Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Văn bản điều hành Ủy ban nhân dân
  Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản Trung ương
  Công an (129) Lao động - Thương binh và Xã hội (224) Tài nguyên và Môi trường (319)
  Công thương (144) Ngoại vụ (33) Thanh tra (55)
  Doanh nghiệp (109) Nội vụ (1054) Thông tin và Truyền thông (296)
  Giáo dục đào tạo (165) Nông nghiệp và PTNT (310) Tư pháp (244)
  Giao thông vận tải (238) Phòng cháy chữa cháy (60) Văn hóa - Thể thao & Du lịch (324)
  Kế hoạch và Đầu tư (399) Quốc phòng (82) Xây dựng (263)
  Khoa học và Công nghệ (143) Tài chính (171) Y tế (251)
  Loại văn bản: Năm ban hành:
  Từ khóa:
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Số bản ghi/trang:
  select
   5013 văn bản/251 trang.
  1 266/KH-UBND
  Kế hoạch Tổ chức Lễ tang đồng chí Trung tướng Đặng Kinh, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tại thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 266/KH-UBND
  Ngày ban hành: 05/11/2019
  Ngày có hiệu lực: 05/11/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Lễ tang đồng chí Trung tướng Đặng Kinh, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tại thành phố Hải Phòng
  05/11/2019
  2 17/KH-VPUB-SCT
  Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Sở Công Thương với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố năm 2019
  Số hiệu: 17/KH-VPUB-SCT
  Ngày ban hành: 05/11/2019
  Ngày có hiệu lực: 05/11/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Sở Công Thương với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố năm 2019
  05/11/2019
  3 502/TB-UBND
  Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019
  Số hiệu: 502/TB-UBND
  Ngày ban hành: 28/10/2019
  Ngày có hiệu lực: 28/10/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019
  28/10/2019
  4 476/TB-UBND
  Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Phiên họp thường kỳ (trực tuyến) tháng 9 năm 2019
  Số hiệu: 476/TB-UBND
  Ngày ban hành: 11/10/2019
  Ngày có hiệu lực: 11/10/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Phiên họp thường kỳ (trực tuyến) tháng 9 năm 2019
  11/10/2019
  5 2222/QĐ-UBND
  Quyết định về việc phê duyệt "Đề án số hóa tài liệu tại kho Lưu trữ lịch sử thành phố giai đoạn 2019 - 2022"
  Số hiệu: 2222/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 18/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 18/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt "Đề án số hóa tài liệu tại kho Lưu trữ lịch sử thành phố giai đoạn 2019 - 2022"
  18/09/2019
  6 5750/UBND-KSTTHC
  Công văn về việc thực hiện Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố
  Số hiệu: 5750/UBND-KSTTHC
  Ngày ban hành: 17/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 17/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc thực hiện Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố
  17/09/2019
  7 1948/STTTT-TTBCXB
  Công văn về việc tuyên truyền cải thiện Chỉ số đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 1948/STTTT-TTBCXB
  Ngày ban hành: 17/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 17/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc tuyên truyền cải thiện Chỉ số đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  17/09/2019
  8 5715/UBND-VXNC
  Công văn về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019
  Số hiệu: 5715/UBND-VXNC
  Ngày ban hành: 17/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 17/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019
  17/09/2019
  9 5698/UBND-KSTTHC
  Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố
  Số hiệu: 5698/UBND-KSTTHC
  Ngày ban hành: 16/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 16/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố
  16/09/2019
  10 5692/UBND-KSTTHC
  Công văn về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  Số hiệu: 5692/UBND-KSTTHC
  Ngày ban hành: 16/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 16/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  16/09/2019
  11 2144/QĐ-UBND
  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ
  Số hiệu: 2144/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 11/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 11/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ
  11/09/2019
  12 225/KH-UBND
  Kế hoạch phát động Tháng khuyến học, khuyến tài năm 2019
  Số hiệu: 225/KH-UBND
  Ngày ban hành: 11/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 11/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch phát động Tháng khuyến học, khuyến tài năm 2019
  11/09/2019
  13 5552/UBND-CT
  Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
  Số hiệu: 5552/UBND-CT
  Ngày ban hành: 10/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 10/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
  10/09/2019
  14 288/BC-UBND
  Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Cát Hải năm 2019
  Số hiệu: 288/BC-UBND
  Ngày ban hành: 10/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 10/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Báo cáo
  Trích yếu: Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Cát Hải năm 2019
  10/09/2019
  15 5566/BCĐ-CQTT
  Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
  Số hiệu: 5566/BCĐ-CQTT
  Ngày ban hành: 10/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 10/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
  10/09/2019
  16 20/CT-UBND
  Chỉ thị về việc tổ chức có hiệu quả các giải pháp, chỉ đạo điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố
  Số hiệu: 20/CT-UBND
  Ngày ban hành: 09/09/2019
  Ngày có hiệu lực: 09/09/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Chỉ thị
  Trích yếu: Chỉ thị về việc tổ chức có hiệu quả các giải pháp, chỉ đạo điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố
  09/09/2019
  17 5139/UBND-KSTTHC
  Công văn về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng
  Số hiệu: 5139/UBND-KSTTHC
  Ngày ban hành: 23/08/2019
  Ngày có hiệu lực: 23/08/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng
  23/08/2019
  18 4840/UBND-VX
  Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trong và ngoài trường học
  Số hiệu: 4840/UBND-VX
  Ngày ban hành: 09/08/2019
  Ngày có hiệu lực: 09/08/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trong và ngoài trường học
  09/08/2019
  19 200/KH-UBND
  Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố
  Số hiệu: 200/KH-UBND
  Ngày ban hành: 07/08/2019
  Ngày có hiệu lực: 07/08/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố
  07/08/2019
  20 199/KH-UBND
  Kế hoạch tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2019
  Số hiệu: 199/KH-UBND
  Ngày ban hành: 06/08/2019
  Ngày có hiệu lực: 06/08/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2019
  06/08/2019
  LB.Counter