Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Huyện An Dương hợp nhất các văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện
  12/10/2018 - 08:10
  Huyện An Dương hợp nhất các văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Huyện ủy An Dương vừa tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Thành ủy và Huyện ủy về công tác cán bộ.

  Theo Quyết định số 1091 ngày 19/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương. Thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương thành Văn phòng huyện An Dương kể từ ngày 1/10/2018.

  Đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương trao quyết định tới các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Huyện An Dương được bổ nhiệm


  Tại hội nghị, Huyện ủy An Dương công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ Văn phòng huyện An Dương và thành lập Chi bộ Văn phòng huyện An Dương. Theo đó, đồng chí Đinh Văn Quyền - Chánh Văn phòng Huyện ủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng huyện, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng huyện, kể từ ngày 10/10/2018, thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Các đồng chí Trần Hồng Quyên, Lê Thế Thái - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy An Dương; Nguyễn Xuân Trưởng - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng huyện An Dương kể từ ngày 10/10/2018, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

  Văn phòng huyện An Dương là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; đồng thời là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện An Dương và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện An Dương giao; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

  Huyện ủy An Dương là cơ quan quản lý trực tiếp Văn phòng huyện An Dương, được sử dụng 1 con dấu trong thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định. Trước mắt khi chưa có con dấu chung, được sử dụng 2 con dấu của 2 Văn phòng cũ trong thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn được giao theo quy định. Tổ chức, bộ máy, biên chế Văn phòng huyện An Dương gồm Chánh Văn phòng và 3 Phó Chánh Văn phòng.

  LHT

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter