Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa đến năm 2025 góp phần giảm áp lực lên kết cấu giao thông đường bộ
  03/04/2019 - 16:02

  Quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa đến năm 2025 góp phần giảm áp lực lên kết cấu giao thông đường bộ


  Từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ tập trung vốn đầu tư thực hiện các dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

  (Haiphong.gov.vn) - Chủ tịch UBND thành phố vừa có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí trí địa lý, điều kiện tự nhiên của thành phố và đặc biệt là tiềm năng biển để phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa hợp lý, tiết kiệm chi phí xã hội.

  Nâng tỷ trọng vận tải thủy nội địa hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng

  Quy hoạch là cơ sở để đầu tư phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa một cách đồng bộ, tạo kết nối giữa vận tải thủy nội địa với các phương thức vận tải khác đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Các cảng và bến thủy nội địa sẽ góp phần đảm nhận vận tải hành khách, hàng rời khối lượng lớn như: than, xi măng, phân bón, vật liệu xây dựng, hàng siêu trường, siêu trọng…trong nội địa để giảm áp lực lên kết cấu giao thông đường bộ.

  Việc triển khai quy hoạch được thực hiện theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ giữa đầu tư cảng bến, luồng và công nghệ xếp dỡ đảm bảo giảm giá thành vận tải, gắn kết cuỗi cung ứng logistic. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, trung tâm du lịch lớn, trung tâm logistics trên địa bàn thành phố để giảm thiểu chi phí dịch vụ; kết hợp đa dạng, hợp lý các loại hình cảng, bến thủy hàng hóa, cảng chuyên dùng, cảng hành khách…

  Theo mục tiêu quy hoạch, đến năm 2020 hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố đáp ứng 19,44 – 22,24 triệu tấn hàng hóa/năm và 8,67 – 9,21 triệu lượt hành khách/năm; đến năm 2025, đáp ứng 27,43 – 32,45 triệu tấn hàng hóa/năm và 9,65 – 11,57 triệu lượt hành khách/năm. Nâng tỷ trọng hàng hóa thông qua cảng biển được vận chuyển bằng đường thủy nội địa đến năm 2025 đạt 4%-4,5%.

  Đến năm 2030, tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hệ thống cảng, bến thủy nội địa của thành phố, hiện đại hóa công tác quản lý và xếp dỡ, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng 36,16 – 43,84 triệu tấn hàng hóa/năm và 10,76 – 13,40 triệu lượt hành khách/năm.

  Tăng cường kết nối và phát triển vận tải đa phương thức, logistics

  UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tập trung triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông vận tải thủy do thành phố quản lý. Phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa; triển khai các cơ chế, chính sách pháp lý để khuyến khích đầu tư; bố trí vốn đầu tư công cho các dự án, quỹ đất quy hoạch, vùng nước dành cho phát triển cảng, bến thủy nội địa, đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa…

  Theo đó, tập trung vào 5 nhóm giải pháp, bao gồm: tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác mở - lập – xây dựng cảng, bến thủy nội địa; tăng cường các nguồn vốn xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư xây dựng cảng, bến kết hợp với phát triển du lịch và phục vụ chuỗi cung ứng logistics; tạo cơ sở kết nối hiệu quả với các phương thức vận tải khác, đặc biệt là vận tải thủy nội địa, vận tải biển đến các vùng kinh tế trọng điểm; tập trung xử lý các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn giữa phương tiện thủy và công trình vượt sông trên địa bàn; áp dụng giao thông thông minh trong quản lý, vận hành khai thác các cảng, bến thủy nội địa, ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư trang thiết bị bốc xếp hàng hóa tại các cảng, bến thủy nội địa.

  Trâm Bầu

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Đến năm 2020, quy hoạch mới 12 cụm công nghiệp" (15/10/2018 - 08:03)
 • Kế hoạch về thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến 2030." (23/07/2018 - 13:00)
 • Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (23/06/2018 - 12:03)
 • Đến năm 2025 tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục" (05/04/2018 - 16:17)
 • Điều chỉnh Quy hoạch cảng cá khu vực đảo Cát Bà" (26/06/2017 - 16:51)
 • Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tết tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2)" (07/10/2016 - 14:59)
 • Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng gắn với ngư trường Vịnh Bắc Bộ" (14/07/2016 - 11:33)
 • Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 " (14/07/2016 - 09:46)
 • Quyết định về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kính phí Dự án Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" (14/07/2016 - 09:42)
 • Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030" (06/04/2016 - 15:26)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter