Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Văn bản điều hành Ủy ban nhân dân
  Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản Trung ương
  Công an (129) Lao động - Thương binh và Xã hội (221) Tài nguyên và Môi trường (317)
  Công thương (138) Ngoại vụ (33) Thanh tra (53)
  Doanh nghiệp (108) Nội vụ (1041) Thông tin và Truyền thông (296)
  Giáo dục đào tạo (161) Nông nghiệp và PTNT (307) Tư pháp (240)
  Giao thông vận tải (238) Phòng cháy chữa cháy (60) Văn hóa - Thể thao & Du lịch (324)
  Kế hoạch và Đầu tư (399) Quốc phòng (80) Xây dựng (261)
  Khoa học và Công nghệ (142) Tài chính (171) Y tế (250)
  Loại văn bản: Năm ban hành:
  Từ khóa:
  STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
  Số bản ghi/trang:
  select
   4969 văn bản/249 trang.
  1 4112/UBND-DN
  Công văn về việc hoãn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2019
  Số hiệu: 4112/UBND-DN
  Ngày ban hành: 09/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 09/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc hoãn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2019
  09/07/2019
  2 184/KH-UBND
  Kế hoạch về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 tại thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 184/KH-UBND
  Ngày ban hành: 09/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 09/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 tại thành phố Hải Phòng
  09/07/2019
  3 14/CT-UBND
  Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản cát trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 14/CT-UBND
  Ngày ban hành: 08/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 08/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Chỉ thị
  Trích yếu: Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản cát trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  08/07/2019
  4 307/TB-UBND
  Thông báo về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 307/TB-UBND
  Ngày ban hành: 08/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 08/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  08/07/2019
  5 308/TB-UBND
  Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Phiên họp thường kỳ (trực tuyến) tháng 6 năm 2019
  Số hiệu: 308/TB-UBND
  Ngày ban hành: 08/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 08/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Phiên họp thường kỳ (trực tuyến) tháng 6 năm 2019
  08/07/2019
  6 3998/UBND-DN
  Công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2019
  Số hiệu: 3998/UBND-DN
  Ngày ban hành: 04/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 04/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2019
  04/07/2019
  7 180/KH-UBND
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội"
  Số hiệu: 180/KH-UBND
  Ngày ban hành: 03/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 03/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội"
  03/07/2019
  8 03/CĐ-CT
  Công điện về việc phòng chống áp thấp nhiệt đới và bão
  Số hiệu: 03/CĐ-CT
  Ngày ban hành: 02/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 02/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công điện
  Trích yếu: Công điện về việc phòng chống áp thấp nhiệt đới và bão
  02/07/2019
  9 3873/UBND-MT
  Công văn về việc chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, nhất là các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy
  Số hiệu: 3873/UBND-MT
  Ngày ban hành: 01/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, nhất là các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy
  01/07/2019
  10 3856/UBND-VXNC
  Công văn về việc nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH, ngăn chặn, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; thực hiện Công điện số 584/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 3856/UBND-VXNC
  Ngày ban hành: 01/07/2019
  Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH, ngăn chặn, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; thực hiện Công điện số 584/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  01/07/2019
  11 1511/QĐ-UBND
  Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025
  Số hiệu: 1511/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 28/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 28/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025
  28/06/2019
  12 176/KH-UBND
  Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2019 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
  Số hiệu: 176/KH-UBND
  Ngày ban hành: 28/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 28/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2019 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
  28/06/2019
  13 218/BC-UBND
  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
  Số hiệu: 218/BC-UBND
  Ngày ban hành: 28/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 28/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Báo cáo
  Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
  28/06/2019
  14 3759/UBND-XD2
  Công văn về việc phân bố tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
  Số hiệu: 3759/UBND-XD2
  Ngày ban hành: 26/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 26/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc phân bố tổ chức hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
  26/06/2019
  15 287/TB-UBND
  Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2019
  Số hiệu: 287/TB-UBND
  Ngày ban hành: 24/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 24/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2019
  24/06/2019
  16 3665/UBND-VX
  Công văn về việc tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
  Số hiệu: 3665/UBND-VX
  Ngày ban hành: 21/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 21/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Công văn
  Trích yếu: Công văn về việc tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
  21/06/2019
  17 280/TB-UBND
  Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389/HP tại cuộc họp tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
  Số hiệu: 280/TB-UBND
  Ngày ban hành: 19/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 19/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389/HP tại cuộc họp tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
  19/06/2019
  18 171/KH-UBND
  Kế hoạch thực hiện Thông tri số 28-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
  Số hiệu: 171/KH-UBND
  Ngày ban hành: 17/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 17/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Kế hoạch
  Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Thông tri số 28-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
  17/06/2019
  19 1402/QĐ-UBND
  Quyết định v/v phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; Kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ CCHC của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2018
  Số hiệu: 1402/QĐ-UBND
  Ngày ban hành: 14/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 14/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Quyết định
  Trích yếu: Quyết định v/v phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; Kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ CCHC của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2018
  14/06/2019
  20 277/TB-UBND
  Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/6/2019
  Số hiệu: 277/TB-UBND
  Ngày ban hành: 14/06/2019
  Ngày có hiệu lực: 14/06/2019
  Người ký:
  Cơ quan ban hành:
  Phân loại: Thông báo
  Trích yếu: Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/6/2019
  14/06/2019
  LB.Counter