Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Thực hiện tinh giản biên chế theo các quy định của Trung ương và Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố
  19/09/2019 - 10:37
  Thực hiện tinh giản biên chế theo các quy định của Trung ương và Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố

  (Haiphong.gov.vn) - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

  Quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các nội dung về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế quy định tại Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố.


  Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại Lễ khai mạc kỳ thi tuyển nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2018


  Các trường hợp áp dụng bao gồm các đối tượng: Cán bộ, công chức từ thành phố đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật; người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội. Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi.

  Các trường hợp không áp dụng gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quy định thuộc đối tượng tinh giản biên chế mà tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc xét tinh giản biên chế đã có thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế theo quy định; cán bộ quản lý khối doanh nghiệp; cán bộ, công chức được cử làm người đại diện tại doanh nghiệp có vốn góp nhà nước.

  Về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế quy định tại Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố. (Xem chi tiết tại đây).

  Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách thành phố quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND (Được hỗ trợ thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định; được hỗ trợ thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được hỗ trợ 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng). Đối tượng được hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách thành phố quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND (Được hỗ trợ thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm; được hỗ trợ thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiếm xã hội).

  Đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc không thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ): Căn cứ vào độ tuổi và thời gian tham gia công tác tại cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể của thành phố có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định được hưởng hỗ trợ theo quy định.

  Người đứng đầu các sở, ban, ngành, đon vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện; Chủ tịch Hội đặc thù phải thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đã thực hiện tinh giản. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo các quy định của Trung ương và Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố.

  Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định đối tượng tinh giản biên chế, báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định kinh phí trợ cấp cho từng đối tượng cụ thể thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo đúng quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để chi trả chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Bảo hiểm Xã hội thành phố giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật

  UBND thành phố yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố; người đứng đầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

  LHT

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Quận Lê Chân: Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 05 và Nghị quyết 32 của HĐND thành phố" (16/09/2019 - 21:14)
 • Quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng" (12/09/2019 - 16:23)
 • Tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 - 2021" (14/09/2019 - 08:34)
 • Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách thành phố" (13/09/2019 - 11:07)
 • Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030" (09/09/2019 - 06:45)
 • Quy định mức thu học phí năm học 2019 - 2020 đối với các trường công lập trên địa bàn thành phố" (04/09/2019 - 08:05)
 • Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố" (03/09/2019 - 10:51)
 • Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư" (03/09/2019 - 06:50)
 • Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (01/09/2019 - 07:02)
 • Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV" (18/07/2019 - 17:55)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/5
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter