Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ ba, ngày 28 tháng 01 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 16/8/2019)
  16/08/2019 - 09:50

  Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 16/8/2019)

  THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

  Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển: Cần đầu tư thích đáng

  Sau hơn 2 năm thực thi việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) theo quy định tại Khoản 2, Điều 79, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đã bộc lộ những khó khăn cả ở cấp Trung ương và cấp địa phương.

  Theo báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tính đến nay, đã quá thời hạn này 20 tháng nhưng mới có 2 địa phương phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB và phê duyệt ranh giới HLBVBB (TP. Hải Phòng, tỉnh Quảng Ngãi); 1 địa phương phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB (tỉnh Phú Yên). Bên cạnh đó, 8 địa phương (Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau và Bà Rịa - Vũng Tàu) đã và đang gửi báo cáo lấy ý kiến của Bộ TN&MT về danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Các tỉnh còn lại hiện mới đang trong giai đoạn xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

  Nhận định về sự chậm trễ này, lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng, hiện nay, việc thiết lập HLBVBB do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển thực hiện; do vậy, trong suốt quá trình xây dựng, tổ chức, triển khai các dự án thiết lập HLBVBB của các địa phương có biển do chưa có cơ chế phối hợp (chỉ nhận tài liệu góp ý khi dự án đã hoàn thành) nên không có thông tin đầy đủ để nhận xét, góp ý dự thảo nhiệm vụ thiết lập HLBVBB.

  Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Ảnh: Hoàng Minh

  Bên cạnh đó, nhiệm vụ thiết lập HLBVBB là nhiệm vụ mới, nên công tác tham mưu, nhận xét, góp ý dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB khi các địa phương gửi đến còn nhiều hạn chế. Cơ sở thông tin, dữ liệu về biển và hải đảo còn thiếu và chưa đồng bộ, nên việc nhận xét, góp ý dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB của các tỉnh còn chưa được sâu sát, cụ thể.

  Đặc biệt, các quy định kỹ thuật thiết lập HLBVBB quy định tại Thông tư 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển còn mang nặng tính kỹ thuật đã gây khó khăn cho người đọc góp ý nên cũng là một trở ngại lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ này.

  Song ngoài những vấn đề còn tồn tại, hạn chế về mặt khách quan, còn không ít tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển chưa có sự quan tâm đúng mức về tầm quan trọng của việc thiết lập HLBVBB, nên việc bố trí ngân sách và phê duyệt dự án thiết lập HLBVBB còn chậm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo chưa sâu, rộng và có hạn chế nên việc triển khai, thi hành còn chậm dẫn đến tâm lý e ngại khi phải thiết lập HLBVBB sẽ làm cản trở sự phát triển kinh tế của tỉnh. Nguồn kinh phí để thiết lập HLBVBB do ngân sách địa phương tự cân đối, nên đối với những tỉnh còn khó khăn việc bố trí ngân sách cho quản lý biển và hải đảo còn rất hạn chế.

  Việc thiết lập HLBVBB là lĩnh vực mới, nhiều cơ quan, đơn vị chưa có kinh nghiệm nên việc tổ chức triển khai thực hiện còn lúng túng, chất lượng công việc chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, điều quan trọng nhất là trình độ, năng lực cán bộ của cơ quan tham mưu trong lĩnh vực biển và hải đảo còn hạn chế trong quá trình xây dựng, thiết lập HLBVBB được quy định trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP, Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT, dẫn tới việc triển khai thực thực hiện thiết lập HLBVBB còn chậm.

  Để thúc đẩy hoạt động này đúng tiến độ, đảm bảo nhiệm vụ quản lý Nhà nước, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương có biển đẩy nhanh tiến độ thiết lập HLBVBB theo chỉ đạo của Bộ TN&MT theo Công văn số 255/BTNMT-TCBHĐVN ngày 19/1/2019 về việc phối hợp thực hiện trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường biển và hải đảo; trong đó, có nội dung về việc thiết lập HLBVBB. (Tài Nguyên & Môi Trường Online 15/8; Tài Nguyên & Môi Trường 15/8, tr11)

  KINH TẾ

  Phế liệu nhựa nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng tăng hơn 3 lần

  Lượng phế liệu đạt tiêu chuẩn nhập khẩu qua khu vực cảng Hải Phòng tăng cao so với cùng kỳ 2018, nhất là nhựa và nhôm.

  Theo thông tin mới nhất từ Cục Hải quan Hải Phòng, hết tháng 6, tổng lượng phế liệu nhập khẩu tại đơn vị đạt hơn 1,241 triệu tấn, tăng hơn 253 nghìn tấn so với cùng kỳ 2018, tương đương 25,6%.

  4 loại phế liệu nhập khẩu chủ yếu gồm: Nhựa; sắt, thép; giấy; nhôm. Trong 4 nhóm hàng trên, phế liệu nhựa và nhôm có sản lượng nhập khẩu tăng mạnh. Cụ thể, nhóm phế liệu đạt hơn 354,5 nghìn tấn tăng hơn 3 lần cùng kỳ 2018; trong khi nhóm hàng phế liệu nhôm đạt hơn 128,6 nghìn tấn, tăng hơn 1,8 lần.

  Tuy nhiên, 2 nhóm phế liệu còn lại có xu hướng giảm. Trong đó, sắt, thép đạt gần 507,4 nghìn tấn, giảm khoảng 127 nghìn tấn; nhóm phế liệu giấy đạt 248,7 nghìn tấn, giảm hơn 20 nghìn tấn.

  Được biết, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT về việc ngưng hiệu lực thi hành một số quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tình hình nhập khẩu phế liệu đạt tiêu chuẩn phục vụ nhu cầu sản xuất đã thông thoáng hơn.

  Bởi, thực hiện Thông tư 08 và Thông tư 09, một lô hàng phế liệu nhập khẩu chịu sự kiểm tra của 4 cơ quan, nhưng nay chỉ do 2 cơ quan kiểm tra (tổ chức giám định độc lập và cơ quan Hải quan), do đó đã giảm được rất nhiều chi phí và thời gian thực hiện thủ tục thông quan hàng cho doanh nghiệp so với trước đây.

  Ngoài việc tạo thuận lợi trong thông quan nhanh hàng hóa cho phế liệu đủ tiêu chuẩn nhập khẩu, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục tằng cường kiểm soát, xử lý các lô hàng không đủ điều kiện để ngăn chặn sự xâm nhập của rác thải vào Việt Nam. (Hải Quan Online 15/8, Thái Bình)

  Google công bố hợp tác với Bộ Công Thương mở rộng chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0

  Ngày 15/8, Google và Bộ Công Thương đã chính thức thiết lập quan hệ chiến lược để mở rộng chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0 (Accelerate Vietnam Digital 4.0). Đây là một sáng kiến của Google nhằm cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng số cho 500.000 người lao động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   Sáng kiến đã được khởi động từ năm 2018. Mối quan hệ hợp tác này sẽ tạo điều kiện để mở rộng quy mô và phạm vi dự án, đặc biệt đưa đến các vùng nông thôn để tiếp cận nhiều người Việt Nam hơn và giúp họ thành công.

  Chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0 được khởi động tại Việt Nam vào tháng 6/2018 và đã tổ chức các khóa đào tạo cho gần 85.000 người hoạt động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) với 24 mô hình đào tạo tại 6 trung tâm đào tạo ở các thành phố gồm Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt và Hải Phòng. Chương trình nhận được giải thưởng Vietnam Digital Award năm 2018 và một giải Global CSR Award (Giải thưởng xuất sắc cho việc cung cấp kiến thức và giáo dục) năm 2019.

  Tại sự kiện, ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết thương mại điện tử Việt Nam có tiền đề phát triển rất tốt, số lượng người dùng sử dụng mạng Internet để mua sắm ngày càng cao hơn. Trong tương lai, ứng dụng công nghệ số sẽ tiếp tục tạo ra rất nhiều thay đổi về chất cho thương mại điện tử, thay đổi hoàn toàn diện mạo, Việt Nam sẽ đứng trước làn sóng mua sắm mới, dùng Internet để tìm kiếm thông tin, giá cả, địa chỉ mua hàng…, nhờ đó người dân sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn, tiện ích hơn. (ICTNews 15/8; An Ninh Thủ Đô Online 15/8; VietnamPlus.vn 15/8; Bnews.vn 15/8; VOVNews 15/8; Báo Công Thương Điện Tử 15/8; Petrotimes.vn 15/8; Nhà Báo & Công Luận Online 15/8; Công An Nhân Dân Online 15/8; Baoquocte.vn 15/8; Baodauthau.vn 15/8; Vietnamnet.vn 15/8; Đầu Tư Online 15/8; Lao Động Thủ Đô Online 15/8; Bizlive.vn 15/8; Pháp Luật Việt Nam Online 16/8; Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 16/8, tr9)

  GiÁO DỤC

  Mỗi giáo viên có cách ứng xử phù hợp với học trò

  Ngày 15/8, tại Hải Phòng, Bộ GD&ĐT phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức hội thảo “Văn hóa ứng xử trong trường học” nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, giai đoạn 2018 – 2025”.

  Phát biểu tại hội thảo, Phó Vụ trưởng phụ trách Công tác chính trị HSSV, Bộ GD-ĐT, Bùi Văn Linh cho biết, thực hiện các nghị quyết của T.Ư, các đề án của do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong những năm qua, cùng việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo, Bộ GD-ĐT đã quan tâm ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai xây dựng văn hóa học đường, văn hóa ứng xử, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục thẩm mỹ cho nhà giáo, người học nhằm xây dựng môi trường sự phạm, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh.

  Thực hiện công tác phối hợp các bộ, ngành T.Ư, T.Ư Đoàn thông qua các hoạt động giáo dục, các phong trào, cuộc vận động của tổ chức Đoàn, hội, Đội, trong đó chú trọng chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Tại nhiều cơ sở giáo dục đã phát động tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn mang lại hiệu quả tích cực, như: “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; chú trọng giáo dục văn hóa ứng xử trong cán bộ, nhà giáo, nhân viên và HSSV; xây dựng môi trường văn hóa học đường, bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học gắn với quản trị đại học; đồng thời, xây dựng thương hiệu, uy tín của nhà trường trong xã hội.

   Tuy nhiên, thời gian vừa qua, ở một số địa phương, nhà trường, tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, ứng xử thiếu văn hóa của HSSV, cán bộ, giáo viên vẫn xảy ra. Một bộ phận HSSV ứng xử thiếu văn hóa, một số cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục chưa chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử, có hành vi và thái độ ứng xử thiếu kiềm chế, xúc phạm tinh thần, thể chất học sinh, bạo hành trẻ trong các cơ sở mầm non... Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương trong ứng xử văn hóa; công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội còn bất cập, chưa huy động được sức mạnh của các hội, đoàn thể tại địa phương; đặc biệt của gia đình học sinh…

  Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi thắng thắn, chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, những vấn đề còn tồn tại trong văn hóa ứng xử, tập trung vào một số vấn đề, như: vai trò của văn hóa học đường đối với việc hình thành nhân cách học sinh, sinh viên; thực trạng và giải pháp trong xây dựng văn hóa học đường hiện nay; đổi mới nội dung, phương thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; phát huy vai trò của người đứng đầu trong hướng dẫn, thực hiện văn hóa ứng xử; công tác phối hợp của các tổ chức đoàn thể thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội các cấp; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa học đường và văn hóa ứng xử. (Nhân Dân Online 15/8, Quỳnh Nguyễn; Tiền Phong 16/8, tr6, Hoàng Dương – Phương Linh)

  LAO ĐỘNG

  Vụ lãnh đạo Kai Yang bỏ đi: Cần đảm bảo quyền lợi cho người lao động

  Ngày 15/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với thành phố Hải Phòng về sự việc Ban lãnh đạo Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam (100% vốn Đài Loan) bỏ đi không rõ lý do, khiến 2.500 người lao động công ty lo lắng, bức xúc.

  Tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng xác định Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam hiện còn nợ công nhân khoảng 30 tỷ đồng tiền lương và nợ ngân hàng trên 149 tỉ đồng. Công ty cũng mới đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đến hết tháng 4/2019 và nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 5 đến nay với số tiền hơn 9,5 tỷ đồng và cũng chưa giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ việc… cho khoảng 300 công nhân lao động.

  Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ liên lạc với Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc và Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan tại Hải Phòng; giao UBND quận Kiến An chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tải sản công ty theo quy định; giao Liên đoàn Lao động thành phố tham mưu các biện pháp cụ thể, đúng quy định để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

  Hiện, công ty “mẹ” của công ty TNHH Kai Yang Việt Nam vẫn tỏ rõ thiện chí và khả năng thanh toán các khoản nợ như công ty có một lô hàng chưa xuất trị giá khoảng 25 tỉ đồng; phía công ty “mẹ” tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng chuyển vào ngân hàng 165.000 USD, tương đương hơn 3 tỉ đồng Việt Nam… Tuy nhiên, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng, phải chuẩn bị các phương án trong tình huống xấu nhất như trường hợp Tổng công ty phía Đài Loan tuyên bố phá sản.

  "Trong quá trình làm việc, chúng ta sẽ phải tìm cách trao đổi để giải quyết các vấn đề, vướng mắc với đại diện pháp lý của công ty trong lúc này nhằm giảm thiểu các thiệt hại để từ đó sớm ổn định, bảo đảm giải quyết tốt quyền lợi cho người lao động”- ông Trần Thanh Hải cho biết. (VOVNews 15-16/8, Thanh Nga; Người Lao Động Online 15/8; Baotintuc.vn 15/8; VietnamPlus.vn 15/8; Công Lý Online 15/8; Vietnamnet.vn 16/8; Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 16/8, tr3; Đầu Tư 16/8, tr4; Lao Động 16/8, tr5; Diễn Đàn Doanh Nghiệp 16/8, tr13; Truyền Hình Thông Tấn – Bản tin Thời sự 18h ngày 15/8)

  XÃ HỘI

  Hải Phòng trả lại cho người dân 1,4 tỷ đồng

  Từ ngày 1/8/2018 đến 31/7/2019, các cơ quan hành chính thành phố Hải Phòng tiếp 6.171 lượt, 11.048 người với 4.956 vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN, TC), kiến nghị (tăng 12% vụ việc so với cùng kỳ năm 2018); có 238 lượt đoàn đông người với 3.990 người; 220 vụ việc.

  Toàn thành phố nhận 8.950 đơn thư các loại (đơn kỳ trước chuyển sang là 302 đơn). Qua phân loại có 6.687 đơn đủ điều kiện xử lý, trong đó có 2.478 đơn KN, TC, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 1.467 đơn; có văn bản hướng dẫn 223 đơn; có công văn đôn đốc giải quyết 409 đơn. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 376 đơn.

  Đã giải quyết 188/211 vụ việc KN và 124/128 vụ việc TC thuộc thẩm quyền, trong đó giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục 66; giải quyết bằng quyết định hành chính 122. Có 5 vụ KN đúng, 111 vụ KN sai, 6 vụ KN có đúng có sai, 24 vụ TC đúng, 52 vụ TC sai, 15 vụ TC có đúng có sai và 39 vụ TC không có cơ sở.

  Qua giải quyết đơn KN, TC, kiến nghị đã trả lại quyền lợi cho 1 người dân với số tiền 1,4 tỷ đồng. (Thanh Tra Online 16/8, Phương Hiếu)

  Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

  Ngày 15/8, Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (15/8/1929 – 15/8/2019).

  90 năm qua, Công ty đã phát huy truyền thống “Đoàn kết – Kiên cường – Sáng tạo”, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

  Lịch sử 120 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà máy Xi măng Hải Phòng gắn liền với sự hình thành, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam, với quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Thời thực dân Pháp đô hộ, Nhà máy Xi măng Hải Phòng là cơ sở duy nhất ở Đông Dương sản xuất xi măng phục vụ chính sách khai thác thuộc địa. Trong điều kiện làm việc nặng nhọc, bị áp bức bóc lột, các thế hệ công nhân nhà máy thời kỳ đầu đã hun đúc tinh thần đấu tranh cách mạng từ tự phát sang tự giác, trở thành một trong những lực lượng cách mạng đầu tiên ở thành phố Cảng.

  Từ năm 1927, các tổ chức cách mạng trong nhà máy lần lượt ra đời, như Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Công hội đỏ, Xích vệ đỏ. Đáng chú ý, sự kiện ngày 15/8/1929, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập với 18 đảng viên ở nhà máy, do đồng chí Phạm Văn Phóng làm Bí thư, là một trong những chi bộ đầu tiên của Hải Phòng cũng như miền Bắc lúc bấy giờ. Sự ra đời của Chi bộ Đảng đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho phong trào đấu tranh của công nhân, thợ thuyền.

  Sau khi thành lập gần bốn tháng, ngày 08/01/1930, Chi bộ Xi măng Hải Phòng lãnh đạo cuộc bãi công lớn trong toàn nhà máy, với sự tham gia của hơn 2.000 công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm. Cuộc bãi công giành thắng lợi, buộc giới chủ Pháp phải chấp nhận các yêu sách của công nhân. Ngày 08/01 đã trở thành ngày truyền thống của Nhà máy Xi măng Hải Phòng, nay là Ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam.

   Cuối năm 1955, Đảng bộ Nhà máy Xi măng Hải Phòng được thành lập, đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức đảng, phù hợp yêu cầu, đặc điểm tình hình, giai đoạn cách mạng mới.

  Năm 1993, Nhà máy Xi măng Hải Phòng và Công ty kinh doanh xi măng Hải Phòng sáp nhập thành Công ty Xi măng Hải Phòng, thực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam. Ngày 25/12/2002, nhà máy mới của Công ty Xi măng Hải Phòng được khởi công xây dựng trên mảnh đất tại ngã ba Tràng Kênh – Minh Đức, huyện Thủy Nguyên.

  Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng cho biết, từ 18 đảng viên khi thành lập, đến nay Đảng bộ Công ty đã trải qua 31 kỳ đại hội, có 5 Đảng bộ cơ sở với trên 500 Đảng viên. Đảng bộ luôn được công nhận “Trong sạch, vững mạnh”, nhiều năm được Thành ủy Hải Phòng khen tặng “Đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”.

  Đảng bộ Công ty được Thành ủy ra quyết định nâng cấp lên Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành ủy vào ngày 01/12/2014.

  Ông Mai Hồng Hải, Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng nhấn mạnh, bước vào thời kỳ sản xuất mới, Đảng bộ, cán bộ công nhân viên Công ty đã tích cực tiếp thu, nắm bắt và làm chủ được dây chuyền thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến, tổ chức sản xuất hiệu quả trên dây chuyền mới.

  Trong 14 năm kể từ khi nhà máy mới tại Thủy Nguyên đi vào hoạt động, Công ty đã sản xuất hơn 15,4 triệu tấn clinker, tiêu thụ 21 triệu tấn sản phẩm. Tổng doanh thu đạt hơn 21.500 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước hơn 800 tỷ đồng (bình quân hằng năm khoảng 60 tỷ đồng). Mức lương bình quân 13 triệu đồng/người/tháng.

  Thương hiệu “Xi măng Hải Phòng” nổi tiếng khắp trong nước và quốc tế, tham gia nhiều công trình xây dựng lớn như Thủy điện Hòa Bình, sân bay Cát Bi, cầu Thăng Long, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, nhà ga quốc tế T2 Nội Bài, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng... và xuất khẩu sang thị trường các nước như Singapore, Hongkong, Indonesia, Phillipines... Mới đây, Công ty Xi măng Vicem Sông Thao đã chính thức sáp nhập vào Xi măng Vicem Hải Phòng, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, tăng thị phần, thương hiệu trên thị trường.

  Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, công ty tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa cho những người có công, xóa đói, giảm nghèo, ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai... với kinh phí hơn 3 tỷ đồng/năm.

   “Năm 2019 và những năm tiếp theo, Đảng bộ công ty sẽ tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, phát huy những thành tựu đã đạt được trong lịch sử 90 năm qua, tiếp tục lãnh đạo công ty trong thời kỳ mới với quy mô được mở rộng, sản lượng sản xuất và tiêu thụ từ 3 - 3,2 triệu tấn/năm, hướng tới mục tiêu quy mô sản lượng từ 5 - 5,5 triệu tấn/năm, nộp ngân sách từ 80 – 120 tỷ đồng/năm, thực hiện cổ phần hóa theo lộ trình đã được phê duyệt. Áp dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng các văn phòng điện tử, các nhà máy sản xuất xi măng thông minh. Cùng với đó là quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ông Quang khẳng định.

  Với cống hiến đáng tự hào trong suốt 120 năm hoạt động của Nhà máy Xi măng Hải Phòng (nay là Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng) và 90 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, Công ty đã đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. (Đầu Tư Online 15/8, Thanh Sơn; Tuyengiao.vn 15/8; Diễn Đàn Doanh Nghiệp Online 15/8; Xây Dựng Online 15/8; Đại Biểu Nhân Dân Online 15/8; Đại Biểu Nhân Dân 16/8, tr5; Xây Dựng 15/8, tr8+9)

  Bế mạc Giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019

  Sau gần hai tháng tranh tài, đội Hà Tĩnh đăng quang vô địch Giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019. Trận chung kết diễn ra ngày 14/8 tại Hà Nội.

  Được sự đồng ý của Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chủ trì, phối hợp với Báo Nhi Đồng và các đơn vị có liên quan tổ chức Giải Bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019.

  Giải được mở ra với mục đích tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam; tạo sân chơi thể thao bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em đang sinh sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc.

  Đồng thời giải cũng nhằm tìm kiếm, phát hiện những trẻ em có năng khiếu bóng đá để bồi dưỡng và bổ sung vào các Đội tuyển bóng đá khu vực, Quốc gia; kêu gọi cộng đồng xã hội đóng góp nguồn lực để cùng Nhà nước hỗ trợ thực hiện quyền trẻ em cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

  Năm 2019, giải lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của với 27 đội bóng đến từ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, được chia thành ba khu vực thi đấu: TP. Hồ Chí Minh, Bình Định và Phú Thọ.

  Vòng loại giải đã diễn ra thành công từ ngày 20-30/6 và đã chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất về tham dự Vòng Chung kết giải, đó là: Đội Bộ Công An, Đội Khánh Hoà, Đội TP. Hồ Chí Minh 3, Đội Vũng Tàu, Đội Cà Mau, Đội Gia Lai, Đội Hà Tĩnh, Đội Bình Định, Đội Quảng Trị - Quảng Bình, Đội Đà Nẵng, Đội Kon Tum, Đội Phú Thọ, Đội Hải Phòng, Đội Nghệ An, Đội Hà Nội, Đội Điện Biên. (Tuổi Trẻ Thủ Đô Online 15/8)

  BÁO ĐỊA PHƯƠNG

  Cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 33 năm 2019: Gần 3.000 bài viết phản ánh nhiều lĩnh vực liên quan đến Hải Phòng

  Ngày 15/8, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở TT&TT và Hội nhà báo thành phố, tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí định kỳ (tuần thứ 33 năm 2019). Đồng chí Đào Khánh Hà – Thành ủy viên, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. (Anhp.vn 15/8)

  Nhiều người dân huyện Thủy Nguyên cảm nhận được động đất ở Uông Bí

  Vào khoảng 10h02 ngày 15/8, một trận động đất 3,2 độ richter xảy ra tại khu vực TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) khiến người dân cảm nhận rõ sự rung lắc. Một số nơi gần khu vực, trong đó có huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cũng cảm nhận được dư chấn trong giây lát.. (Anhp.vn 15/8)

  Triển lãm “biến rác thành tiền”

  Vừa qua, tại Quảng trường trung tâm thị trấn Cát Bà diễn ra Triển lãm ngoài trời với chủ đề “Biến rác thành tiền”. Triển lãm là một trong chuỗi các sự kiện diễn ra bên lề Hội thảo “Phát huy vai trò của Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 36 NQ/TW năm 2018 về Chiến lược Phát triền bền vững kinh tế biển” do Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA) và Tổng cục biển và Hải đảo, Bộ TN&MT chủ trì. (Anhp.vn 15/8)

  Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ: Đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi tới hội viên nông dân huyện Tiên Lãng

  Ngày 14/8, hàng trăm hội viên Hội nông dân xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng đã tham dự Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ tổ chức.(Anhp.vn 15/8)

  Quận Dương Kinh: Xử phạt 3 trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường

  Trong tháng 7, công tác quản lý tài nguyên môi trường được quận Dương Kinh siết chặt. Quận Dương Kinh tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh, thu gom rác thải

  Quận tiến hành rà soát, tổng hợp 5 vị trí đất có giá trị thương mại cao phù hợp để đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có 2 vị trí phường Anh Dũng, 3 vị trí phường Hưng Đạo.

  Cùng với đó rà soát, tổng hợp danh mục các công trình, dự án sử dụng đất lúa, đất rừng được HĐND thành phố thông qua: đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (24 công trình, dự án); không thực hiện đã điều chỉnh và sẽ điều chỉnh ra khỏi Nghị quyết của HĐND thành phố (7 công trình, dự án). (Anhp.vn 15/8)

  ĐIỂM TIN ĐÃ ĐƯA

  Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra trật tự xây dựng sau vụ sập cây xăng

  Ngày 15/8, UBND TP. Hải Phòng cho biết vừa ban hành văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP giao các ngành chức năng xử lý vụ việc sập công trình xây dựng cây xăng làm 8 người thương vong xảy ra tại huyện An Dương (Hải Phòng). (Giao Thông Online 15/8; Moitruong.net.vn 15/8)

  Nỗi lo cây xăng không phép ngay sát nhà dân

  Nhiều người dân ở các phường Cát Bi, Đông Hải 2, Đằng Lâm (quận Hải An) bức xúc về việc một số cây xăng không có giấy phép hoạt động, nằm sát nhà dân có nguy cơ gây cháy nổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người dân khu vực. (Nông Thôn Ngày Nay 16/8, tr6, Quốc Định)

  Hải Phòng đưa người nghèo sống ở gầm cầu đến nơi ở mới

  Ba hộ nghèo đang sinh sông trong gầm cầu thang tối tăm, lan can sập sệ của các chung cư cũ, sẽ được chính quyền Tp.Hải Phòng tạo điều kiện dọn đến nơi ở mới khang trang hơn. (Thanh Niên 16/8, trA) /.

   

   

   

   

   

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter