Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Lĩnh vực y dược: Đánh giá thực trạng nhận thức về sinh sản của lứa tuổi vị thành niên trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng
  30/10/2012 - 15:34
  Đánh giá thực trạng nhận thức về sinh sản của lứa tuổi vị thành niên trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng

  Mục tiêu nghiên cứu:

  - Mô tả thực trạng nhận thức, thái độ, thực hành của học sinh khối trường phổ thông về sức khoẻ sinh sản (SKSS) và các yếu tố liên quan;
  - Đánh giá thực trạng công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ hỗ trợ về SKSS cho lứa tuổi vị thành niên (VTN) tại Hải Phòng;
  - Hoàn thiện các giải pháp công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ hỗ trợ về SKSS cho lứa tuổi VTN tại Hải Phòng.
  Nội dung nghiên cứu:

  - Thực trạng nhận thức, thái độ, thực hành và nhu cầu thông tin về SKSS của lứa tuổi VTN trong các trường phổ thông tại Hải Phòng.
  - Thực trạng công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ chăm sóc SKSS cho lứa tuổi VTN trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng
  - Giải pháp công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho lứa tuổi VTN trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng.
  Kết quả nghiên cứu:

  1. Thực trạng nhận thức, thái độ, thực hành và nhu cầu thông tin về SKSS của lứa tuổi VTN trong các trường phổ thông tại Hải Phòng:

  - Nhận thức về SKSS của lứa tuổi VTN trong các trường học phổ thông còn hạn chế: trên 14% học sinh không biết dấu hiệu nào của tuổi dậy thì; 55,04% VTN không biết về giai đoạn dễ có thai giữa hai chu kỳ kinh nguyệt; 19,1% đối tượng không biết về biện pháp tránh thai; 41,47% đối tượng không biết tai biến của nạo phá thai.
  - Trên 50% VTN không thảo luận về tình dục và tránh thai.
  - Tỷ lệ quan hệ tình dục ở học sinh tại các trường nghiên cứu là 6,21% (trong đó nhóm tuổi 10 - 14 là 0,62%, tuổi 15 -19 là 8,11%), tuổi quan hệ tình dục lần đầu nhỏ nhất là tuổi 9. Tại các phòng khám sản, tỷ lệ VTN đã quan hệ tình dục là 30,88% (trong đó nhóm tuổi 10-14 là 1,15%, tuổi 15-19 là 41,11%).
  - Tỷ lệ VTN quan hệ tình dục nhưng không sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ tình dục đầu tiên là 33,33%, có 46,41% VTN tiếp tục có quan hệ tình dục và không sử dụng biện pháp tránh thai… Lý do các học sinh không sử dụng biện pháp tránh thai trong quan hệ tình dục hầu hết là không có dự định và không thích sử dụng.
  - Thực hành tình dục an toàn cũng đã có sự tiến bộ với tỷ lệ dùng bao cao su ở nghiên cứu này là 48,48%, cao hơn đáng kể so với các nghiên cứu trước đây.
  - Các yếu tố có liên quan và ảnh hưởng rõ rệt tới kiến thức, thái độ, thực hành về SKSS VTN được xác định trong nghiên cứu này là: độ tuổi, khu vực sống, nguồn cung cấp thông tin về SKSS.
  - Nhu cầu được cung cấp thông tin về SKSS của VTN là rất lớn. Có 81,66% số đối tượng có nhu cầu muốn nhận thêm thông tin về SKSS. Đa số học sinh (78,06%) cho rằng cần phải biết các thông tin về SKSS VTN. Các em mong muốn được cung cấp thông tin qua trung tâm tư vấn và qua câu lạc bộ SKSS (57,4% và 46,64%), dạy cụ thể trong chương trình chính khoá (43,85%), chỉ có 32,6% số học sinh muốn được trao đổi riêng.
  2. Thực trạng công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ chăm sóc SKSS cho lứa tuổi vị thành niên trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng:

  - Các trường phổ thông tại Hải Phòng đã và đang thực hiện chương trình giáo dục SKSS cho học sinh thông qua lồng ghép, tích hợp vào các môn học để cung cấp kiến thức cơ bản về SKSS trong chương trình giảng dạy.
  - 85,39% số học sinh được tiếp nhận các thông tin về SKSS từ trường học. Hầu hết VTN tiếp nhận thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó: sách báo, tivi, đài (59,83%) và internet (41,91%).
  - Công tác truyền thông tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS cho lứa tuổi VTN tại các trường phổ thông còn nhiều bất cập:
  + Thiếu giáo viên giảng dạy nội dung này, hoặc giáo viên chưa được đào tạo,
  + Phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa phù hợp.
  + Cơ sở vật chất và tài liệu còn thiếu....
  + Các bậc cha mẹ, cán bộ y tế chưa có vai trò tích cực trong việc nâng cao kiến thức SKSS cho VTN.
  3. Giải pháp công tác truyền thông, tư vấn, dịch vụ chăm sóc SKSS cho lứa tuổi vị thành niên trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng:

  - Thành lập các trung tâm tư vấn học đường tại các trường phổ thông. Các trung tâm này giúp các em giải quyết những vấn đề vướng mắc có liên quan đến SKSS mà các em quan tâm, thắc mắc chưa hiểu biết hoặc hiểu biết không chắc chắn như sự biến đổi trong cơ thể, sự thay đổi về tâm sinh lý, những vướng mắc về các quan hệ tình cảm bạn bè, gia đình…
  - Đào tạo và đào tạo lại chuyên đề về SKSS VTN cho cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường phổ thông. Trong tương lai cần có bộ môn giáo dục SKSS và kỹ năng sống trong các trường sư phạm dành cho các sinh viên sư phạm để khi trở thành giáo viên họ có đủ kiến thức, kỹ năng tư vấn cho học sinh.
  - Xã hội hoá công tác cung cấp thông tin dịch vụ SKSS cho VTN. Chương trình giáo dục SKSS cần sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
  - Thông tin, tư vấn chăm sóc sức khoẻ VTN trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng đa dạng cụ thể và rõ ràng. Ngoài việc tuyên truyền giáo dục nói chung như tin bài, phóng sự… trên đài phát thanh, truyền hình, báo chí, cũng rất cần biên soạn những cuốn sách hướng dẫn chăm sóc SKSS cho lứa tuổi VTN, sách tư vấn tâm lý, SKSS tuổi học trò dành cho phụ huynh và giáo viên…
  - Đưa giáo dục SKSS, kĩ năng sống là môn học chính khoá có nội dung phù hợp với lứa tuổi với phương pháp giáo dục chủ động. Cần có môn học chính khoá trong chương trình học về SKSS và kỹ năng sống cho học sinh ngay từ cuối bậc tiểu học và đầu THCS từ lứa tuổi 10-14. Xây dựng các bộ tài liệu chuẩn hướng dẫn giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục sức khoẻ và kỹ năng sống tại trường phổ thông theo phương pháp giảng dạy tích cực, học sinh sẽ chủ động trong học tập.
  - Triển khai mô hình cung cấp thông tin dịch vụ chăm sóc SKSS thân thiện cho vị thành niên. Mô hình trung tâm tư vấn bạn trẻ, câu lạc bộ bạn gái, câu lạc bộ tiền hôn nhân, góc cung cấp thông tin dịch vụ thân thiện với VTN tại y tế cơ sở đáp ứng phù hợp với nhu cầu của tuổi trẻ.
  - Nâng cao nhận thức của gia đình, về chăm sóc SKSS VTN.
  - Tổ chức các chương trình cung cấp thông tin dịch vụ về SKSS cho VTN vùng sâu, miền núi, hải đảo.
    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Danh mục các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2011" (01/11/2012 - 11:09)
 • Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng đến năm 2020" (30/10/2012 - 15:58)
 • Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu đề xuất một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Hải Phòng" (30/10/2012 - 15:57)
 • Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nhu cầu tiêu dùng văn hóa phẩm của thanh niên Hải Phòng – Thực trạng và giải pháp định hướng" (30/10/2012 - 15:52)
 • Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố Hải Phòng đến năm 2015" (30/10/2012 - 15:46)
 • Lĩnh vực môi trường: Nghiên cứu tác dụng chắn sóng của rừng ngập mặn đến hệ thống đê biển ở Hải Phòng" (30/10/2012 - 15:43)
 • Lĩnh vực môi trường: Đánh giá hiện trạng và các tác động của hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đề xuất các giải pháp quản lý" (30/10/2012 - 15:41)
 • Lĩnh vực môi trường: Đánh giá hiện trạng môi trường và xác định các vấn đề ưu tiên phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ biển Hải Phòng" (30/10/2012 - 15:38)
 • Lĩnh vực môi trường: Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ thu, trữ nguồn nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội" (30/10/2012 - 15:36)
 • Lĩnh vực y dược: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản qua nội soi trong điều trị chảy máu do vỡ tĩnh mạch thực quản do xơ gan" (30/10/2012 - 15:31)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter