Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 03/9/2019)
  03/09/2019 - 10:20

  Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 03/9/2019)

  THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

  Điều động, bổ nhiệm nhân sự

  Chiều 30/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

  Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng quyết định hợp nhất Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng, hoạt động từ ngày 1/9/2019…

  Đồng thời, UBND thành phố Hải Phòng quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng từ ngày 1/9/2019. Giao đồng chí Nguyễn Mạnh Hà phụ trách, quản lý, điều hành Ban Quản lý cho đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc Ban Quản lý.

  Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đã trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Trưởng phòng quản lý thể dục, thể thao giữ chức  vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thành phố Hải Phòng. (Báo Chính Phủ Điện Tử 3/9; Kiemsat.vn 3/9)

  Hải Phòng tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 31/8, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

  Các đại biểu cùng nhau ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 9 lần về thăm và làm việc với thành phố Hải Phòng. Bác đã dành sự quan tâm đặc biệt, dõi theo từng diễn biến trong phong trào cách mạng và chỉ đạo quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển thành phố...

  Hải Phòng hôm nay đang có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, và đang truyền đi thông điệp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xứng đáng với lòng tin yêu và mong mỏi của Người.

  Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhìn chung đã đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 100% cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị, tiếp tục tạo những chuyển biến khá rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm được coi trọng.

  Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố đã tạo được những điểm nhấn có tính đột phá khá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố và các địa phương.

   Đó là sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp, trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền thành phố, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có sức hấp dẫn lớn của thành phố; góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị được nâng cao.

  Việc học tập và làm theo Bác là giải pháp có hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định số 101-QĐ/TW "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

  Các mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, sức thuyết phục, cảm hóa cao. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nét mới sáng tạo, thiết thực, kịp thời.

  Cấp ủy các cấp căn cứ thực tiễn địa phương, đơn vị, lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hải Phòng còn đó những hạn chế trong quá trình thực hiện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là vẫn còn tư tưởng trông chờ, dập khuôn theo hướng dẫn của cấp trên; tính chủ động, sáng tạo của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát có đơn vị chưa coi trọng.

  Chất lượng thực thi nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, trách nhiệm nêu gương của một số cá nhân người đứng đầu chưa cao; việc chấn chỉnh lề lối, kỷ cương, kỷ luật, tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nơi, có lúc chưa nghiêm.

  Một số địa phương, cơ quan, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân. Tính tự giác và tinh thần quyết tâm trong học tập và làm theo Bác ở một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

  Từ thực tế này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu trong thời gian tới, toàn Đảng bộ nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 11/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 gắn với việc tuyên truyền và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Hải Phòng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó đặc biệt chú trọng đạo đức công vụ, văn hóa công sở; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Tăng cường đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và văn học nghệ thuật. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị luôn trong sạch, tin cậy về chính trị, bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.

  Chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, không để tác động tiêu cực của đời sống xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị; mặt khác, tích cực triển khai nhiều biện pháp, kiên quyết đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

   Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy; làm tốt công tác biểu dương khen thưởng điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện sai lệch...

  Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên trong toàn thành phố.

  Nhân dịp này, Thành ủy Hải Phòng biểu dương, khen thưởng 38 tập thể và 115 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. (Baotintuc.vn 31/8, Đoàn Minh Huệ; Tuyengiao.vn 31/8; Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam Online 31/8)

  Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó giám đốc Công an Hải Phòng nhận quyết định hưu trí

  Bắt đầu từ ngày 1/9, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP Hải Phòng thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí.

  Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Văn Coỏng được CATP Hải Phòng trang trọng tổ chức ngày 30/8, với sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành; đại diện Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang thành phố...

  Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành và Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP thay mặt lãnh đạo thành phố và lãnh đạo CATP trân trọng ghi nhận quá trình công tác, cống hiến, phục vụ 43 năm liên tục trong lực lượng CAND, trong đó có 36 năm liên tục là chỉ huy công an các cấp của Đại tá Nguyễn Văn Coỏng.

  Quá trình công tác, cống hiến, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng đã được Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Lê Ngọc Châu, mong muốn, với tình cảm chân thành và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng tiếp tục có những đóng góp quý báu xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, đạt nhiều thành tích trong công cuộc bảo vệ ANTT thành phố, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. (An Ninh Thủ Đô Online 1/9)

  QUẢN LÝ

  Cơ cấu vốn xây dựng nông thôn mới vùng Đồng Bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

  Trong khi vùng Đồng bằng sông Hồng chỉ có 1,60% nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và 25,30% đối ứng từ ngân sách địa phương, thì con số này ở vùng Bắc Trung bộ tương ứng là 4,19% và 10,39%.

   Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, tổng vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019 của vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ đạt khoảng 689.798 tỷ đồng, chiếm 32,5% của cả nước; trong đó, giai đoạn II (2016 - 2019) cao gấp 2 lần so với giai đoạn I (2010 - 2015).

  Đánh giá về kết quả này, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho rằng, hầu hết các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng đều có điều kiện kinh tế với các ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển hơn (trong đó có 5/11 tỉnh, thành phố tự túc ngân sách: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng), nên có nguồn thu lớn để đầu tư ngược trở lại cho xây dựng nông thôn mới. (Bnews.vn 2/9)

  PHÁP LUẬT – AN NINH QUỐC PHÒNG

  Hải quan Hải Phòng: Tiêu hủy 132 container hàng vi phạm

  Đây là một trong những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống buôn lậu, xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan của Cục Hải quan Hải Phòng thời gian qua. Theo Cục Hải quan Hải Phòng, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiêu hủy 38 lô hàng (132 container) và 2.016 kiện hàng lẻ là tang vật trong các vụ vi phạm. Hàng hóa tiêu hủy chủ yếu là nhựa phế liệu, rác thải điện tử, thức ăn chăn nuôi, lõi lọc nước, thuốc lá…

  Điển hình là ngày 4/6, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy gần 500.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 888 và Yee Yee không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Số thuốc lá nêu này được đóng trong 1 container vận chuyển từ nước ngoài về khu vực cảng Hải Phóng ngày 18/10/2018.

  Ngoài ra, Cục còn tổ chức bán đấu giá để thu nộp ngân sách đối với 97 lô hàng là tang vật trong các vụ vi phạm và hàng tồn đọng, với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn đọng là 65 lô, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng; hàng hóa là tang vật vi phạm với 32 lô, tổng trị giá hơn 8,7 tỷ đồng.

  Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Hải Phòng đã xử lý 4.902 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 18 tỷ đồng.

  Đáng chú ý, trong số các vụ việc xử lý có 21 vụ liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

  Trong đó, Cục Hải quan Hải Phòng đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một số trường hợp liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với tang vật là đồ gia dụng các loại đã qua sử dụng gồm bếp từ, bếp gas, nồi cơm điện, nồi áp suất, cục nóng điều hòa, cục lạnh điều hòa, máy hút bụi, tủ lạnh, máy giặt, máy hút ẩm, máy lọc khí…

  Bên cạnh đó, các vụ việc liên quan đến ngà voi, vảy tê tê, hay ma túy do Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ đã được bàn giao cho cơ quan Công an khởi tố theo quy định của pháp luật. (Hải Quan Online 30/8, Thái Bình; Thanh Niên 31/8, tr6, L.Nghi)

  Bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ trộm 680 camera điện thoại

  Ngày 31/8, thông tin từ Công an huyện An Dương, Hải Phòng cho biết đơn vị này đã bắt 4 đối tượng để điều tra, làm rõ đường dây trộm cắp 680 camera điện thoại, trị giá trên 400 triệu đồng của Công ty TNHH LG Innotek (khu công nghiệp Tràng Duệ).

  Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, Công an huyện An Dương nhận được thông tin trình báo của lãnh đạo Công ty TNHH LG Innotek về tình trạng doanh nghiệp này thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp tài sản gây thất thoát lớn cho công ty.

  Nhận được trình báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ và truy tìm đối tượng có hành vi trộm cắp trên. Tiến hành điều tra, các trinh sát phát hiện Lê Văn Dũng (SN 1993, trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An), là nhân viên Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH LG Innotek, có nhiều dấu hiệu khả nghi nên triệu tập để đấu tranh làm rõ.

  Tại cơ quan công an chức năng, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo diễn biến vụ thể của vụ việc, cuối tháng 7/2019, thấy bộ phận có nhiều sơ hở nên nảy sinh ý định trộm cắp.

  Để thực hiện kế hoach, Dũng liên hệ với Vũ Huy Hoàng (SN 1997, trú tại  xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo) làm nghề sửa chữa điện thoại để trao đổi việc tiêu thụ camera điện thoại.

  Vào 22h ngày 4/8, lợi dụng lúc công nhân nghỉ ca, Dũng trộm cắp 180 chiếc camera mang giấu tại khu vực nhà vệ sinh.

  Sau khi hết ca làm việc, Dũng lấy số camera trên giấu trong người và mang về nhà trọ ở xã Hồng Phong (huyện An Dương) rồi liên hệ với Vũ Huy Hoàng đi xe taxi do Bùi Văn Huy (SN 1994, trú tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển đến xã Hồng Phong, gặp Dũng. Tại đây, các đối tượng thỏa thuận bán số camera trên với giá là 250 nghìn đồng/chiếc.

  Tiếp đó, vào các ngày 6, 8 và 14/8, với thủ đoạn trên, Dũng tiếp tục trộm cắp thêm 500 chiếc camera của Công ty LG Innotek, bán cho Hoàng và Huy. Số camera mua được, Hoàng và Huy mang bán cho Hà Đức Nhâm (SN 1992, trú tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) là chủ của hàng điện thoại có địa chỉ tại TP. Hải Dương. (Doisongvietnam.vn 31/8; Thanh Niên 2/9, trA, Lê Tân)

  Bắt thêm 5 đối tượng trong ổ nhóm trộm liên tỉnh, thu giữ súng bắn đạn bi

  Điều tra mở rộng đường dây trộm cắp liên tỉnh, lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng bắt giữ thêm 5 đối tượng, thu tổng cộng 15 chiếc xe máy và khẩu súng bắn đạn bi.

  Như ANTĐ thông tin, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, CATP Hải Phòng xác định hoạt động táo tợn của ổ nhóm trộm chuyên nghiệp, di chuyển qua nhiều địa phương để tăm tia và dùng công cụ phá cửa, vào lấy tài sản. Chuyên án đấu tranh được CATP Hải Phòng xác lập, và trong hơn 2 tháng, trinh sát hình sự đã kiên trì rà soát, dựng được chân tướng nhóm đối tượng nghi vấn. Tài liệu thu thập cho thấy, nhóm đối tượng này có nhiều tiền án, tiền sự, sống bầy đàn trong các nhà nghỉ, nhà trọ, và hình thành được kênh tiêu thụ tài sản phi pháp ở nhiều địa phương.

  Đêm 22, rạng sáng 23/8, tại địa bàn huyện Vĩnh Bảo và huyện An Dương (Hải Phòng), ban chuyên án bắt giữ 4 đối tượng chính trong đường dây này, thu 8 chiếc xe máy tang vật và đấu tranh, buộc khai nhận là “tác giả” hàng loạt vụ trộm cắp, tiêu thụ tại Hải Phòng và các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh…

  Danh tính nhóm  trộm gồm Vũ Văn Đại (SN 1987, trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng; có 4 tiền án về các tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản); Bùi Như Toàn (SN 1979, trú ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Lê Văn Tưởng (SN 1988, có 1 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có); Nguyễn Văn Thành (SN 1992), cùng trú ở quận Hải An, Hải Phòng.

  Phi vụ trộm cắp “điển hình” các đối tượng thực hiện đêm 20/8; Đại, Tưởng, Thành điều khiển xe máy lang thang ở tuyến Quốc lộ 5 (cũ) qua địa bàn các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên với mục đích tìm sơ hở của chủ nhà dọc quốc lộ để trộm cắp. Đến khoảng 2h sáng ngày 21-8, nhóm đối tượng về tới khu vực cầu vượt Thanh Trì (Hà Nội). Tại đây, chúng gọi điện cho 1 đối tượng tên là Định (hiện chưa rõ địa chỉ), là bạn của Thành, lái xe taxi đến đón.

  Hiểu ý Thành, Định chuẩn bị công cụ hỗ trợ, rồi cả bọn đi lòng vòng các tuyến phố nội thành Hà Nội tăm tia, tìm cách trộm cắp. Khoảng 4h sáng, chúng mò vào khu nhà trọ ở phố Hồ Tùng Mậu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, cắt khóa cổng, trộm cắp trót lọt 6 chiếc xe máy. Gây án xong, chúng mang số xe gian đi gửi ở khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội) và huyện Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, chờ tìm mối tiêu thụ.

  Đấu tranh mở rộng chuyên án, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng bắt tiếp 5 đối tượng khác, gồm Phùng Văn Kiều (SN 1998, trú ở xã Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ, có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy); Đỗ Văn Hùng (SN 1979, trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng); Vũ Văn Dũng (SN 1981, trú ở huyện An Lão, Hải Phòng); Bùi Quang Vinh (SN 1985) và Trần Văn Hải (SN 1979, trú ở quận Hải An, Hải Phòng); thu giữ tang vật gồm 15 xe máy, 1 khẩu súng bắn bi. (An Ninh Thủ Đô Online 1/9; Công An Thành Phố Hồ Chí Minh Online 1/9; An Ninh Thủ Đô 3/9, tr15, Minh Minh)

  Xử phạt hành khách mang súng hơi lên máy bay đi Hàn Quốc

  Các bộ phận của súng hơi được hành khách nhét vào kiện hành lý để vận chuyển sang Hàn Quốc. Vụ việc bị Cảng vụ hàng không tại sân bay Cát Bi phát hiện và xử phạt.

  Trao đổi với Zing.vn, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết đã phối hợp với lực lượng an ninh hàng không sân bay Cát Bi (Hải Phòng) xử lý một hành khách mang súng hơi lên máy bay.

  Tối 25/8, bộ phận soi chiếu an ninh của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã phát hiện một kiện hành lý chứa các bộ phận tháo rời của súng hơi bắn đạn chì. Hành lý này của một nữ hành khách đến từ Hải Dương, đang chuẩn bị lên chuyến bay của VietJet đi Seoul (Hàn Quốc).

  Không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cây súng, nữ hành khách cho biết gói đồ trên là bơm xe đạp được một người bạn ở Hàn Quốc nhờ mang sang cho con gái. Bà này chỉ biết gửi mà không kiểm tra bên trong.

  Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc đã yêu cầu An ninh hàng không Cát Bi lập biên bản vi phạm và bàn giao người, tang vật vi phạm cho Công an phường Thành Tô, quận Hải An, TP. Hải Phòng tiếp tục xử lý.

  Trước đó, Cảng vụ hàng không miền Bắc cũng xử lý một trường hợp nam hành khách 27 tuổi (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) mang theo dùi cui điện trên hành trình từ Nội Bài đi Tân Sơn Nhất (TP. HCM).

  Chiếc dùi cui điện được "ngụy trang" dưới hình dạng chiếc đèn pin màu đen, trên thân ghi chữ Police. Đây là công cụ hỗ trợ, không được mang lên máy bay. Sau khi bị phát hiện tại cổng soi chiếu, hành khách này bị lập biên bản và bàn giao cho Đồn công an sân bay Nội Bài. (News.zing.vn 1/9, Ngọc Tân)

  Vẹn nguyên cảm xúc trào dâng

  Hơn 60 năm đã qua, song những người có vinh dự được gặp Bác khi Người đến thăm đảo Cát Bà (nay thuộc huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) vẫn vẹn nguyên ký ức, cảm xúc trào dâng.

  Năm nay đã 90 tuổi, nhưng kỷ niệm về lần đón Bác ra thăm đảo Cát Bà vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lê Trung Canh, nguyên Huyện đội trưởng Huyện đội Cát Bà (hiện ở tổ dân phố 3, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải). Hôm ấy, gần trưa 31/3/1959, hàng nghìn cán bộ, bộ đội, nhân dân nô nức tập trung về trung tâm đảo. Bác xuất hiện với tác phong thật giản dị, giọng nói ấm áp khiến mọi người trào dâng niềm xúc động. Nhớ về khoảnh khắc ấy, ông Canh kể: “Ngày đó, tôi mang quân hàm thiếu úy, là sĩ quan thuộc Trung đoàn 50, Sư đoàn 350, đóng quân trên đảo Cát Bà. Biết tin Bác đến thăm đảo, bộ đội, nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, ra tận bến tàu đón Bác. Chiếc xuồng chở Bác vừa cập bến, Người nhanh chóng đến thăm bà con ngư dân rồi đi về khu trung tâm hành chính và đứng trên bục gỗ nói chuyện với mọi người. Cán bộ, đồng bào và chiến sĩ có mặt đồng thanh hô vang: “Bác Hồ muôn năm! Bác Hồ muôn năm!”. Bác giơ tay vẫy chào mọi người và nhắc: “Bác nói chuyện với đồng bào tại đây, các chú mời đại biểu ở hội trường ra cùng dự”. Rồi Bác căn dặn: Rừng là vàng, biển là bạc, rừng, biển của ta do nhân dân ta làm chủ, phải ra sức khai thác, bảo vệ, phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để đời sống nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc…; tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chăm chỉ học tập, xóa nạn mù chữ và bổ túc văn hóa tốt hơn…

  Kết thúc buổi nói chuyện, Bác vẫy tay chào tạm biệt bộ đội, nhân dân và căn dặn các đồng chí lãnh đạo huyện, rồi xuống tàu. Tàu rời bến nhưng mọi người cứ đứng vẫy tay mãi và cảm thấy tiếc nuối vì thời gian được gặp Bác ngắn quá.

  Bà Nguyễn Thị Minh Tuất, giáo viên nghỉ hưu, hiện ở tổ dân phố 10, thị trấn Cát Bà cũng có mặt hôm đón Bác, giờ nhớ lại vẫn thấy lòng rộn ràng xen lẫn nỗi niềm bâng khuâng, khó tả. Bà kể: “Khi đó, chúng tôi là học sinh lớp 4. Trưa 31/3/1959, tan học, tôi và 3 bạn không về nhà mà ra khu cầu tàu chơi nhảy dây. Bỗng tôi thấy có chiếc xuồng từ con tàu lớn đỗ ngoài khơi tiến vào. Khi xuồng cách bờ hơn 100m, nhìn thấy Bác Hồ, chúng tôi vui sướng quá, cứ thế nhảy lên hò reo “Bác Hồ! Bác Hồ! Bác Hồ!”. Xuồng cập bến, các chú công an dẹp lối nhưng chúng tôi cứ chen vào để nhìn Bác được rõ hơn. Bác mặc quần áo ka ki, đi dép cao su, đầu đội mũ cát, bước đi và mọi người ùa theo. Tôi chạy nhanh về nhà gọi: “Mẹ ơi! Bác Hồ ra thăm đảo. Mẹ ra đón Bác đi”, rồi chạy một mạch đến sân ủy ban hành chính huyện và phải chen mãi mới tìm được một chỗ đứng. Bác ân cần hỏi: "Đồng bào ăn có no không? Các cháu có được học hành không?". Tất cả đồng thanh đáp: "Có ạ! Có ạ!". Sau khi nói chuyện với cán bộ và quân dân trên đảo, Bác ra bến tàu... Tôi thấy lòng mình bâng khuâng, nhớ thương Bác vô hạn, bởi Người chẳng có một phút ngơi nghỉ…".

  Sau chuyến thăm của Bác, nhà trường tổ chức cho học sinh viết bài tập làm văn tường thuật lại lần Bác về thăm Cát Bà. Bằng cảm xúc và tình cảm trân quý của mình đối với Bác, bài văn của cô học sinh Minh Tuất ngày ấy được điểm 10.  Những người có may mắn được đón Bác đến thăm đảo Cát Bà hơn 60 năm trước đến nay vẫn vẹn nguyên cảm xúc, với lòng kính trọng, biết ơn vô hạn đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc. Bác đã đi xa, nhưng mỗi cử chỉ, lời nói của Người vẫn luôn hiện hữu, nhắc nhở, động viên quân và dân huyện đảo thực hiện tốt những lời căn dặn của Người. (Quân Đội Nhân Dân Online 1/9; Quân Đội Nhân Dân 2/9, tr5

  HẢI QUAN

  Hơn 10.000 doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng

  Các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại của Cục Hải quan Hải phòng giúp số lượng doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị duy trì được con số ổn định ở mức cao.

  Theo Cục Hải quan Hải Phòng, từ đầu tháng 8 đến nay, toàn Cục có 10.540 doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu nhập khẩu. Trong tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn Cục đạt gần 6,55 tỷ USD, tăng 1,06% so với cùng kỳ 2018.

   Ngoài ra, Cục Hải quan Hải Phòng còn làm thủ tục hơn 800 lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Trong đó, phương tiện xuất cảnh 411 lượt, phương tiện nhập cảnh là 427 lượt.

  Để tiếp tục tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị, thời gian tới, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan. Đáng chú ý, lãnh đạo Cục yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai, đôn đốc, khảo sát, đánh giá việc ký kết và thực hiện cam kết với cộng đồng doanh nghiệp theo Bản thỏa thuận phát triển đối tác Hải quan- Doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động này ngày càng đi vào thực chất.

  Mặt khác, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống bản đồ vị trí kho, bãi, cảng, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại địa bàn do đơn vị quản lý gồm: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình.

  Song song đó là đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại tất cả địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung thuộc địa bàn Hải Dương, Hưng Yên và Trung tâm máy soi container cố định. (Hải Quan Online 30/8, Thái Bình)

  Doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô thuộc địa bàn khó khăn được hưởng ưu đãi thuế

  DN sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô là dự án độc lập thuộc địa bàn khó khăn, không thuộc dự án sản xuất lắp ráp ô tô của DN khác thì được miễn thuế NK đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

  Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô trong thời hạn 5 năm kế từ ngày sản xuất của Công ty TNHH linh kiện ô tô Aapico Vinfast.

  Theo Tổng cục Hải quan, tại điểm 16 phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng là địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư.

  Tại Khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

  Việc miễn thuế NK quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

  Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

  Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 997783844 do Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp ngày 14/12/2018 thì dự án “Sản xuất phụ tùng ô tô Aapico Vinfast" của Công ty TNHH linh kiện ô tô Aapico Vinfast với mục tiêu của dự án là sàn xuất thân xe ô tô và xe có động khác, rơ mooc và bán rơ mooc được thực hiện tại nhà xưởng Supplier Park, thuộc Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, thành phố Hải Phòng thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

   Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp dự án “Sản xuất phụ tùng ô tô Aapico Vinfast” của Công ty TNHH linh kiện ô tô Aapico Vinfast là dự án đầu tư sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác (không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt), rơ mooc và bán rơ mooc, không phải là dự án kinh doanh, sản xuất lắp ráp ô tô (hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) và là dự án độc lập, không thuộc dự án sản xuất lắp ráp ô tô của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast hoặc DN sản xuất lắp ráp ô tô khác thì được miễn thuế NK đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13. (Hải Quan Online 30/8, Thu Trang)

  KINH TẾ

  Vingroup, LG đang đóng góp ra sao cho kinh tế Hải Phòng?

  Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) của Hải Phòng ước tăng 25,64% so với cùng kỳ. Đóng góp một phần vào sự tăng trưởng của Hải Phòng là tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy điện VinFast, với 2 dòng xe Suv và Sedan đã được sản xuất với số lượng thấp và được bàn giao đến những khách hàng đầu tiên.

  Khoản đầu tư từ Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và một loạt doanh nghiệp lớn khác đã tạo ra tác động tích cực tới kinh tế Hải Phòng những năm gần đây. (Ảnh minh hoạ)

  Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, những năm gần đây, Hải Phòng đã có những bứt phá mạnh về mọi mặt, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả miền Bắc.

  Trong lĩnh vực xây dựng, Tập đoàn Vingroup với tổng vốn đầu tư gần trăm nghìn tỷ đồng. Tập đoàn Sungroup đang khẩn trương đầu tư vào khu vực Cát Hải, Cát Bà với tổng vốn đầu tư 3 tỷ USD. Cùng với đó, một loạt doanh nghiệp, tập đoàn lớn khác cũng không ngần ngại rót hàng nghìn tỷ đồng vốn vào Hải Phòng như Tập đoàn BRG với dự án sân golf và khu biệt thự Đồ Sơn hơn 2.100 tỷ đồng; khách sạn 5 sao Hilton hơn 1.000 tỷ đồng... Những công trình này đang được đánh giá là sẽ làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị và phát triển kinh tế Hải Phòng.

  Còn trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, sau sự xuất hiện của những Tập đoàn lớn trong và ngoài nước như LG, GE, sự kiện nhà máy sản xuất ô tô VinFast của Tập đoàn Vingroup đi vào hoạt động chính thức sau 21 tháng tính từ thời điểm khởi công được kỳ vọng sẽ mang lại sự bứt phá về kinh tế cho thành phố Hải Phòng. Hiện tại, Hải Phòng cũng nằm trong số ít các địa phương tại Việt Nam có đầy đủ các ngành nghề kinh doanh của Vingroup.

  Có lẽ vì vậy mà trong một kiến nghị gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV, cử tri thành phố Hải Phòng đã kiến nghị Chính phủ có thêm nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào ngành công nghiệp chế tạo, sản xuất ô tô, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ quan tâm, có chính sách phù hợp để sớm đưa Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm sản xuất, chế tạo ô tô hàng đầu Châu Á.

  Còn trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng tháng 8/2019 do Cục Thống kê thành phố Hải Phòng công bố mới đây, thông tin về tình hình sản xuất của một số doanh nghiệp có đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng toàn ngành công nghiệp thành phố trong tháng 8/2019 và 8 tháng đầu năm 2019 tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

   

  Theo đó, với tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy điện VinFast, sản lượng sản xuất sản phẩm ô tô của nhà máy trong tháng 8/2019 không đạt kế hoạch như dự tính, số lượng lớn xe sản xuất vẫn tập trung chủ yếu vào dòng xe cỡ nhỏ Fadil. Hai dòng xe Suv và Sedan đã được sản xuất với số lượng thấp và được bàn giao đến những khách hàng đầu tiên, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết. Trong tháng 7/2019 nhà máy đã đưa vào sản xuất 2 dòng xe máy điện mẫu mới VK City và VK Sport, đây là dòng sản phẩm mới hướng tới đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên. Với các chính sách khuyến mại kích cầu đang được thực hiện nên dự kiến tháng 8 sản lượng sản xuất và tiêu thụ xe máy điện sẽ tăng cao.

  Trong khi đó, chi nhánh công ty TNHH GE Hải Phòng tháng 7 tiếp tục sản xuất khối lượng lớn máy phát điện tuabin gió và các linh kiện hệ thống điều khiển điện. Dự kiến tháng 8/2019 sản xuất và tiêu thụ giảm so tháng trước nhưng vẫn cao hơn nhiều so với cùng kỳ.

  Ba doanh nghiệp thuộc tập đoàn LG trong 8 tháng đầu năm 2019 ghi nhận sản lượng sản xuất tiếp tục ổn định, doanh thu tăng 46,7% so với cùng kỳ, thu hút và tạo việc làm cho hơn 16.400 lao động, trong đó công ty TNHH LG Electronics từ tháng 7/2019 đã đưa 3 dây chuyền sản xuất điện thoại và 1 chuyền bản mạch được chuyển dịch từ Hàn Quốc sang nhà máy tại Hải Phòng vào sản xuất chính thức, chủ yếu sản xuất các sản phẩm ở phân khúc tầm trung; công ty TNHH LG Display Hải Phòng dự kiến sản xuất sản phẩm màn hình điện thoại bắt đầu tăng trở lại...

  Ngoài ra, sản xuất công nghiệp thành phố trong 8 tháng đầu năm 2019 có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp FDI đang sản xuất ổn định và còn tiếp tục đầu tư mở rộng, tăng công suất như công ty TNHH Kyocera (đang đầu tư xây dựng nhà xưởng C), công ty TNHH Rorze Roboteck (đang đầu tư giai đoạn 2), công ty TNHH LS Vina (bổ sung thêm lò nấu đồng), công ty TNHH may Regina (đang triển khai đầu tư xây dựng nhà máy D, E)… các doanh nghiệp công nghiệp truyền thống trong nước như sản xuất sản phẩm từ plastic, sản xuất nước mắm, may mặc tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm bạn hàng, nâng cao chất lượng... đã đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng toàn ngành như: sản xuất máy văn phòng tăng 15,03%; sản xuất dây và cáp điện tăng 20,35%; sản xuất sản phẩm từ plastic tăng 5,99%; chế biến thủy sản tăng 8,1%; may mặc tăng 16,01%...

  Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) của Hải Phòng tháng 8/2019 ước tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 25,64% so với cùng kỳ.

  Kết quả, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2019 của Hải Phòng ước tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 25,64% so với cùng kỳ. Dự tính 8 tháng đầu năm 2019, IIP tiếp tục đà tăng trưởng cao, tăng 23,77% so với cùng kỳ (8 tháng đầu năm 2017 tăng 20,1%; 8 tháng đầu năm 2018 tăng 24,55%).

  Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là động lực chính thúc đẩy mức tăng trưởng chung của toàn ngành với mức tăng 25,23%, đóng góp 21,98 điểm % vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,99%, đóng góp 1,58 điểm %; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,55%, đóng góp 0,19 điểm %; ngành khai khoáng tăng 4,97%, đóng góp 0,02 điểm %. (Danviet.vn 3/9, Nguyễn Phương)

  Những cách làm hay trong xây dựng Nông thôn mới

  Nhà nước cấp xi măng, người dân góp sức, chung tay xây dựng Nông thôn mới (NTM). Nhờ vậy TP. Hải Phòng đã trở thành điểm sáng của cả nước trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Cụ thể, đã có 92 xã hoàn thành NTM, trong đó có 89 xã đạt chuẩn NTM lên tới 64,03%. (Xây Dựng Online 31/8)

   Mời quý vị xem chi tiết video tại đường link:

  http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/hai-phong-nhung-cach-lam-hay-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html

  Vai trò cảng biển trong phát triển kinh tế biển

  Việt Nam có vùng biển rộng trên 1,0 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền; bờ biển dài trên 3.260km với nhiều bán đảo, vũng vịnh kín sóng gió, độ sâu tự nhiên lớn, lại án ngữ trên con đường hàng hải nhộn nhịp bậc nhất trên thế giới... Từ những ưu thế về biển, cảng biển đã ra đời một cách tất yếu và gắn bó chặt chẽ với mọi hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân và lịch sử chinh phục biển cả, gìn giữ bờ cõi của cha ông. Cũng từ lợi thế về biển, kinh tế khai thác cảng biển, vận tải biển đã hình thành và ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế biển và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

  Mặc dù cảng biển Việt Nam đã được đầu tư xây dựng, khai thác từ hơn 1,5 thế kỷ, nhưng trải qua thời gian dài đất nước chiến tranh và khắc phục hậu quả sau chiến tranh, hạ tầng nói chung, trong đó có hạ tầng cảng biển được đầu tư rất hạn chế, chủ yếu phục vụ thời chiến và nền kinh tế bao cấp nghèo nàn. Kết cấu hạ tầng cảng biển chỉ thực sự được quan tâm đầu tư có hệ thống trong thời gian hai thập kỷ qua.

  Năm 1999, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển đầu tiên ra đời tạo một bước ngoặt, đưa kinh tế khai thác cảng biển sang một trang mới. Từ đó đến nay, hệ thống cảng biển Việt Nam đã trải qua 02 thời kỳ quy hoạch (giai đoạn 2000 - 2010 và 2010 - 2020).

  Trong giai đoạn này, cảng biển đã được quan tâm đầu tư và khẳng định vai trò quan trọng là hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế thiết yếu để thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ mở cửa.

  Giai đoạn 2000 - 2010 với mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam theo quy hoạch tổng thể và thống nhất trên quy mô cả nước; hình thành những trung tâm kết nối cơ sở hạ tầng GTVT tại các khu vực, đặc biệt là tại các vùng kinh tế trọng điểm; tạo cơ sở vật chất kỹ thuật về cảng biển để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, đồng thời khẳng định vị trí và ưu thế về kinh tế biển của đất nước đối với khu vực và thế giới, tạo ra những đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng giữa trong nước với nước ngoài.

  Định hướng phát triển hạ tầng cảng biển trong thời kỳ này còn giới hạn trong việc phát triển các bến cảng có quy mô “trên 30.000 DWT”. Căn cứ quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, Bộ GTVT đã chỉ đạo xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 8 nhóm cảng biển, bao gồm: Nhóm 1: Cảng biển phía Bắc, bao gồm các cảng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình; Nhóm 2: Cảng biển Bắc Trung bộ, bao gồm các cảng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; Nhóm 3: Cảng biển Trung Trung bộ, bao gồm các cảng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi; Nhóm 4: Cảng biển Nam Trung bộ, gồm các cảng biển từ Bình Định đến Bình Thuận; Nhóm 5: Cảng biển TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu; Nhóm 6: Cảng biển đồng bằng sông Cửu Long; Nhóm 7: Cảng biển các đảo Tây Nam và Nhóm 8: Cảng biển Côn Đảo.

  Các dự án cảng được ưu tiên đầu tư là 10 cảng biển quan trọng của quốc gia, bao gồm: Cái Lân, Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng (Tiên Sa - Sông Hàn); Dung Quất; Quy Nhơn, Nha Trang, Thị Vải, Sài Gòn, Cần Thơ. (Tapchigiaothong.vn 1/9)

  Thanh niên Hải Phòng vươn lên làm giàu

  Nhiều năm qua, phong trào “Thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng” tại thành phố Cảng đã phát triển mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng với nhiều mô hình hiệu quả, thật sự phát huy được tính năng động, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ.

   “Ngoài gắn bó với ruộng đồng, vật nuôi, em thấy mình cần phải tìm ra cách làm và hướng đi hoàn toàn khác với những người đã làm trước đó. Chỉ có sự “khác biệt” đó mới khẳng định được ưu thế và bảo đảm hiệu quả cho các sản phẩm của mình”, đó là chia sẻ của Vũ Văn Quân, Phó Bí thư Chi đoàn 1 thôn Kỳ Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng).

  Với đam mê nuôi gà chọi từ nhỏ Quân đã mạnh dạn tìm, lựa và nhân giống gà chọi thả vườn để bán. Từ nhỏ lẻ ban đầu, đến nay, Quân đã có 150 gà mái đẻ, hàng trăm gà chọi cùng hơn 2.000 gà con giống, mỗi năm cho doanh thu 800 triệu đồng. Sản phẩm gà chọi của Quân được quảng bá trên mạng in-tơ-nét và theo đó, người mua đặt hàng, nhận sản phẩm tại chỗ… Từ nuôi gà có hiệu quả, nhận thấy diện tích ruộng đất vùng đầm trũng của người dân trong thôn bỏ hoang nhiều, Quân đã mạnh dạn đề xuất dồn điền, đổi thửa, thuê lại ruộng trũng để tổ chức mô hình trang trại, vừa chăn nuôi gia súc, gia cầm, thả cá… Ban đầu nuôi lợn, nhưng thấy hiệu quả thấp, Quân mày mò, tìm hiểu và chuyển đổi sang nuôi chó cảnh. Từ kiến thức tìm hiểu trên mạng in-tơ-nét, Quân mạnh dạn tổ chức nuôi chó Rốt (Rottweiler), giống thuần chủng của Đức. Giờ đây, trại nuôi của Quân đã có 15 chú chó Rốt sinh sản, mỗi năm xuất bán khoảng 30 chó con với giá 10 triệu đồng/con, thu nhập hằng năm 300 triệu đồng…

  Từ những ao nuôi cá ban đầu, Quân suy nghĩ phải tìm loại thủy sản nuôi có giá trị kinh tế cao hơn. Thế là mô hình nuôi cá Koi (Nhật Bản) hình thành. Vừa nuôi cá trắm đen cung cấp cho thị trường, vừa nuôi cá Koi bán làm cảnh, gần 4 ha ao đầm nuôi cá của Quân cũng cho lợi nhuận hơn 350 triệu đồng. Trên bờ các ao đầm này trồng hơn 500 cây dừa xiêm đang phát triển sẽ cho thu hoạch trong ba năm tới…

  Bằng sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mô hình trang trại của Vũ Văn Quân đã cho lợi nhuận hơn 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho bốn lao động với mức lương năm triệu đồng/người/tháng và hàng chục lao động thời vụ với thu nhập 250 nghìn đồng/người/ngày…

  Không có điều kiện rộng rãi về đất đai, nhưng Bí thư Đoàn phường Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) Nguyễn Thị Chi lại quyết tâm chọn con đường lập nghiệp cho mình bằng việc mở xưởng sản xuất cơ khí sắt hàn và nhôm kính. Ban đầu, vốn ít, xưởng có quy mô nhỏ, chủ yếu sản xuất tại gia đình. Dần dà, xưởng mở rộng quy mô lên 400 m2, đầu tư mua sắm nhiều thiết bị, ký các hợp đồng sản xuất lớn vài chục tỷ đồng/năm. Hiện nay, xưởng thu hút hơn 20 lao động với mức thu nhập chín triệu đồng/người/tháng.

  Chi hội trưởng Hội Thanh niên xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên) Trần Văn Chất lại mạnh dạn đầu tư vốn, cùng bạn bè mở Công ty TNHH công nghệ xây dựng Minh Long. Doanh nghiệp ngày càng làm ăn phát đạt, lợi nhuận hằng năm đạt từ 300 đến 350 triệu đồng, giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động… Đó là một số mô hình tiêu biểu trong phong trào “Thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đang nở rộ tại thành phố Cảng.

  Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương đánh giá, sự thành công của các mô hình khởi nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua là nhờ quyết tâm dám nghĩ, dám làm của chính các bạn thanh niên. Họ không chỉ có quyết tâm, mà cái chính là sự sáng tạo, tìm tòi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ mới cùng các ý tưởng độc đáo…, kèm theo đó là sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp bộ Đoàn và các cấp, ngành trong xã hội.

  Nhiều năm qua, các cấp bộ Đoàn ở Hải Phòng đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp các trường đại học lớn trong cả nước như: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)... tổ chức nhiều chương trình đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ giúp đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Thành đoàn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh các chương trình cho đoàn viên, thanh niên vay vốn học tập, phát triển sản xuất, xây dựng mới mô hình kinh tế. Đến nay, tổ chức Đoàn đã thành lập hàng trăm tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng số dư nợ do Đoàn Thanh niên thành phố quản lý đạt hơn 240 tỷ đồng.

  Bí thư Đào Phú Thùy Dương chia sẻ, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng đang hướng tới nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp. Tập trung hỗ trợ những nội dung thanh niên đang gặp khó khăn như: kết nối chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo “đầu ra” ổn định cho các mô hình. Cùng với đó là cổ vũ, động viên mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, sáng tạo các ý tưởng khởi nghiệp thông qua cuộc thi “Ươm mầm khởi nghiệp”; tăng nguồn vốn vay, kéo dài thời hạn vay vốn, nhân rộng các điển hình sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… (Nhân Dân Online 1/9, Ngô Quang Dũng; Nhân Dân 1/9, tr3, Ngô Quang Dũng)

  Trở thành tỷ phú từ kinh tế trang trại

  Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, ông Lê Văn Thám đã nỗ lực vươn lên trở thành tấm gương tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đạt 2 tỷ đồng/năm...

  Có công việc ổn định tại Công ty Cơ khí Vận tải về xây dựng thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, nhưng ông Lê Văn Thám (thôn Kinh Lương, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) vẫn quyết định đầu tư xây dựng trang trại VAC trên đồng đất quê hương mình.

  Ngoài việc phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, gia đình ông Thám thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ con giống, vốn và chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều hộ gia đình trong và ngoài địa phương có nhu cầu phát triển VAC.

  Với thành tích trong việc phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho quê hương, năm 2014, gia đình ông Thám được UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen. Năm 2016, ông được Hội Nông dân TP. Hải Phòng và Hội Nông dân Việt Nam cấp Chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2016. Năm 2017, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017. (Kinh Tế Nông Thôn Online 30/8, Phạm Trang; Kinh Tế Nông Thôn 30/8, tr9)

  PV GAS nâng cao an toàn trong kinh doanh LPG tại kho cảng Đình Vũ

  Công tác an toàn trong vận hành, bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) và giao nhận LPG luôn được xem là yếu tố then chốt, quyết định đến sự sống còn, sự phát triển ổn định và bền vững của các doanh nghiệp kinh doanh LPG. Để nâng cao hiệu quả công tác này, vừa qua tại Quảng Ninh, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức “Hội thảo an toàn trong vận hành, BDSC và giao nhận LPG tại Hải Phòng”.   

  Hội thảo có sự tham gia của đại diện KVT, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc (KMB) và Gas Sellan là 3 đơn vị đang sử dụng chung đường ống nhập LPG từ cầu cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Ngoài công tác nhập tàu, 3 đơn vị còn có mối quan hệ mật thiết trong công tác vận hành, BDSC cũng như an toàn trong giao nhận LPG. Đặc biệt, hội thảo có thêm sự có mặt của Công ty Dịch vụ Khí (DVK) - đơn vị trực thuộc PV GAS phụ trách về công tác BDSC, để chia sẻ tới hội thảo những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện BDSC tại các đơn vị trực thuộc PV GAS, nhằm đảm bảo hệ thống thiết bị công nghệ có độ tin cậy cao, hạn chế tối đa các rủi ro có thể gây ảnh hưởng tới con người, môi trường và hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Báo cáo của KVT về công tác quản lý vận hành và BDSC tuyến ống dùng chung giữa 3 đơn vị cho thấy, tại Đình Vũ, thời gian khai thác vận hành tuyến ống liên tục chiếm 48,98%/năm; Hệ thống tuyến ống/van vận hành liên tục và chịu điều kiện làm việc khắc nghiệt, rung động, ăn mòn hóa học… nguy cơ rò rỉ gây gián đoạn sản xuất, sai lệch số liệu hao hụt nếu đường ống không được BDSC phù hợp. Nếu xảy ra sự cố có thể gây ngừng kinh doanh, ảnh hưởng sản xuất của 3 bên, cũng như uy tín của doanh nghiệp.

  Nhận thức được vấn đề trên, 3 bên luôn thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin trong vận hành, BDSC, ứng cố sự cố; trao đổi, phát hiện kịp thời các hỏng hóc van/tuyến ống, phối hợp sửa chữa kịp thời. Trong trường hợp một bên tự khắc phục các hỏng hóc, các thông tin vẫn được cung cấp đến 3 bên để nắm được thông tin và chủ động trong vận hành. Kết quả, các bên đã phối hợp hiệu quả, không để xảy ra tai nạn sự cố trên tuyến ống.

  Công tác quản lý an toàn xe bồn, tàu giao nhận hàng tại cảng luôn tuân theo quy trình chặt chẽ. Cụ thể, các bên hỗ trợ nhau trong thời gian giao nhận cầu cảng, làm giảm chi phí phát sinh do quá giờ làm hàng; Thường xuyên trao đổi về các tàu hay xảy ra hao hụt để có biện pháp ngăn ngừa tái diễn. Do tuyến ống dài nên hay phát sinh việc đẩy lỏng chưa sạch trong quá trình nhập tàu (nhất là trong mùa đông), các bên đã hỗ trợ nhau trong thời gian bàn giao tuyến ống để hút lại phần LPG chưa đẩy hết.

  Toàn bộ các xe bồn vào lấy hàng đều đã được trang bị van một chiều và bơm tại vị trí đường nạp lỏng có lắp van một chiều. Trước khi xe bồn vào lấy hàng đều được kiểm tra tình trạng kỹ thuật an toàn đảm bảo mới được vào kho lấy hàng. Các xe được kiểm soát tải trọng dựa trên khối lượng hàng chuyển chở tối đa cho phép trên đăng kiểm xe và không quá 90% thể tích bồn chứa, từ đó cài đặt khối lượng bơm phù hợp cho xe.

  Cùng với đó, hệ thống PCCC và nhân lực ứng cứu sự cố tại kho cảng Đình Vũ luôn sẵn sàng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về con người và tài sản khi xảy ra sự cố. Mỗi kíp vận hành thực hiện diễn tập 2 bài PCCC trong từng tháng; Định kì hàng năm tổ chức diễn tập phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC. Các bên cũng thường xuyên tổ chức hướng dẫn, trao đổi với lái xe về các tình huống ứng cứu sự cố tại kho Đình Vũ.

  Trong thời gian tới, để tăng cường sự phối hợp trong vận hành, BDSC và nâng cao an toàn trong giao nhận LPG, 3 đơn vị KVT, KMB và Gas Sellan định hướng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao ý thức vận hành viên trong giữ gìn tài sản tuyến ống dùng chung; Làm tốt 5S khu vực nhập tàu trước khi bàn giao; Thực hiện thông báo nhập hàng và niêm phong theo đúng quy trình phối hợp 3 bên; Tích cực hơn trong việc phối hợp sửa chữa đột xuất/kiểm định ống mềm; Tổ chức phối hợp diễn tập ứng cứu khẩn cấp theo quy chế phối hợp 3 bên. (Petrotimes.vn 30/8)

  GIÁO DỤC

  Hải Phòng biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc năm 2019

  Ngày 1/9, tại Khu di tích Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo), UBND thành phố Hải Phòng tổ chức biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2019.

  Năm 2019, thành phố Hải Phòng có 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, gồm 64 học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; 24 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các trường Đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa các trường Đại học/học viện trong cả nước; 32 học sinh Hải Phòng tham dự kì thi THPT Quốc gia năm học 2018-2019 đạt 27 điểm trở lên.

  Với chủ đề “Trí sáng tâm trong, vươn ra biển lớn”, lễ biểu dương nhằm động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên thành phố tiếp tục thi đua đạt thành tích cao trong học tập, giữ tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; xung kích tình nguyện, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng.

  Phạm Thị Hoàng Anh, Thủ khoa Đại học Hải Phòng và Phạm Minh Hiếu, học sinh trường THPT Kiến An (Hải Phòng) vừa đạt 27 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia cho biết, phần thưởng này là động lực để em phấn đấu và cố gắng cho tương lai của mình hơn.

  “Phần thưởng không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn khích lệ ý chí, tinh thần để chúng em cố gắng, hoàn thành ước mơ sau khi ra trường. Vinh dự được là 1 trong 120 học sinh, sinh viên tiêu biểu hôm nay, em nhận thấy trách nhiệm cũng như quyết tâm của bản thân phải cố gắng làm sao để 4 - 5 năm nữa sau khi ra trường, em lại một lần nữa được đứng ở đây”, Hoàng Anh chia sẻ.

  Ghi nhận những thành tích đáng tự hào của các học sinh, sinh viên tiêu biểu, UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1,2 tỷ đồng để khen thưởng 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2019. (Kinh Tế & Đô Thị Online 2/9; VOVNews 1/9, Thanh Nga; Công Lý Online 2/9; Giáo Dục & Thời Đại Online 2/9; Giaoduc.net.vn 2/9; SaoStar.vn 2/9; Tiền Phong Online 2/9; Đầu Tư 2/9, tr2; Công An Nhân Dân 2/9, tr1; VnExpress.net 2/9; Nông Nghiệp Việt Nam Online 2/9; Danviet.vn 2/9; Hoanhap.vn 2/9; Kin Tế Nông Thôn Online 2/9; Thuonghieucongluan.com.vn 2/9; Thuonghieuvaphapluat.vn 2/9; Pháp Luật Việt Nam Online 2/9; Nhandantv.vn 2/9; TTXVN 1/9; Đại Biểu Nhân Dân Online 2/9; Lsvn.vn 2/9; Đại Đoàn Kết 3/9, tr12, P.Anh)

  XÃ HỘI

  Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam :Tập huấn ATVSLĐ

  Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn ATVSLĐ tại Hải Phòng cho gần 80 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ phụ trách công tác Bảo hộ lao động, ATVSLĐ các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung cơ bản về công tác ATVSLĐ, đặc biệt là chủ đề năm 2019 "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc", cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng công tác ATVSLĐ, phát triển mạng lưới ATVSV tại cơ sở góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xã hội của doanh nghiệp, của tổ chức Công đoàn và của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. (Lao Động 3/9, tr5)

  Hải Phòng – Thành phố của những cây cầu

  Cùng với sự đầu tư về cảng biển, đường cao tốc có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội. Những năm trở lại đây, Hải Phòng còn được biết đến với tên gọi “thành phố của những cây cầu”.

  Hình ảnh cây cầu trong suy nghĩ của mỗi người đã hàm chứa những ý nghĩa ước lệ của cuộc sống. Đó là sự kết nối, là vật “nối hai bờ vui” là sự gặp gỡ giữa hai vùng đất, thiết lập những quan hệ mới giữa đất với đất, giữa người với người.

  Về phát triển kinh tế, những cây cầu vượt sông, vượt biển, không chỉ góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, giải quyết ách tắc hàng ngày mà còn còn góp phần mở rộng, làm đẹp thành phố. Đặc biệt, nhiều cây cầu hiện đại đã hiện thực hóa ước mơ ngàn đời của người dân đất Cảng, là nhịp cầu góp phần kết nối giao thương, phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương và các tỉnh lân cận.

  Nói đến Hải Phòng, có lẽ ấn tượng nhất phải kể đến cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á: Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, với chiều dài hơn 16 km (gồm cả cầu và đường dẫn). Trong đó, phần cầu dài 5,44km, nối liền 02 bờ của luồng Nam Triệu, bề mặt rộng 16m với 04 làn xe, có tổng vốn đầu tư 11.850 tỷ đồng. Cầu được khai thác, sử dụng đúng dịp Quốc khánh năm 2017 và mang lại giá trị và lợi ích to lớn cho Hải Phòng cũng như hoạt động giao thương của các tỉnh phía Bắc. Đúng như lời ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã khẳng định: “Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện kết nối cảng Lạch Huyện (huyện Cát Hải) với đất liền; kết nối nội thành Hải Phòng với khu du lịch tầm cỡ quốc tế Cát Bà và người dân huyện đảo Cát Hải. Đây là cây cầu giúp đảo xa gần hơn với đất liền”.

  Dự án cầu Bính bắc qua sông Cấm, nối liền quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên, cùng với cầu Kiền, hệ thống QL10, QL5 đã đóng góp vào sự phát triển giao thông đường bộ phù hợp với chiến lược phát triển khu kinh tế tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và hình thành khu đô thị Bắc sông Cấm theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt. Hiệu quả rõ nhất của cầu Bính đã tạo điều kiện để thành phố khai thác tối đa tiềm năng kinh tế của huyện Thủy Nguyên (địa bàn tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh), nơi có nhiều nhà máy lớn (nhà máy đóng tàu Phà Rừng, đóng tàu Nam Triệu, xi măng Hải Phòng, xi măng Chinfon...) thu hút và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động.

  Sau khi cầu Bính hoàn thành, các khu công nghiệp, đô thị phía Bắc sông Cấm đã hình thành, tạo điều kiện rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuỷ Nguyên nói riêng và TP Hải Phòng nói chung, hiện thực hóa ước mơ của hơn 275.000 người dân sống trên địa bàn Thuỷ Nguyên, chấm dứt cảnh qua sông bằng phà.

  Ông Phạm Văn Đoan – Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn quận Hồng Bàng có rất nhiều công trình trọng điểm của thành phố được triển khai, đặc biệt có cây cầu Hoàng Văn Thụ. UBND TP. Hải Phòng đang gấp rút chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện để khánh thành đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Cây cầu này có ý nghĩa to lớn đối với phát triển đô thị, kinh tế của TP. Hải Phòng nói chung và quận Hồng Bàng nói riêng. Nó sẽ đáp ứng được trục kết nối giữa trung tâm thành phố với khu vực đô thị Bắc sông Cấm và trung tâm chính trị của TP. Hải Phòng đồng thời là điểm kết nối giao thông với khu vực tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương”.

  “Bên cạnh đó, nút giao Nam cầu Bính là một công trình trọng điểm, trong đó TP. Hải Phòng đang chỉ đạo nhà thầu quyết liệt để sớm hoàn thiện nút giao thông này. Trục nút giao Nam cầu Bính kết nối đi qua các trục đường quốc lộ lớn của TP. Hải Phòng phân bổ lượng lớn các phương tiện giao thông nội đô để đi ra quận, huyện, tỉnh bạn và kết nối trục đường 10 đi tỉnh Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh…

  Đối với Cầu Bính, cây cầu này thực hiện bằng nguồn vốn ODA và đi vào sử dụng từ nhiều năm nay. Từ khi đi đưa vào sử dụng, cầu đã trở thành điểm nhấn về chỉnh trang đô thị và toàn bộ luồng giao thông từ huyện Thủy Nguyên, góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của TP Hải Phòng và quận Hồng Bàng”, ông Đoan chia sẻ thêm.

  Cầu Khuể bắc qua sông Văn Úc, nối 2 bờ huyện An Lão và huyện Tiên Lãng (10/2007 - 10/2010), là một trong những dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ được đánh giá là có hiệu quả cao và ý nghĩa lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại các huyện khu vực phía Tây Nam và thành phố. Việc xây dựng cầu Khuể thay thế phà Khuể góp phần cải thiện điều kiện hạ tầng giao thông, đi lại, nâng cao nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển các ngành nghề, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn; cải thiện đời sống kinh tế của nhân dân, đảm bảo mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương, tiến tới đảm bảo hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố giai đoạn 2010 - 2030.

  Cầu Rào 2 bắc qua sông Lạch Tray, cách cầu Rào cũ khoảng 1km về phía thượng lưu, nối với đường Hồ Sen - Cầu Rào II và nối với đường 353 (đường Phạm Văn Đồng) từ Hải Phòng đi Đồ Sơn. Dự án được xây dựng theo quy hoạch phát triển không gian đô thị thành phố. Cầu Rào 2 hoàn thành cùng lúc với tuyến đường cầu Rào 2 - nút giao Nguyễn Văn Linh đã góp phần tạo ra mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối trung tâm thành phố với đường Phạm Văn Đồng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hai bên tuyến đường cầu Rào 2 - nút giao Nguyễn Văn Linh đã và đang hình thành những khu đô thị mới, những trung tâm thương mại hiện đại của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước làm thay đổi từng ngày diện mạo đô thị của khu vực phía Nam thành phố.

  Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân cho biết: Khi đưa vào sử dụng Cầu Rào 2, cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh đã tạo hiệu quả trong việc chỉnh trang đô thị của quận. Đây là cửa ngõ quan trọng của TP Hải Phòng kết nối với các tỉnh lân cận thông qua đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Trước đây, khu vực này là điểm đen về tai nạn giao thông; đến nay đã khắc phục được vấn đề đồng thời kết nối khu đô thị cũ khu vực trung tâm qua đường Nguyễn Văn Linh, kết nối với khu vực mới sáp nhập vào địa bàn quận có tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào II giai đoạn 1 đã được đầu tư xây dựng. Đồng thời, khi có tuyến cầu vượt này thì việc khai thác quỹ đất của quận ven sông Lạch Tray được hiệu quả. Chúng tôi đã thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm đến địa bàn thành phố trong đó có quận Lê Chân như: Trung tâm mua sắm AEON, Tập đoàn tài chính Hoàng Huy, Khu đô thị mới Vingroup, dự án của Singapore Làng Việt Kiều… Đến năm 2020, các hạng mục công trình này đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần phát triển đô thị đồng thời phát triển thương mại dịch vụ lớn của quận Lê Chân”.

  Bên cạnh đó, cây cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong là cây cầu huyết mạch mở rộng không gian đô thị Hải Phòng, nằm trong dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị phía Nam và Đông Nam thành phố. Theo thiết kế, cầu vượt có kiến trúc cầu vòm, chiều dài cầu 288,2m, nhịp chính dài 100m và mặt cầu rộng 19m, đoạn tường chắn hai đầu cầu rộng từ 16,5m - 19m; mặt đường rộng 7,5m, hè đường rộng 3m, là công trình giao thông cấp 1, có tổng mức đầu tư 1.405 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách của thành phố. Trục giao thông này góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, giảm lưu lượng giao thông cho tuyến đường Cầu Đất - Lạch Tray - Cầu Rào, phát huy hiệu quả khai thác cầu Rào 2, tăng năng lực vận tải cho hệ thống cảng biển Hải Phòng. Dự kiến công trình sẽ đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2019.

  Cầu vốn là một công trình tốn kém, khi thiết kế cầu chủ nghĩa công năng chiếm ưu thế tuyệt đối trong các thiết kế. Mặt khác, vì chúng là những công trình đặc biệt với số lượng ít, nhất là trong đô thị, dẫn đến người ta cũng rất quan tâm đến tính mỹ học của chiếc cầu.

  Nói không ngoa rằng, nhìn vào sự độc đáo, hiện đại của mẫu thiết kế cầu đi kèm với công nghệ thi công tiên tiến để đánh giá cái tầm của chính quyền đô thị. Những cây cầu ở Hải Phòng không nằm ngoài 03 loại với đặc trưng hình dáng riêng biệt là cầu dầm, cầu vòm và cầu treo.

  Thời gian gần đây, trong các đô thị hiện đại Việt Nam cầu treo dây văng hay dây võng ngày càng được lựa chọn cho những công trình đặc biệt vì kiểu dáng thẩm mỹ hiện đại có khả năng vượt nhịp lớn với kết cấu thanh mảnh, ý đồ tôn vinh sự phát triển và hiện đại. Người Hải Phòng tự hào với cầu Bính, cây cầu dây văng đẹp hiện đại với những bó cáp được bố trí như những cột buồm căng gió ra khơi.

  Cầu vượt biển Tân Vũ dài nhất Đông Nam Á như một bằng chứng về sự lớn mạnh của năng lực sáng tạo và trình độ quản lý của TP. Hải Phòng, sử dụng phương pháp đúc sẵn các đốt dầm bê tông cốt thép (SBS) để có thể rút ngắn khoảng thời gian xây dựng. Đây là lần đầu tiên sử dụng phương pháp xây dựng này ở Việt Nam. Công nghệ này được xếp loại là một trong những ứng dụng lớn nhất của phương pháp SBS trên thế giới.

  Sự hiện đại và năng động trong kiến trúc và công năng hoạt động của chiếc cầu đã thuyết phục được người dân người dân Hải Phòng nhanh chóng coi nó là một biểu tượng mới cho thành phố của mình.

  Cái “thế núi thế sông và mênh mông biển cả” của TP. Hải Phòng đã làm nền cho những ý tưởng xây dựng những cây cầu kiến trúc mới lạ để tạo cảm hứng cho sự phát triển năng động.

  Ông Nguyễn Đức Thọ - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP. Hải Phòng cho biết: “Trong những năm vừa qua, TP. Hải Phòng được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ ban ngành Trung ương và sự quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND trong triển khai kết cấu hạ tầng giao thông mang tính đột phá và đặc biệt xây dựng một loạt các cây cầu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi các cây cầu được hình thành thì việc kết nối vùng giữa TP. Hải Phòng với các địa phương lân cận trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh sẽ tạo sự phát triển, đồng thời thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực đầu tư về TP. Hải Phòng”.

  “Chúng ta đã biết, giao thông đi trước mở đường tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và đặc biệt các nhà đầu tư đứng ở TP. Hải Phòng. Thứ hai, việc xây dựng các cây cầu tạo thuận lợi cho việc giải phóng áp lực về giao thông tạo được thông thoáng để cho phát triển kinh tế - xã hội phục vụ cho an sinh cũng như phát triển du lịch của TP. Hải Phòng. Thứ 3, hình thành các cây cầu thể hiện được sự chỉnh trang đô thị cho TP. Hải Phòng tạo nét mới, đột phá, kết cấu không gian của TP. Hải Phòng có nét mới. Sắp tới TP. Hải Phòng sẽ đầu tư một loạt cây cầu nhằm kết nối TP. Hải Phòng với các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương… tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối vùng thực hiện theo Nghị Quyết 45 của Bộ Chính trị về phát triển của TP Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”, ông Thọ nhấn mạnh. (Xây Dựng Online 28/8, Hải Nguyên – Thành Luân; Xây Dựng 29/8, tr10+11)

  Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng học theo Bác bằng thực hành y đức, chăm sóc bệnh nhi tốt

  Là bệnh viện chuyên khoa điều trị cho trẻ em của thành phố Hải Phòng và miền duyên hải Bắc Bộ, trong 5 năm qua, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, thay đổi phương thức vận hành bệnh viện để điều trị và phục vụ bệnh nhi tốt nhất. Đây cũng là cách để cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Minh Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, để thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bệnh viện đã xây dựng tiêu chí về y đức của đơn vị phù hợp với chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Các khoa, phòng, đoàn thể trong Bệnh viện cũng có những nội dung thi đua riêng của từng đơn vị.

  Cụ thể, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nội dung được triển khai, tổ chức, quán triệt tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Bệnh viện tổ chức học tập định kỳ hàng năm và thường xuyên lồng ghép trong các đại hội, hội nghị và trong các buổi giao ban.

  Đảng ủy cùng các chi bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, đồng thời triển khai sâu rộng việc học tập gắn với những vấn đề bức xúc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp khắc phục.

  Cán bộ đảng viên, công nhân, viên chức Bệnh viện tiếp thu tốt tinh thần của chuyên đề, củng cố đạo đức lối sống tốt, giữ được lòng tin với Đảng, với quần chúng, giữ vững phẩm chất chính trị, không phai nhạt ý tưởng, không lợi dụng vị trí công tác, quyền lực để mưu lợi cá nhân, biết đặt lợi ích cá nhân trong lợi ích tập thể, cộng đồng. Không vi phạm tư cách đảng viên và trách nhiệm công dân, thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ y tế.

  Từ thấm nhuần tư tưởng, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã được cụ thể bằng những kết quả vượt bậc trong công tác khám chữa bệnh và điều trị. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Minh Cảnh, Bệnh viện có các trang thiết bị hiện đại như máy chụp cộng hưởng từ MRI, hệ thống máy can thiệp tim mạch, hệ thống máy thở, máy mê, phòng mổ tim hiện đại.

  Bệnh viện đã triển khai những kỹ thuật khó, trong đó có kỹ thuật mổ tim cho trẻ em. Kỹ thuật này triển khai lần đầu tiên từ năm 2015 với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ năm 2017, kíp mổ tim của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng làm chủ kỹ thuật và triển khai thường quý tại Bệnh viện. Đến thời điểm này, hơn 120 trẻ em được mổ tim tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc cho bố mẹ các em, đồng thời giảm áp lực cho Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng là bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố đầu tiên của khu vực phía Bắc triển khai mổ tim cho trẻ em.

  Để tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân, tháng 6/2019, Bệnh viện đã cùng các chuyên gia của Bệnh viện Trẻ em thuộc Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc, Công ty Future Robot Co. Hàn Quốc, tổ chức thử nghiệm lâm sàng mô phỏng trên robot điểm chăm sóc buồng bệnh. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, thử nghiệm lâm sàng mô phỏng trên robot tại Bệnh viện sẽ góp phần không nhỏ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại là một trong những hướng đi Bệnh viện theo đuổi trong thời gian tới.

  Việc khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng ngày càng được bệnh nhân tin tưởng, không chỉ bởi kết quả điều trị tích cực, mà còn từ chính tình cảm yêu thương của các bác sĩ, các cô điều dưỡng dành cho người bệnh.

  Chị Vũ Thị Huệ đồng hành cùng con trai Nguyễn Mạnh Cường gần 2 năm ròng ở Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Cường bị tai biến do viêm não, phải nằm liệt giường, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của các bác sĩ cùng gia đình. Có những thời điểm, tia hy vọng cuối cùng của gia đình Cường cũng tắt vì nhiều bác sĩ đầu ngành lắc đầu trước bệnh tình của em. Mẹ đưa Cường trở lại Khoa Hồi sức cấp cứu để điều trị với niềm mong mỏi mong manh, được ngày nào, quý ngày đó. Trong sự kiên nhẫn của mẹ, sự đùm bọc của các y, bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, điều kỳ diệu cũng tới. Em vẫn ở bên mẹ gần 2 năm qua.

  Mẹ Cường xúc động nói, trong những ngày hai mẹ con ở Khoa Điều trị tích cực, Bác sĩ Chuyên khoa II Dương Văn Đoàn, Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực đã trở thành người cha thứ hai, tận tình chăm sóc Cường tại bệnh viện, kết nối với các bác sĩ điều trị đông y để hỗ trợ em châm cứu, giúp em được hưởng chế độ bảo hiểm y tế với mức cao nhất. Với một gia đình đã kiệt quệ cả về kinh tế, cả về tinh thần, thì sự giúp đỡ của tập thể Khoa Điều trị tích cực và của bác sĩ Dương Văn Đoàn như một nguồn động lực giúp gia đình kiên cường cùng con điều trị.

  Những câu chuyện về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đều gắn với những hành động, những nghĩa cử và việc làm cụ thể như thế. Từ những tình cảm tốt đẹp, từ sự lan tỏa yêu thương giữa thày thuốc và bệnh nhân, giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, chính là những hành động cụ thể để xứng đáng với lời căn dặn của Người: “Thày thuốc như mẹ hiền”. (Baotintuc.vn 2/9, Minh Thu; Vnanet.vn 2/9; TTXVN 2/9)

  Tiếp lửa cho phong trào thanh, thiếu niên

  Từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa lớn. Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hải Phòng chính là một trong những người "trồng hoa" cần mẫn, tiếp lửa cho hàng trăm phong trào lớn nhỏ, có ý nghĩa trên khắp địa bàn thành phố

  Ngành nghề nào cũng vậy, để làm tốt công việc ai cũng cần duy trì tốt năng lượng và nhiệt huyết. Đối với công tác Đoàn, mỗi cá nhân phải giữ năng lượng, nhiệt huyết liên tục, thường xuyên, sáng tạo, đổi mới để lan tỏa tinh thần xung kích tới tập thể lớn hơn.

  Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hải Phòng đã tích cực tham mưu việc duy trì và triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

  Đó là các mô hình hoạt động nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn: Hội thi “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi”, Hội thi “Phong cách cán bộ Đoàn”, Cuộc thi “Tôi là cán bộ Đoàn”, Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi”, Hội thi “Báo cáo viên giỏi”; Gala “Chúng ta là cán bộ Đoàn”; Mô hình diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”, “Công trình thanh niên”, “Phần việc thanh niên”; Mô hình xây dựng “Chi đoàn Mạnh”, “Chi đoàn Văn hóa kiểu mẫu”, “Chi đoàn Văn minh” trong đoàn viên, thanh niên các khối trường học, địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức.

  Ngoài ra, đoàn viên thanh niên Hải Phòng còn có các phong trào: “Sáng tạo trẻ” với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, “Sinh viên 5 tốt” trong đoàn viên sinh viên đại học, cao đẳng; “Học sinh 3 tốt” trong đoàn viên học sinh trung học phổ thông, trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên; Hội thi “Ánh sáng soi đường” trong khối các trường đại học, cao đẳng…

  Năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành đoàn tham mưu Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III, biểu dương 50 thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018. Ban cũng tham mưu lựa chọn 5 đại biểu đại diện tham gia Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V; lựa chọn 1 tập thể, 1 cá nhân đề xuất Thành ủy biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

  Bí thư Quận đoàn Hải An Nguyễn Thị Vân chia sẻ: Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hải Phòng luôn phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên. Các anh chị luôn sát cánh, hỗ trợ Quận đoàn Hải An xây dựng, triển khai các chương trình cụ thể, bám sát định hướng chung. Trong quá trình triển khai, Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hải Phòng cũng luôn mang đến cho cấp cơ sở nhiều kinh nghiệm, cách làm hay và đặc biệt là sự nhiệt huyết, từ đó góp phần cùng quận đoàn xây dựng thành công nhiều phong trào thiết thực tại cơ sở.

  Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ xung kích của mình, Ban Tuyên giáo Thành đoàn luôn nỗ lực xây dựng tốt Chi bộ theo tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 đến nay, Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn đều tổ chức cho toàn thể đảng viên đăng ký thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó Chi bộ xây dựng bản đăng ký thực hiện chuẩn mực chung của toàn Chi bộ.

  Toàn thể đảng viên đều xác định rõ mục tiêu, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như việc phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tư tưởng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cuối năm, Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn đều tiến hành họp xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên theo bản đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức từ đầu năm. Kết quả, 2 năm (2017 và 2018), Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn đều đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh, riêng năm 2018 đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Anh Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cho biết: Bên cạnh việc tổ chức tốt các hoạt động xây dựng nội bộ, Ban Tuyên giáo Thành đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xung kích của mình. Với những thành tích đó, Ban Tuyên giáo đã được Thành đoàn Hải Phòng đề nghị với cấp trên khen thưởng thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Hy vọng thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành đoàn tiếp tục xây dựng và phát huy tốt hơn nữa tinh thần xung kích của tuổi trẻ để góp sức xây dựng phong trào thanh, thiếu niên của thành phố. (Baotintuc.vn 2/9, Hoàng Ngọc)

  Khám phá những bí ẩn về vườn quốc gia Cát Bà

  Vườn quốc gia Cát Bà được thành lập ngày 31/3/1986, được coi là báu vật xanh ở khu vực phía Bắc. Vườn quốc gia Cát Bà là khu rừng đặc dụng của Việt Nam, khu dự trữ sinh quyển thế giới, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quản lý, có trụ sơ chính đóng trên địa bàn huyện Cát Hải, Hải Phòng.

  Vườn quốc gia Cát Bà có tổng diện tích 15.200ha, trong đó 9.800ha đất và rừng, 5.400ha là mặt nước biển. Với một quần thể đảo, núi đá vôi gồm 366 hòn đảo lớn nhỏ. Độ cao trung bình từ 100-150m so với mặt nước biển, chỗ cao nhất 322m là đỉnh Cao Vọng, nơi thấp nhất là 9m thuộc thung lũng Trung Trang. Vườn quốc gia Cát Bà nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu đại dương, mưa nhiều, nóng ẩm, được phân định rõ rệt 2 mùa (mùa mưa và mùa khô). Lượng mưa bình quân 1500-2000mm/năm, độ ẩm 86%, nhiệt độ trung bình năm là 23,60C. Vườn quốc gia Cát Bà có địa hình đặc trưng các quần đảo, núi đá vôi với địa hình phức tạp, vách núi dốc dựng đứng, lởm chởm đá tai mèo hiểm trở, nơi đây kiến tạo hình thành một số hang động đá vôi giống như một Hạ Long thu nhỏ.

  Theo kết quả thống kê Vườn quốc gia Cát Bà có 1.561 loài thực vật bậc cao, thuộc 842 chi của 186 họ với 5 ngành thực vật khác nhau. Trong đó có 58 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam và 29 loài đang bị đe dọa nguy cấp trên thế giới. Động vật có 53 loài thú thuộc 18 họ, 8 bộ, 160 loài chim thuộc 46 họ, 16 bộ, 45 loài bò sát thuộc 15 họ, 2 bộ và 21 loài lưỡng cư thuộc 5 họ, 1 bộ. Vùng biển Vườn quốc gia Cát Bà có đến 900 loài cá. Hệ động vật biển có 7 loài rắn biển, 4 loài rùa, 1 loài thú, 97 loài động vật phù du, 274 loài côn trùng thuộc 79 họ và 14 bộ, 178 loài san hô. Trong tổng số 279 loài động vật có xương sống trên cạn thì có đến 22 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 7 loài thuộc danh mục sách đỏ thế giới. Trong số 53 loài thú ở đây, nhiều loài được ghi trong sách đỏ thế giới như voọc Cát Bà, tê tê, khi vàng, sơn dương và các loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam như beo lửa, sóc đen, mèo rừng, cầy hương, dơi thùy không đuôi, dơi mũi cánh lông... Vườn quốc gia Cát Bà đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2004 với quần thể sinh vật phong phú và độc đáo, rất thích hợp cho du khách tới tham quan, thư giãn và khám phá.

  Thời gian lý tưởng nhất để tới thăm Vườn quốc gia Cát Bà là từ tháng 4 đến tháng 10. Bởi thời điểm này thời tiết ở Cát Bà rất đẹp và dễ chịu. (Doanhnghiepvn.vn 31/8, Châu Anh)

  Ra mắt sách, trưng bày 100 bức ảnh mới nhất về Trường Sa

  Lễ ra mắt sách và khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Nơi đầu sóng” đã diễn ra chiều 30/8 tại Trung tâm triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

  Chương trình do Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học tổ chức nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2019).

  Triển lãm ảnh “Nơi đầu sóng” giới thiệu tới công chúng 100 hình ảnh mới nhất, phản ánh các mặt hoạt động tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các lực lượng trên biển trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

  Nhân dịp ra mắt sách và khai mạc triển lãm ảnh “Nơi đầu sóng”, Ban tổ chức phát động chương trình Tết trung thu “Bố ở đảo xa - Con ở nhà có bạn” năm 2019, nhằm kết nối, tặng quà cho con em cán bộ chiến sỹ đang công tác trên biển đảo. Toàn bộ số tiền quyên góp được tại sự kiện sẽ được mua quà tặng gửi đến các cháu  ngay mùa Trung thu cho thiếu nhi tại Quân chủng Hải quân, Hải Phòng. (Baotintuc.vn 30/8, Phương Lan; Sài Gòn Giải Phóng Online 30/8; Viettimes.vn 30/8; Xaydungdang.org.vn 30/8; Giáo Dục & Thời Đại Online 31/8, Bảo Minh; An Ninh Thủ Đô 31/8, tr12, Hương Thủy)

  Sao Việt kêu gọi giới trẻ ‘rạng rỡ cùng thiên nhiên, thả tim cho biển lớn’

  Ô nhiễm biển tại Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới nhưng vẫn chưa có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển được đầu tư và chú trọng. Đại diện thế hệ trẻ năng động, hiện đại như Salim, Mi Soa, An Phương hay PrettyMuch chia sẻ mặc dù có nguyện vọng để góp chút sức lực vào nỗ lực bảo vệ môi trường biển, nhưng việc tìm ra những chiến dịch hay chuỗi hành động phù hợp là một rào cản khá lớn.

  Love Beauty and Planet đồng hành cùng chuỗi hoạt động thu gom rác dọc bờ biển Việt Nam

  Với quan niệm những hành động nhỏ cùng với trái tim yêu thương cho môi trường có thể đem lại những giá trị bền vững, Love Beauty and Planet Việt Nam đã phối hợp cùng Trung ương Đoàn tổ chức chuỗi hoạt động nhặt rác dọc bờ biển tại Vũng Tàu, Quảng Bình và Hải Phòng từ ngày 29/7 - 10/8.

  Theo tính toán sơ bộ tại hội nghị về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lượng chất thải rắn sinh hoạt của 28 tỉnh ven biển Việt Nam thải ra là khoảng 14.03 triệu tấn/năm, tương đương khoảng 38,500 tấn/ngày. Ngoài ra, trong 10 năm gần đây, Việt Nam có trên 100 vụ tràn dầu do tai nạn tàu, chưa tính đến các vụ tràn dầu nhỏ gây ô nhiễm cục bộ. Trữ lượng hải sản giảm 16%/năm là hệ quả tất yếu từ ô nhiễm biển nghiêm trọng. (Vietnamnet.vn 30/8, Doãn Phong)

  GIAO THÔNG

  Chờ đèn đỏ, Camry bị container húc nát đuôi

  Ngày 30/8, một chiếc xe Toyota Camry màu đen đang chờ đèn đỏ ở ngã tư Phúc Tăng, đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng hướng đi chợ Hàng bất ngờ bị xe container tông lực mạnh từ phía sau.

  Trao đổi với phóng viên, anh Vũ Quang Mai, một người dân chứng kiến vụ tai nạn nói trên cho biết: "chiếc xe Camry đang dừng đèn đỏ thì bị container tông mạnh bay một đoạn khoảng 20m. Dù nát đuôi như vậy nhưng tài xế bên trong xe không bị thương tích gì. Cũng may phía sau xe không có ai ngồi không thì hậu quả thật khó lường".

  Cũng theo anh Mai, chiếc container tông xe Camry nói trên chỉ bị móp một phần đầu xe. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế containẻ định lái xe bỏ chạy như vì đường đông xe không di chuyển được. Cảnh sát giao thông quận Lê Chân cũng có mặt tại hiện trường ngay sau đó. (Vietnamnet.vn 30/8, Chi Bảo; Toquoc.vn 30/8, Quân Anh; Vietnamnet.vn 30/8; Kinh Tế và Đô Thị Online 30/8; Doisongvietnam.vn 30/8; Soha.vn 30/8)

   BÁO ĐỊA PHƯƠNG

  Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9: Tiếng vang Hải Phòng giữa non sông Việt Nam

  Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Tuyên ngôn độc lập xứng đáng là một bản hùng ca bất hủ, mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc toàn thế giới. (Anhp.vn 31/8)

  Lớp tập huấn hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực tế tại Hải Phòng

  Ngày 30/ 8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Lớp tập huấn hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi thực tế tại Hải Phòng do Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Văn Nghĩa làm trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan. (Anhp.vn 31/8)

  Quận Đồ Sơn: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2019

  Vừa qua, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Đồ Sơn, Ban Thường vụ Quận đoàn phối hợp với Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2019 cho 165 cán bộ Đoàn - Hội cơ sở. (Anhp.vn 31/8)

  Chi cục Chăn nuôi & Thú y: Cấp phát 5.300 tờ rơi hướng dẫn chăn nuôi an toàn phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

  Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Chi cục Chăn nuôi & Thú y thành phố đã tổ chức cấp phát tài liệu, hướng dẫn biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến tận các cơ sở chăn nuôi, trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi. (Anhp.vn 31/8)

  Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân và doanh nghiệp

  Ngày 30/8, Văn phòng UBND TP phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức phiên đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân và doanh nghiệp”. . (Anhp.vn 31/8)

  Kiểm tra công tác tổ chức Lễ biểu dương HSSV tiêu biểu năm 2019

  Chiều 30/8, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP đã kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2019 tại Khu Di tích lịch sử Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBNDTP, Thành Đoàn, Sở GD-ĐT, Hội đồng nghệ thuật thành phố và các đơn vị liên quan. (Anhp.vn 31/8)

  Đẩy nhanh tiến độ Dự án chỉnh trang Cung văn hóa Thiếu nhi

  Ngày 29/8, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố và di chuyển các hộ kinh doanh tại vườn hoa Kim Đồng về Cung Văn hoá Thiếu nhi thành phố. (Anhp.vn 1/9)

  Giúp học sinh khó khăn đến trường

  Nhằm kịp thời động viên, khích lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cùng các em đồng hành đến trường, năm học 2018 - 2019 vừa qua, Chi đoàn giáo viên trường THPT Cát Hải, huyện Cát Hải đã phối hợp cùng với Hội đồng Sư phạm nhà trường nhận đỡ đầu 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ là 500.000đồng/tháng, trong thời gian 3 năm. (Anhp.vn 2/9)./.

   

   

   

   

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter