Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ ba, ngày 28 tháng 01 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Sở Xây dựng
  11/09/2019 - 07:37

  Sở Xây dựng

  Địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng

  Số điện thoại thường trực: 031.3842088

  Fax: 031.3823167

  Hộp thư cơ quan: soxd@haiphong.gov.vn

  Hộp thư tiếp dân: tiepdan_soxd@haiphong.gov.vn

  1. Lãnh đạo Sở

  - Giám đốc: Phùng Văn Thanh

  ĐT: 031.3822801

  - Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Tuấn

  ĐT: 3842089

  - Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Linh

  2. Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

  ĐT: 031.3810138

  3. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

  ĐT: 031.3822354

  4. Phòng Kinh tế xây dựng

  ĐT: 031.3841179

  5. Phòng Giám định kỹ thuật

  ĐT: 031.3841804

  6. Phòng Quản lý quy hoạch

  ĐT: 031.3747990

  7. Phòng Quản lý và phát triển nhà

  ĐT: 031.3842886

  8. Văn phòng Sở

  ĐT: 031.3842088

  9. Thanh tra Sở

  ĐT: 031.3810820

   

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng" (12/02/2018 - 14:48)
 • Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hải Phòng " (16/04/2019 - 17:42)
 • Sở Công thương" (10/01/2019 - 08:01)
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư" (10/01/2019 - 07:46)
 • Sở Giao thông vận tải" (29/06/2018 - 08:59)
 • Sở Tài chính" (01/08/2019 - 07:20)
 • Văn phòng UBND thành phố" (02/01/2020 - 15:03)
 • Đại học Hải Phòng" (23/07/2018 - 13:43)
 • Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng" (03/12/2019 - 14:37)
 • Sở Thông tin và Truyền thông" (28/07/2018 - 09:10)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter