Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Văn bản điều hành Ủy ban nhân dân
  Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản Trung ương
  Công an (3) Lao động - Thương binh và Xã hội (11) Tài nguyên và Môi trường (23)
  Công thương (6) Ngoại vụ (4) Thanh tra (2)
  Doanh nghiệp (2) Nội vụ (54) Thông tin và Truyền thông (17)
  Giáo dục đào tạo (0) Nông nghiệp và PTNT (20) Tư pháp (15)
  Giao thông vận tải (8) Phòng cháy chữa cháy (1) Văn hóa - Thể thao và Du lịch (10)
  Kế hoạch và Đầu tư (16) Quốc phòng (0) Xây dựng (15)
  Khoa học và Công nghệ (4) Tài chính (28) Y tế (8)
  Loại văn bản: Năm ban hành:
  Từ khóa:
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Số bản ghi/trang:
  select
   247 văn bản/13 trang.
  1 20/2018/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 2 Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất vườn, ao; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có nhóm nước thuộc mặt đất chưa sử dụng hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân, và diện tích thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBNDTP
  Số hiệu: 20/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 13/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 2 Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất vườn, ao; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có nhóm nước thuộc mặt đất chưa sử dụng hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân, và diện tích thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBNDTP
  13/07/2018
  2 19/2018/QĐ-UBND
  Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
  Số hiệu: 19/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 12/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 23/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
  12/07/2018
  3 18/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 18/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 11/06/2018
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: UBND
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  11/06/2018
  4 16/2018/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  Số hiệu: 16/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 08/06/2018
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: UBND
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  08/06/2018
  5 17/2018/QĐ-UBND
  Quyết định sửa đổi một số điều Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố
  Số hiệu: 17/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 08/06/2018
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: UBND
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định sửa đổi một số điều Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố
  08/06/2018
  6 15/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 15/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 08/06/2018
  Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: UBND
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  08/06/2018
  7 13/2018/QĐ-UBND
  Quyết định về giá dịch vụ mai táng, cải táng, sử dụng bể mộ trí tại Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải
  Số hiệu: 13/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 13/04/2018
  Ngày có hiệu lực: 25/04/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về giá dịch vụ mai táng, cải táng, sử dụng bể mộ trí tại Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải
  13/04/2018
  8 12/2018/QĐ-UBND
  Quyết định Về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
  Số hiệu: 12/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 05/04/2018
  Ngày có hiệu lực: 05/04/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
  05/04/2018
  9 11/2018/QĐ-UBND
  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  Số hiệu: 11/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 19/03/2018
  Ngày có hiệu lực: 30/03/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  19/03/2018
  10 02/2018/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 02/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 09/01/2018
  Ngày có hiệu lực: 19/01/2018
  Người ký: Nguyễn Xuân Bình
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  09/01/2018
  11 01/2018/QĐ-UBND
  Quyết định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 01/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 08/01/2018
  Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  08/01/2018
  12 09/2018/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành Quy định về quy định về chức năng, nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
  Số hiệu: 09/2018/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 05/01/2018
  Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định về quy định về chức năng, nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
  05/01/2018
  13 44/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 44/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 29/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy định về quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  29/12/2017
  14 43/2017/QĐ-UBND
  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 43/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 29/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại thành phố Hải Phòng
  29/12/2017
  15 48/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 48/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 29/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 09/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  29/12/2017
  16 46/2017/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 46/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 29/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 08/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  29/12/2017
  17 41/2017/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch
  Số hiệu: 41/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 27/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch
  27/12/2017
  18 37//2017/QĐ-UBND
  Quyết định Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
  Số hiệu: 37//2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 21/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
  21/12/2017
  19 39/2017/QĐ-UBND
  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1919/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  Số hiệu: 39/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 21/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1919/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
  21/12/2017
  20 35/2017/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã thuộc thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 35/2017/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 19/12/2017
  Ngày có hiệu lực: 28/12/2017
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã thuộc thành phố Hải Phòng
  19/12/2017
  LB.Counter