Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Văn bản điều hành Ủy ban nhân dân
  Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản Trung ương
  Công an (124) Lao động - Thương binh và Xã hội (214) Tài nguyên và Môi trường (309)
  Công thương (126) Ngoại vụ (33) Thanh tra (49)
  Doanh nghiệp (93) Nội vụ (1009) Thông tin và Truyền thông (284)
  Giáo dục đào tạo (142) Nông nghiệp và PTNT (292) Tư pháp (227)
  Giao thông vận tải (233) Phòng cháy chữa cháy (59) Văn hóa - Thể thao & Du lịch (305)
  Kế hoạch và Đầu tư (391) Quốc phòng (75) Xây dựng (257)
  Khoa học và Công nghệ (139) Tài chính (169) Y tế (242)
  Loại văn bản: Năm ban hành:
  Từ khóa:
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Số bản ghi/trang:
  select
   4772 văn bản/239 trang.
  1 2401/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện
  Số hiệu: 2401/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 14/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 14/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện
  14/09/2018
  2 329/TB-UBND
  Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/9/2018
  Số hiệu: 329/TB-UBND
  Ngày ban hành: 14/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 14/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/9/2018
  14/09/2018
  3 336/TB-UBND
  Thông báo Đoàn kiểm tra của lãnh đạo thành phố chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả siêu bão Mangkhut
  Số hiệu: 336/TB-UBND
  Ngày ban hành: 14/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 14/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo Đoàn kiểm tra của lãnh đạo thành phố chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả siêu bão Mangkhut
  14/09/2018
  4 335/TB-UBND
  Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng về công tác ứng phó siêu bão Mangkhut và phòng chống dịch bệnh trên lúa, gia súc, gia cầm
  Số hiệu: 335/TB-UBND
  Ngày ban hành: 14/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 14/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng về công tác ứng phó siêu bão Mangkhut và phòng chống dịch bệnh trên lúa, gia súc, gia cầm
  14/09/2018
  5 5848/UBND-TL
  Công văn về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 5 và Siêu bão gần biển Đông
  Số hiệu: 5848/UBND-TL
  Ngày ban hành: 13/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 13/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão số 5 và Siêu bão gần biển Đông
  13/09/2018
  6 12/CĐ-CT
  Công điện khẩn về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Hải Phòng
  Số hiệu: 12/CĐ-CT
  Ngày ban hành: 13/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 13/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công điện
  Trích yếu: Công điện khẩn về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Hải Phòng
  13/09/2018
  7 210/KH-UBND
  Kế hoạch thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu nhập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
  Số hiệu: 210/KH-UBND
  Ngày ban hành: 13/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 13/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu nhập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
  13/09/2018
  8 10/CĐ-CT
  Công điện về việc phòng chống bão số 5
  Số hiệu: 10/CĐ-CT
  Ngày ban hành: 12/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 12/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công điện
  Trích yếu: Công điện về việc phòng chống bão số 5
  12/09/2018
  9 11/CĐ-UBND
  Công điện về việc chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2018
  Số hiệu: 11/CĐ-UBND
  Ngày ban hành: 12/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 12/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công điện
  Trích yếu: Công điện về việc chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2018
  12/09/2018
  10 2257/QĐ-UBND
  Quyết định cho phép chuyển trụ sở Văn phòng công chứng
  Số hiệu: 2257/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 11/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 11/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định cho phép chuyển trụ sở Văn phòng công chứng
  11/09/2018
  11 319/TB-UBND
  Thông báo về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
  Số hiệu: 319/TB-UBND
  Ngày ban hành: 07/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 07/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
  07/09/2018
  12 2186/QĐ-UBND
  Quyết định về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đợt Tết Trung thu năm 2018
  Số hiệu: 2186/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 06/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 06/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đợt Tết Trung thu năm 2018
  06/09/2018
  13 208/KH-UBND
  Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 208/KH-UBND
  Ngày ban hành: 06/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 06/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  06/09/2018
  14 80/TB-VP
  Thông báo tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn tại thành phố Hải Phòng”
  Số hiệu: 80/TB-VP
  Ngày ban hành: 06/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 06/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn tại thành phố Hải Phòng”
  06/09/2018
  15 20/CT-UBND
  Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục Hải Phòng
  Số hiệu: 20/CT-UBND
  Ngày ban hành: 04/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 04/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Chỉ thị
  Trích yếu: Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục Hải Phòng
  04/09/2018
  16 5564/UBND-NC
  Công văn về việc công bố Hệ dữ liệu văn bản QPPL có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh
  Số hiệu: 5564/UBND-NC
  Ngày ban hành: 04/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 04/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc công bố Hệ dữ liệu văn bản QPPL có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh
  04/09/2018
  17 5547/UBND-TCNS
  Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố
  Số hiệu: 5547/UBND-TCNS
  Ngày ban hành: 04/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 04/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố
  04/09/2018
  18 313/TB-UBND
  Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tại buổi làm việc với đại diện một số hộ dân xã Vĩnh Phong và xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo
  Số hiệu: 313/TB-UBND
  Ngày ban hành: 04/09/2018
  Ngày có hiệu lực: 04/09/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tại buổi làm việc với đại diện một số hộ dân xã Vĩnh Phong và xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo
  04/09/2018
  19 5486/UBND-VX
  Công văn về việc tăng cường biện pháp quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục
  Số hiệu: 5486/UBND-VX
  Ngày ban hành: 29/08/2018
  Ngày có hiệu lực: 29/08/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc tăng cường biện pháp quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục
  29/08/2018
  20 5416/UBND-VXNC
  Công văn về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
  Số hiệu: 5416/UBND-VXNC
  Ngày ban hành: 28/08/2018
  Ngày có hiệu lực: 28/08/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019
  28/08/2018
  LB.Counter