Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ hai, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước
  27/03/2019 - 13:56
  Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước

  (Haiphong.gov.vn) - Sáng 27/3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 tại Sở Tài chính. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

  Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc


  Theo báo cáo của Sở Tài chính, trên địa bàn thành phố hiện có 18 quỹ tài chính ngoài ngân sách, bao gồm: 8 Quỹ xã hội từ thiện, 9 Quỹ hoạt động như mô hình của các tổ chức tín dụng và 1 Quỹ của Trung ương đặt tại địa phương là Quỹ bảo trì đường bộ. Các Quỹ hoạt động theo các cơ sở pháp lý khác nhau, chủ yếu là được thành lập theo quy định tại Luật, Nghị định có tính chất chuyên ngành với phạm vi điều chỉnh đặc thù.

  Tại thời điểm thành lập, tất cả các Quỹ trên địa bàn thành phố đều đảm bảo tính pháp lý do căn cứ các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên Bộ... Trên cơ sở đó, UBND thành phố có Quyết định thành lập Ban Quản lý Quỹ, Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Quỹ. Các Quỹ thành lập đúng quy định của pháp luật, có đầy đủ bộ máy điều hành và cơ quan giúp việc, có tài khoản và con dấu riêng... nên chủ động trong điều hành; phát huy được mục tiêu xã hội cụ thể đã đề ra. Tất cả các Quỹ theo quy định, thực hiện lập và công khai báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính quyết toán năm cho cơ quan tài chính cùng cấp và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý cấp trên.

  Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thanh Tùng phát biểu tại buổi giám sát


  Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài chính cũng đưa ra những hạn chế, bất cập, các vi phạm và hướng xử lý khắc phục; đồng thời đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện các chính sách về quản lý, sử dụng các Quỹ được hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo như: cần rà soát, sắp xếp các quỹ hiện có để đảm bảo tính hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về trách nhiệm và quyền hạn của các ngành, các cấp trong việc thành lập, sử dụng quỹ và báo cáo tình hình thu, chi, tài chính của từng loại quỹ; tăng tính độc lập của một số Quỹ để tiến tới có khả năng tự cân đối, hạn chế tài trợ từ ngân sách nhà nước; tăng cường sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Quỹ; ban hành Luật Quản lý các Quỹ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật...

  Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Sở Tài chính và sẽ tổng hợp để báo cáo các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh trong quá trình sửa đổi Luật.

  Hoàng Tùng

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại thành phố Hải Phòng" (08/05/2019 - 11:08)
 • Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Super Victory" (18/04/2019 - 10:44)
 • Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 gắn với xây dựng nông thôn mới" (16/04/2019 - 07:50)
 • Tiến hành kiểm tra 60 doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động" (18/04/2019 - 11:22)
 • Quản lý Nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam và Lào " (22/03/2019 - 10:43)
 • Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi " (04/03/2019 - 14:18)
 • Khu Kinh tế Hải Phòng thực hiện tốt chính sách, pháp luật về công đoàn và quan hệ lao động" (04/03/2019 - 14:32)
 • Nhân rộng hình thức hoạt động của các Câu lạc bộ, Trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp tại các xã biên giới, hải đảo" (23/02/2019 - 07:38)
 • Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11): Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật" (08/11/2018 - 08:54)
 • Tuyên truyền Luật Đất đai, Tố tụng hành chính" (06/09/2017 - 09:26)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/31
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter