Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin
  19/06/2019 - 09:58

  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin

  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin

  Bao gồm:

  1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tưphát triển năm 2019 được chủ sở hữu (UBND thành phố) phê duyệt;

  2. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạchsản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất;

  3. Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích năm2018;

  4. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mớidoanh nghiệp năm 2018;

  5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổchức của doanh nghiệp năm 2018;

  6. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018;

  7. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2018(đã được kiểm toán);

  8. Báo cáo chế độ tiền lương và tiền thưởng củadoanh nghiệp năm 2018.

   

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter