Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Bến Bính
  21/08/2019 - 11:17

  Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Bến Bính

  (Haiphong.gov.vn) - Chủ tịch UBND thành phố vừa chủ trì họp về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Bến Bính. Cuộc họp đã thống nhất chủ trương mở rộng đường Bến Bính với chiều rộng 21m như quy hoạch nhưng giữ nguyên phía Bệnh viện 203 và mở rộng sang phía đối diện. Thành phố sẽ đề nghị các đơn vị có đất, tài sản trong diện tích thực hiện công trình đồng thuận với chủ trương của thành phố, có văn bản tự nguyện trả lại phần diện tích đất trên cho thành phố. Thành phố sẽ thực hiện di chuyển, xây dựng lại các công trình bị tháo dỡ theo đề nghị của các đơn vị.


  Đường Bến Bính sẽ được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Tiến Phước

  UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả hạng mục xây dựng, di chuyển các công trình có liên quan). Sở Tài chính hướng dẫn Văn phòng UBND thành phố làm thủ tục thanh lý và phá dỡ khu nhà khách 4 tầng thuộc Nhà khách thành phố. Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Hải Phòng thực hiện ngay việc chuẩn bị cho di chuyển hệ thống cây xanh trên tuyến (phần diện tích dự kiến thực hiện công trình), xong trước ngày 25/8/2019.

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter