Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Chỉ thị chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng
  22/11/2018 - 10:32

  Chỉ thị chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng

  Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, có bước đột phá, đạt được nhiều thành tựu quan trọng; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước. Cùng với đó, nhiều công trình xây dựng cầu đường, các khu đô thị, nhà máy, xí nghiệp, tòa nhà cao tầng dân dụng được thi công luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động. Mặc dù cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức của chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, người lao động và nhân dân về an toàn, vệ sinh lao động từng bước được nâng cao; công tác an toàn, vệ sinh lao động được các doanh nghiệp chú trọng... nhưng có lúc, có nơi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình tai nạn lao động chết người liên quan đến lĩnh vực xây dựng vẫn diễn biến phức tạp.

  Để chấn chỉnh, phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 39/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Nội dung chi tiết Chỉ thị xem tại đây./.

  V.H.N

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter