Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục
  Danh bạ cơ quan ban ngành nhà nước Hải Phòng
  (06/08/2013 11:30)

  Người gửi: Nguyễn thị Nga

  Email: nga.nguyenthipt@gmail.com

  Câu hỏi:

  Tôi muốn biết thông tin danh bạ các cơ quan ban ngành nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng?

  Trả lời:

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.
  Bạn có thể tra cứu số điện thoại, địa chỉ email công vụ của các cơ quan sở, ban, ngành, UBND các quận huyện của thành phố Hải Phòng tại chuyên trang Công dân thuộc Cổng thông tin điện tử thành phố, chuyên mục Thông tin cần biết.

  Gửi câu hỏi
  Họ tên *
  Email *
  Tiêu đề *
  Nội dung
     
    
   
   
     
  Mã xác nhận
   

  LB.Counter