Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Hỏi về tình trạng để tồn tại các điểm kinh doanh xăng dầu liền kề nhà ở?
  (19/08/2013 16:03)

  Người gửi: Nguyễn Nam

  Email: namnguyen11987.hp@gmail.com

  Câu hỏi:

  Hiện nay, theo tôi được biết, vẫn tồn tại các điểm kinh doanh xăng dầu liền kề nhà ở, cửa hàng… gây nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Xin cho biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục của thành phố?

  Trả lời:

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo Quy hoạch trên địa bàn thành phố có 202 cửa hàng xăng dầu. Trong đó: (1)  Khu vực nội thành có 90 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: quận Ngô Quyền có 14 cửa hàng, quận Hồng Bàng có 22 cửa hàng, quận Hải An có 16 cửa hàng, quận Đồ Sơn có 6 cửa hàng, quận Lê Chân có 7 cửa hàng, quận Kiến An có 16 cửa hàng, quận Dương Kinh có 9 cửa hàng. (2) Khu vực ngoại thành có 112 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: huyện Cát Hải có 10 cửa hàng, huyện An Dương có 23 cửa hàng, huyện Thủy Nguyên có 27 cửa hàng, huyện Tiên Lãng có 14 cửa hàng, huyện Vĩnh Bảo có 9 cửa hàng, huyện An Lão có 19 cửa hàng, huyện Kiến Thụy có 10 cửa hàng.

  Do lịch sử để lại nên đa số các cửa hàng xăng dầu khu vực nội thành có diện tích nhỏ (cửa hàng xăng dầu Tam Bạc của Công ty xăng dầu khu vực III: 150m2; cửa hàng xăng dầu Công ty Thế Sơn – Kiến An: 160 m2; cửa hàng xăng dầu số 42 đường Hoàng Văn Thụ: 118 m2; cửa hành xăng dầu 116 Lạch Tray: 140m2….). Các cửa hàng xăng dầu được xây dựng từ lâu, trước khi có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, mã số QCVN: 01/2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/2/2010 của Bộ Xây dựng; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:2011 về cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mã số QCVN: 01/2008/BXD, mã số QCVN 07:2010/BXD và Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:2011 nêu quy định chi tiết về hệ thống các công trình xăng dầu, gồm: phân cấp trạm xăng dầu, vị trí xây dựng trạm xăng dầu, nhà, bể chứa trạm xăng dầu, đường ống công nghệ, hệ thống cấp nước và vệ sinh môi trường; và quy định chi tiết về tiêu chuẩn thiết kế cửa hàng xăng dầu, khoảng cách trạm xăng dầu đến các công trình công cộng, dân dụng khác; khoảng cách các hạng mục trong cửa hàng xăng dầu. Khi mới xây dựng, các cửa hàng xăng dầu này đáp ứng yêu cầu quy chuẩn tại thời điểm cấp phép hoạt động kinh doanh xăng dầu. Riêng đối với khu vực ngoại thành có khoảng 45/112 cửa hàng có diện tích chưa đảm bảo theo quy định pháp luật, chiếm trên 40% tổng số cửa hàng.

  Để có cơ sở xây dựng kế hoạch di dời các cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, UBND thành phố chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các Sở, ngành: Cảnh sát và Phòng cháy chữa cháy, Tài Nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện rà soát Quy hoạch và kiểm tra toàn diện các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo các nội dung như sau: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định hiện hành. Kiểm tra tính phù hợp của địa điểm kinh doanh xăng dầu với Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu thành phố Hải Phòng. Kiểm tra việc thực hiện các điều kiện về đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; quy trình nhập, xuất xăng dầu. Kiểm tra các kho, bể chứa, phương tiện, trang thiết bị sử dụng trong hoạt động kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển xăng dầu...

  Trên cơ sở tổng hợp phân loại, báo cáo đề xuất của đoàn kiểm tra liên ngành, UBND thành phố sẽ xem xét xử lý theo các hướng sau:

  - Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tồn tại trước thời điểm quy định về giấy phép xây dựng do lịch sử để lại không có hoặc không đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp về xây dựng nhưng diện tích cửa hàng xăng dầu đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 hiện vẫn đang hoạt động phù hợp với Quy hoạch, đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, không có đơn thư khiếu kiện theo đúng pháp luật về khiếu tố, khiếu nại thì tiến hành cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu.

  - Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo các điều kiện trên nhưng diện tích không đảm bảo, giao Sở Công Thương cùng các ngành thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện có hạn định từ 01-02 năm để các cửa hàng xăng dầu này nâng cấp đảm bảo theo quy định về kinh doanh xăng dầu.

  - Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được cấp phép trong khu vực nội thành nhưng do sự phát triển của đô thị, có nguy cơ cháy nổ mất an toàn cao, giao Sở Công Thương sẽ cùng các ngành kiểm tra, đánh giá cụ thể và đề xuất di dời có lộ trình ra khỏi khu vực nội thành.

  - Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đảm bảo các điều kiện trên, tự xây dựng, không được phép của cơ quan chức năng sẽ xóa bỏ.

  Gửi câu hỏi
  Họ tên *
  Email *
  Tiêu đề *
  Nội dung
     
    
   
   
     
  Mã xác nhận
   

  LB.Counter