Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Các dự án ứng dụng thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới được triển khai năm 2013
  07/08/2014 - 15:39

  CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG THÔN MỚI ĐƯỢC TRIỂN KHAI NĂM 2013

   

  TT

  Mã số

  Tên nhiệm vụ

  Cơ quan chủ trì

  1.    

  DAUD.NTM.2012.624

  Xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn và phân mùn hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên

  Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

  2.    

  DAUD.NTM.2012.625

  Xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn và phân mùn hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo

  Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến

  3.    

  DAUD.NTM.2012.619

  Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học EM-Bioaktiv nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các điểm thu gom rác tập trung của xã Tiên thắng, huyện Tiên Lãng

  Ủy ban nhân dân xã Tiên Thắng

  4.    

  DAUD.NTM.2012.626

  Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học EM-Bioaktiv nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các điểm thu gom rác tập trung của xã Trân châu, huyện Cát Hải

  Ủy ban nhân dân xã Trân Châu

  5.    

  DAUD.NTM.2012.620

  Xây dựng mô hình xử lý nước thải hộ sản xuất bún và giết mổ bằng công nghệ sử dụng polyme diệt khuẩn tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên

  Ủy ban nhân dân xã Phù Ninh

  6.    

  DAUD.NTM.2012.621

  Xây dựng mô hình sản xuất nước sinh hoạt sử dụng chất xử lý nước PAC-HAPI tại xã An thắng, huyện An Lão

  Ủy ban nhân dân xã An Thắng

  7.    

  DAUD.NTM.2012.622

  Xây dựng mô hình ứng dụng chất xử lý nước PAC-HAPI trong sản xuất nước sinh hoạt nông thôn tại xã Đoàn xã, huyện Kiến Thụy

  Ủy ban nhân dân xã Đoàn Xá

  8.    

  DAUD.NTM.2012.633

  Xây dựng mô hình sản xuất giống khoai tây sạch bệnh có nguồn gốc từ nuôi cấy mô tế bào thực vật tại xã Việt Tiến - Vĩnh Bảo

  Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến

  9.    

  DAUD.NTM.2012.628

   Xây dựng mô hình ứng dụng công thức luân canh cây trồng mới nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp tại xã Minh Tân - Thủy Nguyên

  Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

  10.            

  DAUD.NTM.2012.627

  Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên

  Ủy ban nhân dân xã Phù Ninh

  11.            

  DAUD.NTM.2012.632

  Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau theo VietGap tại xã An Hòa, huyện An Dương

  Hợp tác xã SX và CP Rau An Hòa

  12.            

  DAUD.NTM.2012.629

  Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Neo polymic xử lý môi trường ao nuôi cá cảnh tại xã An Thắng - An Lão

  Ủy ban nhân dân xã An Thắng

   

   

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter