Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục

  Bạn đọc có thể gửi ý kiến tham gia vào các Dự thảo văn bản cần lấy ý kiến trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng bằng cách điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (Họ tên, địa chỉ, email, điện thoại) và nội dung góp ý vào Dự thảo cần lấy ý kiến qua địa chỉ:

  Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  Xin ý kiến dự thảo văn bản
  Lựa chọn lĩnh vực:
  select
  Các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp
      
  1
  Số lượng bản ghi trên trang:
  select
   5 items in 1 pages
  Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể về thực hiện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/08/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 02/09/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình theo dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Đề án về quy định mức thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên thi đấu đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 26/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
      
  Số lượng bản ghi trên trang:
  select
   259 items in 26 pages
  Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 18/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định ban hành giá cho thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các khu vực chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 17/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Về việc công bố Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 11/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy định về Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/07/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 08/08/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Quy định cụ thể về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính Phủ
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/06/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 17/07/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Về việc Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/06/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 19/07/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 19/06/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 19/07/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng, Phó phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/06/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 12/07/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quy chế quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/06/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 04/07/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/05/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 30/06/2019
  Tải về Xem góp ý
  LB.Counter