Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Văn bản điều hành Ủy ban nhân dân
  Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản Trung ương
  Công an (3) Lao động - Thương binh và Xã hội (11) Tài nguyên và Môi trường (30)
  Công thương (7) Ngoại vụ (4) Thanh tra (2)
  Doanh nghiệp (2) Nội vụ (60) Thông tin và Truyền thông (23)
  Giáo dục đào tạo (2) Nông nghiệp và PTNT (26) Tư pháp (17)
  Giao thông vận tải (9) Phòng cháy chữa cháy (1) Văn hóa - Thể thao và Du lịch (15)
  Kế hoạch và Đầu tư (16) Quốc phòng (0) Xây dựng (19)
  Khoa học và Công nghệ (4) Tài chính (30) Y tế (11)
  Loại văn bản: Năm ban hành:
  Từ khóa:
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Số bản ghi/trang:
  select
   292 văn bản/15 trang.
  1 19/2019/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 19/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 10/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  10/06/2019
  2 17/2019/QĐ-UBND
  Quyết định quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 17/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 06/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 06/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  06/06/2019
  3 18/2019/QĐ-UBND
  Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
  Số hiệu: 18/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 06/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
  06/06/2019
  4 16/2019/QĐ-UBND
  Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
  Số hiệu: 16/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 24/05/2019
  Ngày có hiệu lực: 05/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Báo cáo
  Trích yếu: Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
  24/05/2019
  5 15/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
  Số hiệu: 15/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 13/05/2019
  Ngày có hiệu lực: 20/05/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
  13/05/2019
  6 14/2019/QĐ-UBND
  Quyết đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND thành phố
  Số hiệu: 14/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 10/05/2019
  Ngày có hiệu lực: 20/05/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND thành phố
  10/05/2019
  7 13/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 13/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 02/05/2019
  Ngày có hiệu lực: 20/05/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  02/05/2019
  8 12/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 12/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 22/04/2019
  Ngày có hiệu lực: 05/05/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  22/04/2019
  9 11/2019/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
  Số hiệu: 11/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 17/04/2019
  Ngày có hiệu lực: 05/05/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
  17/04/2019
  10 01/2019/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 01/2019/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 02/01/2019
  Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  02/01/2019
  11 43/2018/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 43/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 28/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 10/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố Hải Phòng
  28/12/2018
  12 42/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 42/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 28/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 15/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  28/12/2018
  13 40/2018/QĐ-UBND
  Quyết định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 40/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 20/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  20/12/2018
  14 39/2018/QĐ-UBND
  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1878/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố
  Số hiệu: 39/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 20/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 05/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1878/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố
  20/12/2018
  15 38/2018/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 38/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 17/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 28/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  17/12/2018
  16 37/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng”
  Số hiệu: 37/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 14/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng”
  14/12/2018
  17 36/2018/QĐ-UBND
  Quyết định quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 36/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 11/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 20/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  11/12/2018
  18 35/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó phòng NN&PTNT thuộc UBND huyện tại thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 35/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 23/11/2018
  Ngày có hiệu lực: 10/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó phòng NN&PTNT thuộc UBND huyện tại thành phố Hải Phòng
  23/11/2018
  19 34/2018/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 34/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 21/11/2018
  Ngày có hiệu lực: 10/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  21/11/2018
  20 33/2018/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi và đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 33/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 20/11/2018
  Ngày có hiệu lực: 05/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi và đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  20/11/2018
  LB.Counter