Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 17 tháng 02 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  204 Hợp tác xã thực hiện chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012
  12/07/2018 - 12:05

  204 Hợp tác xã thực hiện chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012

  Trên địa bàn thành phố có 326 Hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, tăng 8,31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thành viên là 192.255 người với số lao động thường xuyên là 9.621 người. Tổng số thành viên của Liên hiệp HTX  là 28 thành viên với số lao động 119 người, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân của HTX là 3.352 triệu đồng/ năm. Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX: 57,8 triệu đồng/năm, tăng 0,35% so với cùng kỳ.

  Đến nay, có 204 HTX đã thực hiện chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật HTX (trong đó: 107 HTX nông nghiệp và 97 HTX phi nông nghiệp); 34 HTX cần phải chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX 2012; đạt tỷ lệ 85,71%. 

  UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương giải quyết các HTX ngừng hoạt động tại địa điểm đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố. Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể thành phố kiểm tra việc thực hiện Luật HTX năm 2012 và thăm một số HTX tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các quận, huyện về việc rà soát, giải quyết các HTX ngừng hoạt động tại địa điểm đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các quận, huyện tổng hợp báo cáo tài chính của các HTX trên địa bàn theo Thông tư số 83/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  Nguyễn Hải

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter