Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ ba, ngày 28 tháng 01 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Cấp chứng chỉ kinh doanh thuóc thú y, ché phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
  03/04/2008 - 17:13
   Cấp chứng chỉ kinh doanh thuóc thú y, ché phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

  a- Đối tượng: Người đề nghị cấp chứng chỉ phải có đủ các điều kiện sau:

  Chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật hoá chất dùng trong thú y tối thiểu phải có băng Trung cấp thú y hoặc Trung cấp chăn nuôi- Thú y. Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có giấy chứng nhận đã tốt nghiệp lớp tập huấn về lĩnh vực đăng ký hành nghề Thú y do Chi cục thú y tổ chức và cấp giấy chứng nhận.

  b- Thủ tục: Hồ sơ xin cấp chứng chỉ gồm:

  - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ.

  - Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn

  - Sơ yếu lý lịch

  - Giấy chứng nhận sức khoẻ

  - Giấy xác nhận của cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật hoá chất dùng trong thú y.

  c- Trình tư:

  + Người xin cấp chứng chỉ: Nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa" của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  + Bộ phận "một cửa":

  - Tiếp nhận hồ sơ, ghi sổ theo dõi, viết giấy hẹn trả kết quả nếu thấy hồ sơ đã đầy đủ.

  Thời gian 1/2 ngày

  - Thụ lý hồ sơ, tổ chức kiểm tra xác minh, tranh thủ ý kiến của Chi cục Thú y, dự thảo ý kiến giải quyết trình lãnh đạo Sở quyết định.

  Thời gian 29 ngày

  - Vào sổ theo dõi, đóng dấu, trả kết quả

  Thời gian 1/2 ngày

  d- Thời gian: Tổng thời gian từ khi nhận hồ sơ đến trả kết quả là 30 ngày

  e- Lệ phí: Người xin cấp chứng chỉ phải nộp lệ phí theo quy định

  g- Thời hạn của chứng chỉ là 5 năm. Trước khi hết hạn chứng chỉ 1 tháng, người được cấp chứng chỉ muốn được tíep tục hành nghề phải xin gia hạn, hồ sơ gồm:

  - Đơn xin gia hạn

  - Bản sao hợp pháp chứng chỉ đã cấp

  - Giấy khám sức khoẻ của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã trở lên cấp.

  h- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “Một cửa”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 5-Chiêu Hoa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng)

  IV- LĨNH VỰC TIẾP NHẬN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ NÔNG NGHIỆP:

  a- Đối tượng áp dụng:

  Tổ chức, công dân được cấp có thẩm quyền cho phép sản xuất kinh doanh các hàng hoá về nông nghiệp.

  b- Thủ tục:

  - Công văn đề nghị tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của đơn vị sản xuất.

  - Giấy phép kinh doanh

  - Văn bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của cơ sở.

  - Lý lịch giống chọn (đối với các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi) và quy trình sản xuất.

  - Hướng dẫn sử dụng cụ thể cho các đối tượng

  - Kết quả phân tích mẫu ở thời gian gần nhất của đơn vị có chức năng phân tích được công nhận cấp quốc gia.

  - Mẫu mã, bao bì sản phẩm của đơn vị công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá sản xuất kinh doanh.

  c- Trình tự:

  + Công dân và tổ chức đề nghị tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  + Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

  - Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn trả kết quả.

  - Viết đề xuất trình lãnh đạo Sở.

  Thời gian 1/2 ngày

  + Lãnh đạo Sở cho ý kiến để bộ phận "một cửa" chuyển đến các đơn vị, các phòng để kiểm tra giải quyết.

  Thời gian 1 ngày

  + Các đơn vị, các phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ, tổ chức kiểm tra xác minh, đề xuất ý kiến giải quyết chuyển lại cho bộ phận "một cửa" trình lãnh đạo Sở quyết định.

  Thời gian 10 ngày

  + Lãnh đạo Sở: Xem xét ký duyệt văn bản trả lời.

  Thời gian 1 ngày

  + Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả " Vào sổ theo dõi, nhân bản hồ sơ, đóng dấu, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

  Thời gian 1/2 ngày.

  d- Thời gian: Thời gian từ nhận hồ sơ đến trả kết quả là 15 ngày.

  e- Lệ phí: Tổ chức, công dân xin tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá phải nộp lệ phí theo quy định.

  h- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận “Một cửa”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 5-Chiêu Hoa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng)

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter