Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Văn bản điều hành Ủy ban nhân dân
  Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản Trung ương
  Công an (3) Lao động - Thương binh và Xã hội (11) Tài nguyên và Môi trường (23)
  Công thương (7) Ngoại vụ (4) Thanh tra (2)
  Doanh nghiệp (2) Nội vụ (57) Thông tin và Truyền thông (18)
  Giáo dục đào tạo (2) Nông nghiệp và PTNT (22) Tư pháp (15)
  Giao thông vận tải (9) Phòng cháy chữa cháy (1) Văn hóa - Thể thao và Du lịch (11)
  Kế hoạch và Đầu tư (16) Quốc phòng (0) Xây dựng (15)
  Khoa học và Công nghệ (4) Tài chính (29) Y tế (10)
  Loại văn bản: Năm ban hành:
  Từ khóa:
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Số bản ghi/trang:
  select
   261 văn bản/14 trang.
  1 30/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước
  Số hiệu: 30/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 09/10/2018
  Ngày có hiệu lực: 25/10/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước
  09/10/2018
  2 29/2018/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố
  Số hiệu: 29/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 01/10/2018
  Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố
  01/10/2018
  3 28/2018/QĐ-UBND
  Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 28/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 20/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 05/10/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  20/09/2018
  4 27/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 27/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 14/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  14/09/2018
  5 26/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 26/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 13/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 25/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  13/09/2018
  6 24/2018/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 24/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 04/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 20/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  04/09/2018
  7 25/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 25/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 04/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng
  04/09/2018
  8 23/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 23/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 28/08/2018
  Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở thông tin và Truyền thông
  28/08/2018
  9 22/2018/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND và 02/2/2017 của UBND thành phố về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 22/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 20/08/2018
  Ngày có hiệu lực: 05/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND và 02/2/2017 của UBND thành phố về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  20/08/2018
  10 21/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 21/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 10/08/2018
  Ngày có hiệu lực: 23/08/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  10/08/2018
  11 20/2018/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 2 Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất vườn, ao; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có nhóm nước thuộc mặt đất chưa sử dụng hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân, và diện tích thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBNDTP
  Số hiệu: 20/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 13/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 2 Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất vườn, ao; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có nhóm nước thuộc mặt đất chưa sử dụng hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân, và diện tích thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBNDTP
  13/07/2018
  12 19/2018/QĐ-UBND
  Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
  Số hiệu: 19/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 12/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 23/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
  12/07/2018
  13 05/2018/NQ-HĐND
  Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố
  Số hiệu: 05/2018/NQ-HĐND
  Ngày ban hành: 12/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Nghị quyết
  Trích yếu: Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố
  12/07/2018
  14 06/2018/NQ-HĐND
  Nghị quyết Quy định cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 06/2018/NQ-HĐND
  Ngày ban hành: 12/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Nghị quyết
  Trích yếu: Nghị quyết Quy định cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng
  12/07/2018
  15 07/2018/NQ-HĐND
  Nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2018 - 2019 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 07/2018/NQ-HĐND
  Ngày ban hành: 12/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Nghị quyết
  Trích yếu: Nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2018 - 2019 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  12/07/2018
  16 08/2018/NQ-HĐND
  Nghị quyết về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 08/2018/NQ-HĐND
  Ngày ban hành: 12/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Nghị quyết
  Trích yếu: Nghị quyết về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
  12/07/2018
  17 18/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 18/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 11/06/2018
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: UBND
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  11/06/2018
  18 16/2018/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  Số hiệu: 16/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 08/06/2018
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: UBND
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  08/06/2018
  19 17/2018/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi một số điều Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố
  Số hiệu: 17/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 08/06/2018
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: UBND
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi một số điều Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố
  08/06/2018
  20 15/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 15/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 08/06/2018
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: UBND
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  08/06/2018
  LB.Counter