Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục

  Bạn đọc có thể gửi ý kiến tham gia vào các Dự thảo văn bản cần lấy ý kiến trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng bằng cách điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (Họ tên, địa chỉ, email, điện thoại) và nội dung góp ý vào Dự thảo cần lấy ý kiến qua địa chỉ:

  Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  Xin ý kiến dự thảo văn bản
  Lựa chọn lĩnh vực:
  select
  Các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp
      
  1
  Số lượng bản ghi trên trang:
  select
   8 items in 1 pages
  Dự thảo Quyết định Quy định cụ thể về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính Phủ
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/06/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 17/07/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Về việc Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/06/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 19/07/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/06/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 19/07/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng, Phó phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/06/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 12/07/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quy chế quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/06/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 04/07/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 30/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Nghị quyết Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 29/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 -2025
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 28/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
      
  Số lượng bản ghi trên trang:
  select
   247 items in 25 pages
  Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu học phí năm học 2019 – 2020 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 22/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Quy định chi tiết 1 số nội dung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung 1 số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 23/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  DTQĐ sửa đổi, bổ sung cho QĐ số 2913/2014/QĐ-UBND về việc ban hành QC phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và QĐ số 2281/2015/QĐ-UBND về việc ban hành QC phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 23/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy định di dời, tạm cư, tái định cứ khi Nhà nước thực hiện cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/04/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 16/05/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 21/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 2307/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 17/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 13/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 15/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 07/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 07/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  LB.Counter