Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Văn bản điều hành Ủy ban nhân dân
  Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản Trung ương
  Công an (121) Lao động - Thương binh và Xã hội (207) Tài nguyên và Môi trường (300)
  Công thương (122) Ngoại vụ (33) Thanh tra (47)
  Doanh nghiệp (90) Nội vụ (992) Thông tin và Truyền thông (281)
  Giáo dục đào tạo (131) Nông nghiệp và PTNT (279) Tư pháp (222)
  Giao thông vận tải (229) Phòng cháy chữa cháy (58) Văn hóa - Thể thao & Du lịch (303)
  Kế hoạch và Đầu tư (388) Quốc phòng (70) Xây dựng (257)
  Khoa học và Công nghệ (137) Tài chính (165) Y tế (238)
  Loại văn bản: Năm ban hành:
  Từ khóa:
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Số bản ghi/trang:
  select
   4670 văn bản/234 trang.
  1 172/KH-UBND
  Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018 - 2019
  Số hiệu: 172/KH-UBND
  Ngày ban hành: 19/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 19/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018 - 2019
  19/07/2018
  2 171/KH-UBND
  Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  Số hiệu: 171/KH-UBND
  Ngày ban hành: 19/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 19/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  19/07/2018
  3 1676/QĐ-CT
  Quyết định về việc tặng Bằng khen
  Số hiệu: 1676/QĐ-CT
  Ngày ban hành: 19/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 19/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc tặng Bằng khen
  19/07/2018
  4 1681/QĐ-UBND
  Quyết định về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố “Đánh giá hiệu quả và những thay đổi miễn dịch trong điều trị hội chứng thận hư tiên phát thể phụ thuộc và kháng steroid bằng cyclophosphamid liều cao truyền tĩnh mạch phối hợp prednisolon tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng”
  Số hiệu: 1681/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 19/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 19/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố “Đánh giá hiệu quả và những thay đổi miễn dịch trong điều trị hội chứng thận hư tiên phát thể phụ thuộc và kháng steroid bằng cyclophosphamid liều cao truyền tĩnh mạch phối hợp prednisolon tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng”
  19/07/2018
  5 4437/UBND-VXNC
  Công văn về việc đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  Số hiệu: 4437/UBND-VXNC
  Ngày ban hành: 18/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 18/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  18/07/2018
  6 4409/UBND-NC
  Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018
  Số hiệu: 4409/UBND-NC
  Ngày ban hành: 17/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 17/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018
  17/07/2018
  7 1657/QĐ-CT
  Quyết định về việc tặng Bằng khen
  Số hiệu: 1657/QĐ-CT
  Ngày ban hành: 17/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 17/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc tặng Bằng khen
  17/07/2018
  8 247/TB-UBND
  Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/7/2018
  Số hiệu: 247/TB-UBND
  Ngày ban hành: 16/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 16/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Báo cáo
  Trích yếu: Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/7/2018
  16/07/2018
  9 1645/QĐ-CT
  Quyết định về việc tặng Bằng khen và thưởng
  Số hiệu: 1645/QĐ-CT
  Ngày ban hành: 16/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 16/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc tặng Bằng khen và thưởng
  16/07/2018
  10 1648/QĐ-CT
  Quyết định về việc tặng Cờ truyền thống và Bằng khen
  Số hiệu: 1648/QĐ-CT
  Ngày ban hành: 16/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 16/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc tặng Cờ truyền thống và Bằng khen
  16/07/2018
  11 18/CT-UBND
  Chỉ thị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố
  Số hiệu: 18/CT-UBND
  Ngày ban hành: 13/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 13/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Chỉ thị
  Trích yếu: Chỉ thị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố
  13/07/2018
  12 167/KH-UBND
  Kế hoạch triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 – 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 167/KH-UBND
  Ngày ban hành: 12/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 12/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 – 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  12/07/2018
  13 166/KH-UBND
  Kế hoạch tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
  Số hiệu: 166/KH-UBND
  Ngày ban hành: 12/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 12/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
  12/07/2018
  14 242/TB-UBND
  Thông báo về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 242/TB-UBND
  Ngày ban hành: 12/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 12/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  12/07/2018
  15 1620/QĐ-UBND
  Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 năm nút giao thông chính cửa ngõ thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 1620/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 12/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 12/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 năm nút giao thông chính cửa ngõ thành phố Hải Phòng
  12/07/2018
  16 4263/UBND-VX
  Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
  Số hiệu: 4263/UBND-VX
  Ngày ban hành: 11/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 11/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
  11/07/2018
  17 4248/UBND-VX
  Công văn về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử
  Số hiệu: 4248/UBND-VX
  Ngày ban hành: 10/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 10/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử
  10/07/2018
  18 1592/QĐ-UBND
  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô C04, G05, L01 trong Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thị tứ Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo
  Số hiệu: 1592/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 09/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 09/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô C04, G05, L01 trong Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thị tứ Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo
  09/07/2018
  19 1590/QĐ-UBND
  Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm Vườn Quốc gia Cát Bà
  Số hiệu: 1590/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 09/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 09/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm Vườn Quốc gia Cát Bà
  09/07/2018
  20 1589/QĐ-UBND
  Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 1589/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 09/07/2018
  Ngày có hiệu lực: 09/07/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
  09/07/2018
  LB.Counter