Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Đến năm 2020, quy hoạch mới 12 cụm công nghiệp
  15/10/2018 - 08:03

  Đến năm 2020, quy hoạch mới 12 cụm công nghiệp

  UBND thành phố vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

  Theo đó, Quy hoạch nhằm hình thành mạng lưới cụm công nghiệp phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố; tạo việc làm, giải quyết vấn đề xã hội, đồng thời tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất nằm rải rác trong khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho xử lý môi trường tập trung.

  Quy hoạch xác định, đến năm 2020, diện tích cụm công nghiệp của thành phố đạt 1.079,62 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp đạt trên 70% diện tích đất công nghiệp. Đến năm 2025, diện tích cụm công nghiệp tăng thêm 297,3 ha, nâng tổng diện tích đất cụm công nghiệp của thành phố lên thành 1.376,62 ha; tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt khoảng 80-90% diện tích đất công nghiệp.

  Theo quy hoạch, đến năm 2020, đối với cụm công nghiệp đã hình thành, giữ nguyên diện tích đối với 3 cụm công nghiệp đã lấp đầy với tổng diện tích 113,06 ha (cụm công nghiệp Vĩnh Niệm – quận Lê Chân, cụm công nghiệp Tàu thủy An Hồng – huyện An Dương và cụm công nghiệp Tân Liên A – huyện Vĩnh Bảo).

  Điều chỉnh, mở rộng diện tích của 6 cụm công nghiệp đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2.000 và 1/10.000 với tổng diện tích là 291 ha (cụm công nghiệp Quán Trữ - quận Kiến An, cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng – huyện Tiên Lãng, cụm công nghiệp An Lão – huyện An Lão, cụm công nghiệp Kiền Bái – Cao Nhân – huyện Thủy Nguyên và cụm công nghiệp Dũng Tiến – Giang Biên – huyện Vĩnh Bảo).

  Đồng thời, quy hoạch mới hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp với hiện trạng và đưa vào mạng lưới 5 cụm công nghiệp đã được hình thành trước năm 2008, đã cho nhiều doanh nghiệp thuê đất và đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Cụ thể: cụm công nghiệp Đường 355 và cụm công nghiệp Hải Thành – quận Dương Kinh, cụm công nghiệp Kênh Giang – huyện Thủy Nguyên, cụm công nghiệp An Tràng 1 và cụm công nghiệp An Tràng 2 – huyện An Lão.

  Đến năm 2020, quy hoạch mới 12 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 456,9 ha; đưa ra khỏi quy hoạch 18 cụm công nghiệp không phù hợp với quy mô và điều kiện phát triển, với tổng diện tích 2,710 ha.

  Định hướng đến năm 2025, mở rộng diện tích đối với 2 cụm công nghiệp thêm 45 ha: cụm công nghiệp Kênh Giang – huyện Thủy Nguyên và cụm công nghiệp Tân Trào – huyện Kiến Thụy. Quy hoạch mới 7 cụm công nghiệp với tổng diện tích 252 ha: cụm công nghiệp Kiền Bái – huyện Thủy Nguyên; cụm công nghiệp An Thọ và cụm công nghiệp Cửa Hoạt – Quán Thắng – huyện An Lão; cụm công nghiệp Tiên Cường I, cụm công nghiệp Tiên Cường III – huyện Tiên Lãng; cụm công nghiệp Nam Am và cụm công nghiệp làng nghề Cổ Am – huyện Vĩnh Bảo.

  UBND thành phố xác định một số giải pháp về công tác quản lý nhà nước, đất đai, giải phóng mặt bằng, vốn, thu hút đầu tư, nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường để thực hiện quy hoạch. Giao Sở Công Thương là đầu mối tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa đến năm 2025 góp phần giảm áp lực lên kết cấu giao thông đường bộ" (03/04/2019 - 16:02)
 • Kế hoạch về thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến 2030." (23/07/2018 - 13:00)
 • Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (23/06/2018 - 12:03)
 • Đến năm 2025 tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục" (05/04/2018 - 16:17)
 • Điều chỉnh Quy hoạch cảng cá khu vực đảo Cát Bà" (26/06/2017 - 16:51)
 • Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tết tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2)" (07/10/2016 - 14:59)
 • Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng gắn với ngư trường Vịnh Bắc Bộ" (14/07/2016 - 11:33)
 • Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 " (14/07/2016 - 09:46)
 • Quyết định về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kính phí Dự án Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" (14/07/2016 - 09:42)
 • Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030" (06/04/2016 - 15:26)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter