Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ hiệu quả loài sơn dương (Capricornis Sumatraensis) tại Vườn Quốc gia Cát Bà
  06/01/2012 - 15:43

  Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ hiệu quả loài sơn dương (Capricornis Sumatraensis) tại Vườn Quốc gia Cát Bà

   

  Mục tiêu nghiên cứu:

  Đánh giá thực trạng phân bố, công tác quản lý bảo vệ, các mối đe dọa loài sơn dương tại Vườn Quốc gia Cát Bà, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ.

  Nội dung nghiên cứu:

  - Đánh giá  thực trạng phân bố, nguồn thức ăn của loài sơn dương tại đảo Cát Bà.

  - Thực trạng công tác bảo vệ và các mối đe dọa loài sơn dương tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

  - Đề xuất các giải pháp quản lý và bảo vệ hiệu quả loài sơn dương tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

  Kết quả nghiên cứu:

  1. Thực trạng phân bố, nguồn thức ăn của loài sơn dương tại đảo Cát Bà

  Sơn dương là loài sống đơn lẻ nên tình trạng phân bố của loài rất rộng, không tập trung. Tại Cát Bà, sơn dương thường sống tại những khu vực ven biển, phía Đông - Bắc đảo Cát Bà. Đây là  những khu vực có độ cao dưới 200m với sinh cảnh rừng là rừng thứ sinh nghèo thường xanh mưa ẩm trên núi đá vôi và rừng thường xanh mưa ẩm phục hồi trên núi đá vôi. Những khu vực này thường cách xa khu vực người dân sinh sống, do đó ít tác động có hại tới loài và cũng là nơi được bảo vệ tốt.

  Ước lượng số lượng cá thể Sơn Dương còn lại tại đảo Cát Bà đến thời điểm này là khoảng 24 cá thể.

  Tại đảo Cát Bà ghi nhận được 20 loài cây là thức ăn của sơn dương. Trong đó, những loài cây được sơn dương ưa chuộng nhất là: ôrô, mạy tèo, bìa móc, đơn thẳng, táo rừng, sơn rừng và cây lá han.

  2. Thực trạng công tác bảo vệ và các mối đe dọa loài Sơn Dương tại Vườn Quốc gia Cát Bà

  2.1. Thực trạng công tác quản lý bảo vệ:

  - Tình hình giao khoán rừng bảo vệ rừng cho người dân địa phương:

  + Năm 2005 và 2006: 88 hộ nhận giao khoán bảo vệ rừng với diện tích giao khoán 5.583,2 ha.

  + Năm 2007: 105 hộ nhận giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích giao khoán 5.657,9 ha.

  + Năm 2008 - 2009: 136 hộ nhận giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích giao khoán các năm là 5.657,9 ha.

  - Tình hình tuần tra, kiểm soát của Hạt kiểm lâm: Trong vòng 5 năm kể từ năm 2005 đến năm 2009, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Bà đã tuần tra 10.665 lượt, ngăn chặn và xử lý được 178 vụ vi phạm lâm luật (trong đó xử lý vi phạm hành chính 88 vụ và trục xuất 2.656 lượt vi phạm vào khu vực cấm). Thu giữ 30 cá thể động vật, 45 cây cảnh, 1,04m3 gỗ và 78 cây cột chống và hàng trăm kg sản phẩm lâm sản ngoài gỗ. Thu giữ 5.779 chiếc bẫy các loại (bẫy dây, bẫy cạm, bẫy sập, bẫy cần, bẫy lồng, bẫy khỉ...); làm cháy rừng 30 vụ thiệt hại 22,354 ha rừng.

  - Tình hình tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ và phát triển rừng của Hạt Kiểm lâm: hạt kiểm lâm kết hợp với các trạm kiểm lâm thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tuyên truyền về phòng chống cháy rừng... tại địa bàn các thôn, xã, thị trấn và trên các hệ thống truyền thông như đài phát thanh, đài truyền hình huyện, hệ thống loa phát thanh của xã, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích... Nhờ đó, đã giúp giảm cháy rừng một số năm gần đây.

  2.2. Các mối đe dọa tới loài và sinh cảnh của loài Sơn dương tại đảo Cát Bà:

  Có 7 mối đe dọa trực tiếp và 4 mối đe dọa gián tiếp đến loài và sinh vật cảnh của loài sơn dương:

  - Các mối đe dọa trực tiếp gồm: săn bắt, bẫy bắt; khai thác gỗ, củi; cháy rừng; khai thác lâm sản ngoài gỗ; chuyển đổi mục đích sử dụng đất (chuyển đổi rừng thành đất nông nghiệp); khai thác đá; ô nhiễm môi trường.

  - Các mối đe dọa gián tiếp gồm: sức ép tăng dân số, nhu cầu thị trường, sử dụng tại chỗ, thiếu thủy lợi.

  3. Giải pháp quản lý và bảo vệ hiệu quả loài sơn dương tại Vườn Quốc gia Cát Bà

  3.1. Xác định các khu vực ưu tiên bảo tồn loài Sơn Dương tại đảo Cát Bà

  - Khu vực Áng Mồ - Gia Luận

  - Khu vực Hang Lấp - Gia Luận

  - Khu vực Tùng Ngòi - Trà Báu

  - Khu vực Sắn Trâu - Vạn Tà

  - Khu vực Hang Tối - sau trạm Giỏ Cùng

  - Khu vực Lưới Liềm - Giỏ Cùng

  - Khu vực đáy Giỏ Cùng - Giỏ Cùng

  3.2. Quản lý bảo vệ loài tại khu vực ưu tiên bảo vệ và vai trò của cộng đồng trong các giải pháp này

  - Đề xuất Hạt Kiểm lâm giao cho các trạm kiểm lâm (thuộc đơn vị Hạt) quản lý những khu vực ưu tiên bảo tồn loài sơn dương gần nhất với những địa bàn trạm quản lý.

  - Tại các khu vực ưu tiên bảo tồn, trạm kiểm lâm cần nắm bắt được số lượng quần thể sinh sống tại khu vực, các mối đe dọa... để cán bộ kiểm lâm nhận biết được những dấu vết của loài và đường di chuyển của loài.

  - Tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ kiểm lâm, cán bộ Vườn Quốc gia nhằm nâng cao năng lực khai thác và khả năng ứng dụng bản đồ số, bẫy ảnh và máy định vị GPS vào thực tiễn.

  - Cài đặt bẫy ảnh để xác định số lượng chính xác có bao nhiêu cá thể trong khu vực ưu tiên bảo vệ.

  - Thành lập thêm trạm kiểm lâm và tổ tuần tra bảo vệ rừng...

  - Ưu tiên khoanh nuôi, phục hồi những lâm phần rừng ven các khu ưu tiên bảo tồn.

  3.3. Giảm thiểu các mối đe dọa tại khu vực ưu tiên bảo vệ và vai trò của cộng đồng trong giải pháp này

  - Giao khoán bảo vệ rừng cho một số hộ dân sống gần khu vực ưu tiên bảo tồn nói riêng và cho tất cả người dân địa phương nói chung. Khuyến khích trồng mới rừng.

  - Nắm bắt thông tin về những đối tượng chuyên săn bắn bẫy bắt tại địa phương, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

  - Kêu gọi các tổ chức hỗ trợ việc làm cho người dân bằng cách phát triển nghề phụ.

  - Tăng cường các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội bằng cách quảng bá nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch sinh thái.

  - Thành lập các tổ, đội phòng chống cháy rừng.

  - Khuyến khích người dân phát triển mô hình nông - lâm kết hợp bằng cách trồng xen kẽ các cây nông nghiệp với cây lâm nghiệp.

  3.4. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý bảo vệ loài sơn dương

  - Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng.

  - Hàng năm vận động toàn thể người dân trồng rừng mới, khuyến khích các hộ nhận giao khoán bảo vệ rừng.

  - Khuyến khích thợ săn vào làm công tác bảo vệ tài nguyên rừng.

  - Thành lập câu lạc bộ những người yêu thích thiên nhiên...

  3.5. Tuyên truyền - Giáo dục

  - Tuyên truyền về Luật bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị của loài sơn dương.

  - Tuyên truyền người dân không tham gia khai thác tài nguyên rừng trái phép.

  - Thường xuyên đôn đốc các trạm đến từng thôn tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy vào những tháng cao điểm có thể xảy ra cháy rừng.

  3.6. Thiết kế chương trình điều tra, giám sát quần thể sơn dương.

  Chương trình được thiết kế 1 năm một lần và liên tục trong nhiều năm nhằm theo dõi số lượng quần thể sơn dương, thực trạng phân bố và các mối đe dọa thường xuyên tới quần thể và môi trường sống của loài sơn dương.

  3.7. Thúc đẩy và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học tại các khu vực có sự phân bố của sơn dương.

  Các hoạt động nghiên cứu sẽ giảm sự tác động của thợ săn trong khu vực. Các hoạt động nghiên cứu có thể về loài, sinh cảnh của loài hoặc các hoạt động nghiên cứu khoa học khác.

  3.8. Phối kết hợp với các ban ngành khác trong công tác quản lý và bảo vệ loài và sinh cảnh của loài sơn dương

  - Kết hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Cát Hải lập kế hoạch triển khai thực hiện ngăn chặn và xử lý vi phạm lâm luật.

  - Kết hợp với các nhà hàng, khách sạn trên đảo Cát Bà, nói không với sử dụng và tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã.

  - Kết hợp với các ngành chức năng khác trong huyện giảm sức ép tăng dân số và nhu cầu sử dụng động vật hoang dã.

  3.9. Xây dựng dự án bảo tồn sơn dương tại đảo Cát Bà./.

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thực trạng và giải pháp" (17/01/2012 - 08:59)
 • Nghiên cứu đánh giá lan truyền các chất gây ô nhiễm khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng bằng mô hình toán học" (17/01/2012 - 08:58)
 • Đánh giá khả năng tích tụ các chất ô nhiễm hữu cơ bền và kim loại nặng trong môi trường nước, trầm tích, sinh vật ven biển Hải Phòng" (17/01/2012 - 08:57)
 • Nghiên cứu cứu giải pháp phục hồi rừng thứ sinh nghèo trên núi đá vôi tại cùng đệm Vườn Quốc gia Cát Bà" (17/01/2012 - 08:56)
 • Nghiên cứu sử dụng sinh vật chỉ thị đánh giá và giám sát chất lượng môi trường vùng nuôi thủy sản tập trung của thành phố Hải Phòng" (17/01/2012 - 08:55)
 • Nghiên cứu ứng dụng phác đồ Giảm mẫn cảm đặc hiệu đường dưới lưỡi trong điều trị bệnh hen phế quản do Dermatophagoides Pteronyssinus tại Hải Phòng" (06/01/2012 - 15:45)
 • Nghiên cứu áp dụng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên một số hệ sinh thái tiêu biểu ven biển Hải Phòng và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững" (06/01/2012 - 15:42)
 • Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý chăm sóc giảm nhẹ cho người nhiễm HIV/AIDS tại Hải Phòng" (06/01/2012 - 15:41)
 • Ứng dụng phương pháp bệnh tổng hợp và trị một số bệnh thường gặp trên cá song nuôi lồng biển tại Cát Bà, Hải Phòng" (30/12/2011 - 13:47)
 • Đánh giá hiện trạng, đề xuất cải tiến nhằm khai thác có chọn lọc và nâng cao hiệu quả nghề khai thác lưới rê ở Hải Phòng" (30/12/2011 - 13:44)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter