Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi An Hải công bố thông tin hoạt động
  19/01/2017 - 16:50

  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi An Hải công bố thông tin hoạt động

  Thực hiện quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi An Hải công bố các báo cáo hoạt động bao gồm:

  Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016

  Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp

  Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp 2016

  Báo cáo Tài chính 06 tháng của Doanh nghiệp

  Báo cáo kết quả  thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015


  Xem và tải Văn bản tại đây

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter