Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục

  Bạn đọc có thể gửi ý kiến tham gia vào các Dự thảo văn bản cần lấy ý kiến trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng bằng cách điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (Họ tên, địa chỉ, email, điện thoại) và nội dung góp ý vào Dự thảo cần lấy ý kiến qua địa chỉ:

  Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  Xin ý kiến dự thảo văn bản
  Lựa chọn lĩnh vực:
  select
  Các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp
      
  1
  Số lượng bản ghi trên trang:
  select
   6 items in 1 pages
  Dự thảo Nghị Quyết về chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh THCS, bổ túc THCS, học sinh THPT, bổ túc THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/10/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 09/11/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/09/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 25/10/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/10/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 07/11/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện cắt giảm, di chuyên cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/10/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 04/11/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao đối với người đứng đầu sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/09/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 24/10/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do ngân sách thành phố đảm bảo giai đoạn 2019-2025
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/09/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 20/10/2019
  Tải về Xem góp ý
  Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
      
  Số lượng bản ghi trên trang:
  select
   269 items in 27 pages
  Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND thành phố ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/09/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 12/10/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục “Dân hỏi – Giám đốc Sở trả lời” trên sóng Đài PTTH Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 3015/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBNDTP
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/09/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 12/10/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định xét, tặng danh hiệu “Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/09/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 04/10/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/08/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 29/09/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/08/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 21/09/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể về thực hiện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/08/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 02/09/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình theo dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Đề án về quy định mức thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên thi đấu đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 26/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  LB.Counter