Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã Minh Tân và Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy
  18/08/2016 - 17:12

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã Minh Tân và Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy

  Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy tổ chức đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất vào mục đích làm nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương thức đấu giá từng lô tại các xã Minh Tân và Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao đất và phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại xã Đoàn Xá, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy; Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy và Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy.

  A. Các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất; Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Bước giá:

  1. Các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất: Gồm 28 lô đất có tổng diện tích 3.369,9 m2, đã được giải phóng mặt bằng tại các Minh Tân và Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

  2. Vị trí; Diện tích; Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Bước giá:

        2.1. Xã Minh Tân gồm 19 lô:

        - Thôn Tân Linh: Vị trí 1 đường nội bộ dự án; Vị trí 1 đường nội bộ dự án (chưa san lấp), tổng diện tích: 2.333,0 m2, tổng giá khởi điểm: 13.915.560.000 đồng;

        2.2. Xã Đoàn Xá  gồm 09 lô:

         - Thôn Đông Xá gồm 05 lô: Bám mặt đường ngõ xóm, tổng diện tích: 579,8 m2, tổng giá khởi điểm: 347.880.000 đồng;

         - Thôn Lộc Xá gồm 02 lô: Bám mặt đường trục thôn, tổng diện tích: 252,9 m2, tổng giá khởi điểm: 202.320.000 đồng;

         - Thôn Đắc Lộc 2 gồm 02 lô: Bám mặt đường 404, tổng diện tích: 204,2 m2, tổng giá khởi điểm: 469.660.000 đồng.

         (Vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước của từng lô đất thể hiện tại hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất).

  3. Bước giá:

  3.1. Xã Minh Tân:

  - 100.000 đồng/m2 (Một trăm  nghìn đồng cho một mét vuông);

  3.2. Xã Đoàn Xá:

        - 50.000 đồng/m2 (Năm mươi nghìn đồng cho một mét vuông);

  B. Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất làm nhà ở, với thời hạn lâu dài, có thu tiền sử dụng đất.

  C. Phương thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất.

  D. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

  Đ. Phí tham gia đấu giá ; Hồ sơ tham gia đấu giá:

  1. Phí tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp Phí tham gia đấu giá để đăng ký tham gia đấu giá 01 lô đất. Trường hợp một người muốn tham gia đấu giá nhiều lô đất thì phải nộp phí tham gia đấu giá tương ứng với số lô đất đăng ký đấu giá.

    - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống/1 lô; 200.000 đồng/1 hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng/1lô; 500.000 đồng/ 1 bộ hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500.000 đồng.

   2. Hồ sơ tham gia đấu giá: Trong hồ sơ có các giấy tờ sau:

   - Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

   - Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

   - Mẫu giấy uỷ quyền;

  - Phiếu trả giá;

  - Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500.

  - Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao đất và phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại xã Đoàn Xá, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy;

  - Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy

  - Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy;

  - Nội quy phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

  3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:    

  - Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phát hành);

  - Giấy Chứng minh nhân dân; hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

       - Giấy uỷ quyền (nếu có)

  E. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

  - Thời gian tham khảo mua  hồ sơ: Từ ngày 26-08-2016 đến ngày 14-09-2016 ( trong giờ hành chính);

  - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, tiền đặt trước, nhận phiếu trả giá : Ngày 15-09-2016

  ( trong giờ hành chính);

  - Thời gian nộp phiếu trả giá: Ngày 16-09-2016 ( trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy;

  G. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:                 

  - Dự kiến từ 08 giờ 30’ ngày 19/09/2016 tại Trụ sở UBND xã Minh Tân;

  - Dự kiến từ 14 giờ 30’ ngày 19/09/2016 tại Trụ sở UBND xã Đoàn Xá;

        Mọi chi tiết xin liên hệ:

       + Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: (031) 3678680.

       + Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy. Địa chỉ: thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng; ĐT: (031)3664169.

       + Trụ sở UBND các xã có đất đấu giá.

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thủy Nguyên" (27/02/2020 - 16:51)
 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất" (04/01/2020 - 08:29)
 • Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thông báo về Kết quả lựa chọn đối tác tham gia Liên doanh liên kết Dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm khám chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật cao của Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng" (24/12/2019 - 14:43)
 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng" (06/12/2019 - 12:20)
 • Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai nội dung thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng gói thầu số 2" (15/11/2019 - 10:50)
 • Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thông báo lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm khám chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật cao của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng" (11/11/2019 - 11:55)
 • Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai nội dung thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng gói thầu số 1" (11/11/2019 - 17:22)
 • Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2" (12/11/2019 - 09:10)
 • Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thông báo lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm khám chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật cao của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng" (11/11/2019 - 10:43)
 • Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 2" (01/11/2019 - 14:01)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/20
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter