Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư phát triển đô thị công bố thông tin hoạt động
  19/01/2017 - 16:15

  Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị công bố thông tin hoạt động

  Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị công bố báo cáo hoạt động:

  Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị

  Địa chỉ: Số 52 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng

  Tel: 031.3747441 ;Fax: 031.3747228

  Báo cáo Tài chính Quý II/2016 gồm: Bảng cân đối kế toán; kết quả kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính

  Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (từ 2013 – 2015)

  Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2016

  Thông tin về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016


  Xem và tải Văn bản tại đây

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter