Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  12/09/2019 - 16:23
  Quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  (Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Ảnh minh họa


  Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác thủy lợi nội đồng.

  Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 15.000 đồng/sào/vụ thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc UBND cấp xã (đối với địa phương chưa thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở) để chi cho các hoạt động quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố. Điều kiện để được xem xét hỗ trợ là diện tích được hỗ trợ là diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn thành phố.

  HĐND thành phố giao UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết; giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố, các Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

  Nghị quyết này đã được HĐND thành phố thông qua và bãi bỏ quy định “Hỗ trợ 100% phí dịch vụ thủy lợi nội đồng” tại số thứ tự thứ 1 mục III, phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị quyết số 151/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 3.

  LHT

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Thực hiện tinh giản biên chế theo các quy định của Trung ương và Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố" (19/09/2019 - 10:37)
 • Quận Lê Chân: Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 05 và Nghị quyết 32 của HĐND thành phố" (16/09/2019 - 21:14)
 • Tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 - 2021" (14/09/2019 - 08:34)
 • Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách thành phố" (13/09/2019 - 11:07)
 • Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030" (09/09/2019 - 06:45)
 • Quy định mức thu học phí năm học 2019 - 2020 đối với các trường công lập trên địa bàn thành phố" (04/09/2019 - 08:05)
 • Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố" (03/09/2019 - 10:51)
 • Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư" (03/09/2019 - 06:50)
 • Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (01/09/2019 - 07:02)
 • Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV" (18/07/2019 - 17:55)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/5
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter