Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ ba, ngày 28 tháng 01 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Kế hoạch của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020
  26/06/2014 - 10:41

  Kế hoạch của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

  Xem và tải văn bản tại đây

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 04/5/2019 về Thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ có trình độ Đại học, Cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã nông nghiệp năm 2019 – 2020" (05/05/2019 - 16:54)
 • Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 06/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 20/3/2008 của Ban thường vụ Thành ủy về chủ trương, giải pháp phát triển các loại thị trường vốn, lao động, khoa học và công nghệ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020" (10/05/2019 - 16:47)
 • Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 26/3/2019 về phát triển thông tin thành phố Hải Phòng năm 2019" (27/03/2019 - 08:34)
 • Kế hoạch Nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng" (10/01/2017 - 09:40)
 • Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng" (18/12/2016 - 21:27)
 • Quyết định Về việc Ban hành Kế hoạch hành động quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025" (24/11/2016 - 10:41)
 • Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin " (25/10/2016 - 15:22)
 • Kế hoạch Truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020" (24/10/2016 - 08:40)
 • Quyết định phê duyệt Đề án nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" (17/06/2016 - 17:13)
 • Triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng" (23/04/2014 - 15:04)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter