Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
  18/07/2019 - 14:44

  Phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  (Haiphong.gov.vn) - Sáng 18/7, tại điểm cầu Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.


  Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng

  6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ.

  Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, ngay từ đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

  Ngày 10/1/2019, Bộ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT ngày 10/1/2019 quán triệt toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư bám sát phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" của Chính phủ, coi đây là trọng tâm để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, nhất là các nhiệm vụ chủ yếu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

  6 tháng cuối năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, tổng hợp, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt khoảng 6,8% và tốc độ giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%. Thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến đối với 2 dự án luật tại Kỳ họp thứ 8. Theo dõi, giám sát đôn đốc, tổng hợp và tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ.

  Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhất trí cao với nội dung báo cáo tại Hội nghị. Cùng với kết quả tích cực đã đạt được của cả nước, kinh tế xã hội thành phố tiếp tục duy trì tốc độ phát triển mạnh mẽ, ấn tượng, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt mức cao, đột phá so với cùng kỳ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,3% (kế hoạch cả năm tăng 15,3% trở lên), cao nhất từ trước đến nay, cao gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 24%, cao gấp 2,5 lần bình quân chung cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố ước đạt trên 7 tỷ USD, tăng gần 90% so với cùng kỳ, gấp 11 lần tốc độ tăng cả nước. Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 70.600 tỷ đồng, tăng gần 77%, gấp 7,5 lần tốc độ tăng bình quân cả nước, đạt trên 65% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt trên 44.500 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa đạt trên 12.500 tỷ đồng, tăng trên 30%, đạt gần 48% dự toán HĐND thành phố. Vốn đăng ký kinh doanh các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ước đạt trên 11.500 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Thu hút khách du lịch ước đạt gần 4 triệu lượt, tăng 12%, đạt gần 44% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng gần 15% so với cùng kỳ, gấp 1,3 lần so với tốc độ tăng bình quân cả nước. Chi ngân sách địa phương đạt trên 10.400 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay đến 30/6/2019 đạt trên 120.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ.

  Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, thành phố quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được đề ra trong năm 2019. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có văn bản hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Quy hoạch; sớm tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn để các địa phương triển khai thực hiện, trong đó quan tâm bố trí đủ vốn ODA cho các dự án sẽ kết thúc Hiệp định trong 2 năm 2019 – 2021; tham mưu cho Chính phủ sớm ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công sửa đổi để kịp thời xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025...

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương kết quả ngành Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm 2019 còn rất nặng nề ở tất cả các lĩnh vực; cùng với việc thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

  Nguyễn Hải

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An" (16/10/2019 - 20:13)
 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố" (16/10/2019 - 20:19)
 • 31/10 kết thúc thời hạn nhận tác phẩm tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Hải Phòng năm 2019”" (16/10/2019 - 16:10)
 • Quận đoàn Lê Chân: Khởi công Nhà Khăn quàng đỏ và Khánh thành sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư " (16/10/2019 - 17:00)
 • Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" (16/10/2019 - 17:45)
 • Thống đốc tỉnh Kagawa (Nhật Bản) gửi thư cảm ơn Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cử đoàn nghệ thuật ca trù tham gia biểu diễn tại lễ hội Setouchi" (16/10/2019 - 16:49)
 • Quận ủy Lê Chân triển khai Kế hoạch “Ngày thứ 7 cùng dân” năm 2019, 2020" (16/10/2019 - 10:32)
 • Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia" (16/10/2019 - 11:19)
 • Hơn 200 cán bộ các Sở, ngành, địa phương tập huấn công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích" (16/10/2019 - 10:03)
 • Phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng" (15/10/2019 - 18:04)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/1168
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter