Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ hai, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 gắn với xây dựng nông thôn mới
  16/04/2019 - 07:50

  Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 gắn với xây dựng nông thôn mới

  UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

  Kế hoạch được xây dựng nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đảm bảo và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gắn công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Tư pháp thành phố, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; gắn công tác đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với xây dựng nông thôn mới, phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

  UBND thành phố giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng xã, phường, trị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật; tập huấn chuyên sâu; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

  Bên cạnh đó, kiểm tra, khảo sát; sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (bằng hình thức phù hợp) gắn với tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Biên soạn tài liệu, cập nhật các kiến thức phục vụ tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới. Truyền thông về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện chỉ đạo điểm, hỗ trợ tập huấn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với nhiệm vụ được giao trong Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”.

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại thành phố Hải Phòng" (08/05/2019 - 11:08)
 • Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Super Victory" (18/04/2019 - 10:44)
 • Tiến hành kiểm tra 60 doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động" (18/04/2019 - 11:22)
 • Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước" (27/03/2019 - 13:56)
 • Quản lý Nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam và Lào " (22/03/2019 - 10:43)
 • Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi " (04/03/2019 - 14:18)
 • Khu Kinh tế Hải Phòng thực hiện tốt chính sách, pháp luật về công đoàn và quan hệ lao động" (04/03/2019 - 14:32)
 • Nhân rộng hình thức hoạt động của các Câu lạc bộ, Trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp tại các xã biên giới, hải đảo" (23/02/2019 - 07:38)
 • Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11): Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật" (08/11/2018 - 08:54)
 • Tuyên truyền Luật Đất đai, Tố tụng hành chính" (06/09/2017 - 09:26)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/31
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter