Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Văn bản điều hành Ủy ban nhân dân
  Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản Trung ương
  Công an (125) Lao động - Thương binh và Xã hội (220) Tài nguyên và Môi trường (313)
  Công thương (134) Ngoại vụ (33) Thanh tra (52)
  Doanh nghiệp (101) Nội vụ (1023) Thông tin và Truyền thông (294)
  Giáo dục đào tạo (152) Nông nghiệp và PTNT (297) Tư pháp (232)
  Giao thông vận tải (236) Phòng cháy chữa cháy (60) Văn hóa - Thể thao & Du lịch (313)
  Kế hoạch và Đầu tư (394) Quốc phòng (78) Xây dựng (259)
  Khoa học và Công nghệ (141) Tài chính (170) Y tế (247)
  Loại văn bản: Năm ban hành:
  Từ khóa:
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Số bản ghi/trang:
  select
   4874 văn bản/244 trang.
  1 525/UBND-GT3
  Công văn về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân tham gia các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam
  Số hiệu: 525/UBND-GT3
  Ngày ban hành: 24/01/2019
  Ngày có hiệu lực: 24/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân tham gia các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam
  24/01/2019
  2 23/TB-UBND
  Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2019
  Số hiệu: 23/TB-UBND
  Ngày ban hành: 21/01/2019
  Ngày có hiệu lực: 21/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2019
  21/01/2019
  3 06/KH-UBND
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
  Số hiệu: 06/KH-UBND
  Ngày ban hành: 05/01/2019
  Ngày có hiệu lực: 05/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
  05/01/2019
  4 04/KH-UBND
  Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng năm 2019
  Số hiệu: 04/KH-UBND
  Ngày ban hành: 05/01/2019
  Ngày có hiệu lực: 05/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng năm 2019
  05/01/2019
  5 101/UBND-TCNS
  Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
  Số hiệu: 101/UBND-TCNS
  Ngày ban hành: 05/01/2019
  Ngày có hiệu lực: 05/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
  05/01/2019
  6 26/QĐ-UBND
  Quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
  Số hiệu: 26/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 04/01/2019
  Ngày có hiệu lực: 04/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
  04/01/2019
  7 03/KH-UBND
  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 03/KH-UBND
  Ngày ban hành: 04/01/2019
  Ngày có hiệu lực: 04/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  04/01/2019
  8 07/UBND-CT
  Công văn phối hợp trong công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV trên địa bàn thành phố
  Số hiệu: 07/UBND-CT
  Ngày ban hành: 02/01/2019
  Ngày có hiệu lực: 02/01/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn phối hợp trong công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV trên địa bàn thành phố
  02/01/2019
  9 3815/QĐ-UBND
  Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
  Số hiệu: 3815/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 28/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 28/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
  28/12/2018
  10 503/TB-UBND
  Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc) ngày 26/12/2018
  Số hiệu: 503/TB-UBND
  Ngày ban hành: 28/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 28/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc) ngày 26/12/2018
  28/12/2018
  11 275/KH-UBND
  Kế hoạch phát triển thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  Số hiệu: 275/KH-UBND
  Ngày ban hành: 28/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 28/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch phát triển thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  28/12/2018
  12 8424/UBND-DN
  Công văn về việc thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 01/2019
  Số hiệu: 8424/UBND-DN
  Ngày ban hành: 28/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 28/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc thông báo thời gian đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 01/2019
  28/12/2018
  13 3472/QĐ-UBND
  Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019
  Số hiệu: 3472/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 27/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 27/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019
  27/12/2018
  14 26/CT-UBND
  Chỉ thị về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2023
  Số hiệu: 26/CT-UBND
  Ngày ban hành: 27/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 27/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Chỉ thị
  Trích yếu: Chỉ thị về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2023
  27/12/2018
  15 3471/QĐ-UBND
  Quyết định về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 3471/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 27/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 27/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  27/12/2018
  16 8353/UBND-TCD
  Công văn về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2019
  Số hiệu: 8353/UBND-TCD
  Ngày ban hành: 27/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 27/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2019
  27/12/2018
  17 268/KH-UBND
  Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2018 tại thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 268/KH-UBND
  Ngày ban hành: 27/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 27/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2018 tại thành phố Hải Phòng
  27/12/2018
  18 266/KH-BCĐ389
  Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
  Số hiệu: 266/KH-BCĐ389
  Ngày ban hành: 25/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 25/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
  25/12/2018
  19 8267/UBND-GT3
  Công văn về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019
  Số hiệu: 8267/UBND-GT3
  Ngày ban hành: 24/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 24/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019
  24/12/2018
  20 484/TB-UBND
  Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/12/2018
  Số hiệu: 484/TB-UBND
  Ngày ban hành: 14/12/2018
  Ngày có hiệu lực: 14/12/2018
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/12/2018
  14/12/2018
  LB.Counter