Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với cựu thanh niên xung phong và thân nhân cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (đợt 8)
  05/01/2019 - 16:16

  Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 5/1/2018 của UBND thành phố về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với cựu thanh niên xung phong và thân nhân cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (đợt 8)

  Xem văn bản tại đây

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND thành phố về việc phân bổ kinh phí trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen." (28/12/2018 - 16:49)
 • Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 2/5/2019 của UBND thành phố về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần (đợt 01 năm 2019) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia" (16/05/2019 - 16:43)
 • Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần (đợt 02 năm 2018) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a" (15/08/2018 - 14:08)
 • Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ" (16/07/2018 - 15:02)
 • Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần (đợt 01 năm 2018) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a" (18/06/2018 - 10:35)
 • Quyết định về việc hỗ trợ về nhà ở cho đổi tượng là cán bộ Lão thành cách mạng theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ" (26/12/2017 - 16:40)
 • Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần (đợt 3 năm 2017) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a" (20/12/2017 - 10:24)
 • Quyết định về việc trợ cấp 1 lần (đợt 2/2017) cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ." (20/12/2017 - 10:20)
 • Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ" (14/07/2017 - 10:30)
 • Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần (đợt 02 năm 2017) đối với ngưòi được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a" (07/06/2017 - 15:00)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/4
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter