Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030
  09/09/2019 - 06:45
  Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030

  (Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030.


  Hoạt động cộng đồng tại Nhà văn hóa thôn 5, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên


  HĐND thành phố quyết nghị: Thông qua Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố về tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo lộ trình từ năm 2019 đến năm 2030, gồm 3 giai đoạn: năm 2019; giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 và giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030.

  Thông qua số lượng thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập trong năm 2019, cụ thể: Sắp xếp, sáp nhập 198 thôn, tổ dân phố thành 64 thôn, tổ dân phố; giảm 134 thôn, tổ dân phố (2 thôn và 132 tổ dân phố). Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong năm 2019, tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố là: 2.446 thôn, tổ dân phố (1.165 thôn và 1.281 tổ dân phố).

  HĐND thành phố giao UBND thành phố căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong năm 2019; đồng thời xây dựng nguyên tắc cụ thể về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện và trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố các năm tiếp theo. Giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố và các đại biểu HĐND thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

  LHT

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Thực hiện tinh giản biên chế theo các quy định của Trung ương và Nghị quyết số 27 của HĐND thành phố" (19/09/2019 - 10:37)
 • Quận Lê Chân: Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 05 và Nghị quyết 32 của HĐND thành phố" (16/09/2019 - 21:14)
 • Quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng" (12/09/2019 - 16:23)
 • Tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 - 2021" (14/09/2019 - 08:34)
 • Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách thành phố" (13/09/2019 - 11:07)
 • Quy định mức thu học phí năm học 2019 - 2020 đối với các trường công lập trên địa bàn thành phố" (04/09/2019 - 08:05)
 • Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố" (03/09/2019 - 10:51)
 • Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư" (03/09/2019 - 06:50)
 • Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (01/09/2019 - 07:02)
 • Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV" (18/07/2019 - 17:55)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/5
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter