Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Đến năm 2025 tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục
  05/04/2018 - 16:17

  Đến năm 2025 tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục

  Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Quyết định phê duyệt
  Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao hàng đầu vùng duyên hải Bắc Bộ.

  Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng

  Quy hoạch hướng đến việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Theo đó, phát triển giáo dục phổ thông và mầm non phải gắn kết chặt chẽ với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại.


  Ảnh: Internet

  Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; đi vào thực chất, tránh bệnh thành tích, giảm bớt dạy thêm, học thêm, tăng cường thời gian cho học sinh tự học, nghiên cứu…Hải Phòng phải trở thành một trong các địa phương đi đầu trong thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và đổi mới căn bản toàn diện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

  Đổi mới quản lý giáo dục theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường học các cấp theo định hướng của Nhà nước trong giai đoạn mới, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo. Thực hiện các chính sách ưu tiên đối với các đối tượng khó khăn, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo, người khuyết tật…

  Tăng cường đầu tư hệ thống trường mầm non tại các khu công nghiệp, đô thị mới

  Mục tiêu quy hoạch đối với bậc giáo dục mầm non, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ trong độ tuổi ra lớp là 35%; trẻ mẫu giáo là 97%; mẫu giáo 5 tuổi là 99,9%. Huy động trẻ khuyết tật ở độ tuổi 3 – 5 ra lớp là 65%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm dưới 7%. Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là 50%. Từ năm 2020, tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp là 100%; Hiệu trưởng mầm non đạt chuẩn Hiệu trưởng là 100%.

  Đối với bậc giáo dục tiểu học, đến năm 2020 tỷ lệ huy động trẻ đi học đúng độ tuổi tiểu học (6 – 10 tuổi) đạt 99,8%; bậc giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ trẻ đi học đúng độ tuổi THCS (11 – 14 tuổi) đạt 99,9%; tỷ lệ thanh thiếu niên đi học đúng độ tuổi THPT và tương đương đạt 99%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,5% ... 100% cán bộ công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; 40% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% có trình độ bậc 3.

  Dự kiến đến năm 2020, bố trí đủ các nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, THCS, THPT cho dân cư sống trong các quận mới thuộc khu vực nội thành phát triển, các khu vực đô thị và nông thôn thuộc khu vực ngoại thành mới, tăng cường trường mầm non tại các KCN, khu đô thị mới…Đến năm 2025, toàn thành phố có ít nhất mỗi cấp học 1 trường quốc tế ở những khu vực có điều kiện kinh tế phát triển.

  Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, bậc học được đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng theo cơ cấu môn học; chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp…Triển khai các chương trình đào tạo và hợp tác đào tạo trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy môn nghệ thuật ở cả ba cấp học đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua ở trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, khả năng hoạt động thực tiễn…

  Đổi mới toàn diện hệ thống đào tạo thành phố

  Quy hoạch tập trung vào 6 nhóm giải pháp, bao gồm: Nhóm giải pháp thông tin, tuyên truyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của HĐND các cấp và sự quản lý điều hành của chính quyền nhằm thực hiện có hiệu quả quy hoạch; Nhóm giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Thực hiện đổi mới toàn diện hệ thống đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hải Phòng; Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; Nhóm giải pháp tăng cường chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế của thành phố; Nhóm giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực để phát triển giáo dục. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ phát triển giáo dục giữa cộng đồng với nhà trường và giữa các trường để thực hiện giáo dục toàn diện học sinh; và nhóm giải pháp mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo nhằm đẩy mạnh quá trình hội nhập với các trào lưu đổi mới mạnh mẽ trong giáo dục đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, mô hình giáo dục hiện đại…

  Minh Hảo

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa đến năm 2025 góp phần giảm áp lực lên kết cấu giao thông đường bộ" (03/04/2019 - 16:02)
 • Đến năm 2020, quy hoạch mới 12 cụm công nghiệp" (15/10/2018 - 08:03)
 • Kế hoạch về thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến 2030." (23/07/2018 - 13:00)
 • Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (23/06/2018 - 12:03)
 • Điều chỉnh Quy hoạch cảng cá khu vực đảo Cát Bà" (26/06/2017 - 16:51)
 • Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tết tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2)" (07/10/2016 - 14:59)
 • Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng gắn với ngư trường Vịnh Bắc Bộ" (14/07/2016 - 11:33)
 • Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 " (14/07/2016 - 09:46)
 • Quyết định về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kính phí Dự án Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" (14/07/2016 - 09:42)
 • Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030" (06/04/2016 - 15:26)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter