Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 17 tháng 02 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Đảm bảo an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  12/07/2018 - 09:29

  Đảm bảo an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

   

  Trong thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, chưa đúng về Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhằm kích động, kêu gọi người dân, người lao động tham gia biểu tình, diễu hành phản đối tại một số địa phương. Trước tình hình trên, thực hiện đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố vừa có chỉ đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các doanh nghiêp có vốn đầu tư nước ngoài.

  UBND thành phố yêu cầu tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; tập trung phổ biến, tuyên truyền và giải thích cho cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp và người lao động tại địa phương hiểu đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

  UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan theo dõi sát hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cử cán bộ xuống gặp các chủ doanh nghiệp và người lao động để tuyên truyền, vận động doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh. 
  Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, bảo đảm an ninh, an toàn đối với tài sản và mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam. Tổ chức triển khai các biện pháp hữu hiệu và kịp thời để thực hiện các cam kết nêu trên, nhằm ổn định sản xuất và an toàn của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, địa phương kịp thời báo cáo tình hình, tham mưu đề xuất với UBND thành phố giải quyết những vấn đề cần thiết, vượt thẩm quyền.

   

  Tiến Phước

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter