
  Ngày có hiệu lực: 20/10/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng quản lý và đầu tư (giai đoạn 2017-2019)
  10/10/2017
  10 12/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phô Hải Phòng
  Số hiệu: 12/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 28/09/2017
  Ngày có hiệu lực: 28/09/2017
  Người ký: Phạm Văn Hà
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phô Hải Phòng
  28/09/2017
  11 11/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 11/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 11/09/2017
  Ngày có hiệu lực: 11/09/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  11/09/2017
  12 10/2017/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 10/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 08/09/2017
  Ngày có hiệu lực: 08/09/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  08/09/2017
  13 07/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 07/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 25/08/2017
  Ngày có hiệu lực: 25/08/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chí lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình đầu tư, cải tạo, mở rộng dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  25/08/2017
  14 08/2017/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành danh mục loại dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 08/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 25/08/2017
  Ngày có hiệu lực: 25/08/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành danh mục loại dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  25/08/2017
  15 05/2017/QĐ-UBND
  Quyết định bổ sung Khoản 4 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 291/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  Số hiệu: 05/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 15/08/2017
  Ngày có hiệu lực: 15/08/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định bổ sung Khoản 4 Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 291/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  15/08/2017
  16 04/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 04/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 20/07/2017
  Ngày có hiệu lực: 20/07/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
  20/07/2017
  17 03/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 03/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 14/07/2017
  Ngày có hiệu lực: 14/07/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  14/07/2017
  18 09/2017/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 09/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 30/06/2017
  Ngày có hiệu lực: 30/06/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 813/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
  30/06/2017
  19 13/2017/TT-BTTTT
  Thông tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
  Số hiệu: 13/2017/TT-BTTTT
  Ngày ban hành: 23/06/2017
  Ngày có hiệu lực: 10/08/2017
  Người ký: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Phân loại: Khác
  Trích yếu: Thông tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
  23/06/2017
  20 02/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu, trình tự thủ tục xác định, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 02/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 20/06/2017
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu, trình tự thủ tục xác định, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  20/06/2017
  LB.Counter