Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nhu cầu tiêu dùng văn hóa phẩm của thanh niên Hải Phòng – Thực trạng và giải pháp định hướng
  30/10/2012 - 15:52
  Nhu cầu tiêu dùng văn hóa phẩm của thanh niên Hải Phòng – Thực trạng và giải pháp định hướng

  Mục tiêu nghiên cứu:

  - Nghiên cứu thực trạng lưu hành và tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên Hải Phòng.
  - Đề xuất các giải pháp định hướng tiêu dùng văn hoá phẩm cho thanh niên Hải Phòng nhằm xây dựng lối sống lành mạnh và hoàn thiện nhân cách trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
  Nội dung nghiên cứu:

  - Một số vấn đề lý thuyết có liên quan.
  - Đánh giá thực trạng nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên Hải Phòng.
  - Đánh giá thực trạng lưu hành và công tác quản lý nhà nước về văn hoá phẩm trên địa bàn Hải Phòng.
  - Những nhân tố tác động đến nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm và dự báo nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên Hải Phòng đến năm 2015.
  - Đề xuất một số giải pháp định hướng nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm cho thanh niên Hải Phòng.
  Kết quả nghiên cứu:

  1. Đánh giá thực trạng nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên Hải Phòng:

  Thực trạng nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên Hải Phòng được đánh giá dựa trên 4000 phiếu điều tra và phỏng vấn sâu cá nhân với đối tượng là thanh niên sinh sống và làm việc tại các địa bàn thành thị, nông thôn và hải đảo. Gồm: thanh niên là sinh viên, học sinh phổ thông; thanh niên là cán bộ công chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội; thanh niên là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và thanh niên tự do.
  Kết quả cho thấy:

  - Nhu cầu của thanh niên đối với sản phẩm văn hoá, mà trực tiếp là văn hoá phẩm hiện nay ở mức độ rất cao. Tuyệt đại đa số thanh niên đều có sở thích tiêu dùng văn hoá phẩm. Sự ưu tiên tiêu dùng đối với mỗi loại hình văn hoá phẩm lại tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, vị trí xã hội, giới tính, độ tuổi, môi trường sống làm việc của mỗi cá nhân.
  - Thanh niên Hải Phòng có rất nhiều cơ hội để tiếp cận với văn hoá phẩm, với nhiều chủng loại phong phú, đa dạng và được sự trợ giúp của nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại. Do đó, việc tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của xã hội.
  - Sở thích, thị hiếu, tâm lý vẫn là nhân tố hàng đầu quy định mức độ tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên. Các nhân tố khác như giá cả hàng hoá văn hoá phẩm, thu nhập của thanh niên, trình độ văn hoá cũng có những tác động nhất định song không phải là chủ yếu nhất.
  - Trong bối cảnh hiện nay, mặc dù có sự cạnh tranh rất mạnh của các loại hình văn hoá phẩm khác qua các phương tiện nghe, nhìn hiện đại song đọc sách vẫn là một nhu cầu thiết yếu của đa số thanh niên.
  - Thanh niên Hải Phòng có xu hướng ngày càng xa rời báo in, báo nói do sự bùng nổ của truyền hình và internet.
  - Văn hoá bên ngoài rất dễ xâm nhập vào Hải Phòng, được thanh niên chấp nhận một cách dễ dãi mà không có sự chọn lọc. Nhạc trẻ là loại hình âm nhạc được giới thanh niên ưa chuộng nhất. Các loại hình âm nhạc khác như nhạc cách mạng, nhạc dân tộc ngày càng có xu hướng ly khai thanh niên. Xu hướng ưa chuộng văn hoá ngoại lai, nhất là âm nhạc, phim ảnh nước ngoài đã trở thành một trào lưu trong thanh niên Hải Phòng. Đây là vấn đề đáng báo động trong việc giáo dục truyền thống, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá của dân tộc.
  - Nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên Hải Phòng nhằm vào hai mục đích, vừa phục vụ cho học tập và giải trí. Trong lĩnh vực giải trí, thanh niên Hải Phòng thường lựa chọn loại hình văn hoá phẩm phục vụ cho nhu cầu giải trí nhẹ nhàng, đơn giản, ít phải động não, tư duy như nhạc trẻ, truyện tranh, các loại phim hài gây cười, các trò chơi trực tuyến trên mạng internet.
  - Nghề nghiệp, môi trường sống và làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ cũng như sự lựa chọn và thụ hưởng các loại hình văn hoá phẩm.
  - Trong các sản phẩm văn hoá phục vụ cho nhu cầu đời sống tinh thần hiện nay, việc tiêu dùng văn hoá phẩm có tác động rất lớn đến lối sống, nhân cách đạo đức của thanh niên.
  2. Đánh giá thực trạng lưu hành và công tác quản lý nhà nước về văn hoá phẩm trên địa bàn Hải Phòng:

  - Văn hoá phẩm lưu hành trên thị trường Hải Phòng hiện nay vừa đa dạng, phong phú về chủng loại, vừa có số lượng lớn nên người tiêu dùng có nhiều cơ hội để lựa chọn loại văn hoá phẩm phù hợp với thị hiếu, sở thích thẩm mỹ để đáp ứng nhu cầu của mình. Thị trường văn hoá phẩm hiện nay đang có sự phân hoá rõ rệt trong nhu cầu tiêu dùng theo lứa tuổi, điều kiện và môi trường sống, trình độ văn hoá.
  - Văn hoá phẩm được lưu hành phổ biến nhất hiện nay trên thị trường Hải Phòng chủ yếu vẫn là các loại sách báo, tạp chí, băng đĩa và đặc biệt, các loại văn hoá phẩm trên mạng internet ngày càng chiếm ưu thế.
  - Nguồn cung văn hoá phẩm trên thị trường Hải Phòng hiện nay rất đa dạng, với nhiều hình thức cung ứng linh hoạt, tiện ích.
  - Trong tầng lớp thanh niên Hải Phòng đang có sự biến đổi về nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm từ phương thức truyền thống sang phương thức hiện đại.
  - Công tác quản lý nhà nước về văn hoá phẩm ở Hải Phòng trong những năm qua đã đạt được nhiều tiến bộ, góp phần làm lành mạnh thị trường cung ứng và tiêu dùng văn hóa phẩm trên địa bàn Hải Phòng song cũng đã bộc lộ nhiều bất cập và hạn chế: nhiều văn bản quản lý nhà nước đã lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình thực tế; công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt chưa nghiêm minh. Việc quản lý các loại hình văn hoá phẩm lưu hành trên mạng internet hiện nay rất khó khăn, nhất là các loại hình văn hoá phẩm không lành mạnh.
  3. Những nhân tố tác động đến nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm và dự báo nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên Hải Phòng đến năm 2015:

  3.1. Những nhân tố tác động đến nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên Hải Phòng :

  - Nhân tố kinh tế: giá cả hàng hoá văn hoá phẩm, thu nhập của thanh niên, nhân tố sản xuất và cung ứng.
  - Nhân tố phi kinh tế: thị hiếu, sở thích, tâm lý, giới tính, lứa tuổi của thanh niên; tính tiện ích của văn hoá phẩm; trình độ văn hoá của thanh niên; nghề nghiệp, địa vị xã hội, môi trường sống ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên.
  - Các nhân tố khác: sự tăng cường hội nhập, giao lưu văn hoá, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, sự định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước.
  3.2. Dự báo về nhu cầu tiêu dùng văn hóa phẩm của thanh niên Hải Phòng trong giai đoạn 2010 - 2015:

  - Có sự biến đổi một cách căn bản về nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên.
  - Không còn nhiều sự khác biệt trong tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên ở các khu vực thành thị, nông thôn, hải đảo trên địa bàn Hải Phòng.
  - Tính tự phát trong tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên ngày càng gia tăng, thoát ly dần sự kiểm soát của gia đình, nhà trường và xã hội.
  - Xuất hiện xu hướng tiêu dùng tiện ích trong xã hội và tác động rất mạnh đến hành vi tiêu dùng văn hoá phẩm của thanh niên Hải Phòng. Nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm trên mạng internet và các phương tiện truyền thông của thanh niên tăng lên rất nhanh.
  4. Đề xuất một số giải pháp định hướng nhu cầu tiêu dùng văn hoá phẩm cho thanh niên Hải Phòng:

  - Tạo lập vốn đối ứng về văn hoá cho thanh niên Hải Phòng.
  - Nâng cao chất lượng văn hóa phẩm, đáp ứng thị hiếu của tầng lớp thanh niên; Nâng cấp và xây dựng các thiết chế văn hoá, phục vụ đời sống tinh thần cho thanh niên.
  - Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hoá phẩm.
  - Kết hợp giữa pháp triển kinh tế với văn hoá, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên. Mở rộng giao lưu văn hoá giữa thanh niên Hải Phòng với các địa phương, tạo một sân chơi mới cho thanh niên.
    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Danh mục các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2011" (01/11/2012 - 11:09)
 • Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng đến năm 2020" (30/10/2012 - 15:58)
 • Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu đề xuất một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Hải Phòng" (30/10/2012 - 15:57)
 • Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố Hải Phòng đến năm 2015" (30/10/2012 - 15:46)
 • Lĩnh vực môi trường: Nghiên cứu tác dụng chắn sóng của rừng ngập mặn đến hệ thống đê biển ở Hải Phòng" (30/10/2012 - 15:43)
 • Lĩnh vực môi trường: Đánh giá hiện trạng và các tác động của hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đề xuất các giải pháp quản lý" (30/10/2012 - 15:41)
 • Lĩnh vực môi trường: Đánh giá hiện trạng môi trường và xác định các vấn đề ưu tiên phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ biển Hải Phòng" (30/10/2012 - 15:38)
 • Lĩnh vực môi trường: Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ thu, trữ nguồn nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội" (30/10/2012 - 15:36)
 • Lĩnh vực y dược: Đánh giá thực trạng nhận thức về sinh sản của lứa tuổi vị thành niên trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng" (30/10/2012 - 15:34)
 • Lĩnh vực y dược: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản qua nội soi trong điều trị chảy máu do vỡ tĩnh mạch thực quản do xơ gan" (30/10/2012 - 15:31)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter