Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Dân số Hải Phòng hiện nay
  (03/12/2018 15:32)

  Người gửi: Dao Hong

  Email: hongccc@gmail.com

  Câu hỏi:

  Tôi muốn xin số liệu dân số hiện nay của Hải Phòng?

  Trả lời:

  Cảm ơn bạn đã quan tâm, gửi câu hỏi đến Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.
  Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: 
  Theo số liệu của Sở Y tế, tính đến ngày 30/9/2018, dân số Hải Phòng là 2.029.656 người. Ước đến hết năm 2018, dân số Hải Phòng 2.051.816 người. Trong đó, tỷ lệ dân số đô thị là 45,15%. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 10 tháng là 0,54%, ước cả năm là 0,98%.

  Gửi câu hỏi
  Họ tên *
  Email *
  Tiêu đề *
  Nội dung
     
    
   
   
     
  Mã xác nhận
   

  LB.Counter