Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Sáp nhập Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 2
  09/10/2019 - 06:42

  Sáp nhập Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

  (Haiphong.gov.vn) - Ngày 7/10/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định sáp nhập Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cùng trực thuộc Sở, có trụ sở làm việc chính tại thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng và trụ sở làm việc tại số 735 đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.  Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 sau khi sáp nhập có 50 biên chế và 125 lao động hợp đồng. Trong đó có 1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, 5 phòng chức năng, 5 đội quản lý học viên và các cơ sở điều trị Methadone được thành lập theo quy định của pháp luật. Cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tai Điều 3, Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

  V.H.N

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter