Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Nhân rộng hình thức hoạt động của các Câu lạc bộ, Trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp tại các xã biên giới, hải đảo
  23/02/2019 - 07:38

  Nhân rộng hình thức hoạt động của các Câu lạc bộ, Trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp tại các xã biên giới, hải đảo

  Để phát huy hiệu quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021” trong năm 2017 và năm 2018, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 với 10 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai tại các địa phương, đơn vị.


  Tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân không khai thác hải sản thuộc vùng biển nước ngoài.

  Theo đó, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, đảo, hải cảng của thành phố.

  Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ quy định.

  UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì xây dựng các kế hoạch thực hiện chi tiết, căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với UBND thành phố điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp. Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tham mưu giúp UBND các quận, huyện khu vực biên giới biển, hải cảng xây dựng và triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch như: tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân tuyến biên giới biển, hải đảo và ngư dân không khai thác hải sản thuộc vùng biển nước ngoài; nhân rộng các hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật ở các đồn Biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển, các địa phương vùng biên giới biển, đảo; nhân rộng hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã biên giới, hải đảo; tổ chức xét xử lưu động, một số vụ án ở các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo…

  Trâm Bầu

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại thành phố Hải Phòng" (08/05/2019 - 11:08)
 • Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Super Victory" (18/04/2019 - 10:44)
 • Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 gắn với xây dựng nông thôn mới" (16/04/2019 - 07:50)
 • Tiến hành kiểm tra 60 doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động" (18/04/2019 - 11:22)
 • Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước" (27/03/2019 - 13:56)
 • Quản lý Nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam và Lào " (22/03/2019 - 10:43)
 • Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi " (04/03/2019 - 14:18)
 • Khu Kinh tế Hải Phòng thực hiện tốt chính sách, pháp luật về công đoàn và quan hệ lao động" (04/03/2019 - 14:32)
 • Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11): Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật" (08/11/2018 - 08:54)
 • Tuyên truyền Luật Đất đai, Tố tụng hành chính" (06/09/2017 - 09:26)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/31
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter