Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin
  09/08/2019 - 11:20

  Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin

  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị  Hải Phòng công bố thông tin

  Bao gồm:

  1. Báo cáo đánh giá kết quả đánh giá kết quảthực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất;

  2. Biểu chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanhnăm 2019;

  3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm  vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019;

  4. Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanhnghiệp năm 2018;

  5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổchức doanh nghiệp năm 2018;

  6. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2018(đã được kiểm toán);

  7. Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng củadoanh nghiệp.

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter