Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ ba, ngày 28 tháng 01 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Giá trị sản lượng tăng 16%.
  26/03/2009 - 14:22
   Giá trị sản lượng tăng 16%.

  Hai tháng đầu năm, Công ty cổ phần xây lắp Hải Long thực hiện 200 tỷ đồng giá trị sản lượng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản xuất kết cấu thép, tôn đạt 80 tỷ đồng, xây lắp 120 tỷ đồng; tổng giá trị doanh thu tăng 25,8% so với cùng kỳ.

  Công ty đẩy mạnh việc tiếp thị, nâng cao khả năng canh tranh bằng uy tín và chất lượng sản phẩm, khai thác và ký mới các hợp đồng trong và ngoài nước. Do vậy, sản xuất kinh doanh của đơn vị những tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển, bảo đảm quyền lợi cổ đông và thu nhập người lao động, nộp ngân sách 3 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

  K.O

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter