Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
  08/06/2018 - 15:12

  Quyết định số 687/QĐ-CT ngày 29/3/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  Xem chi tiết văn bản tại đây.

  Quyết định số 2144/QĐ-CT ngày 11/9/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ

  Xem chi tiết văn bản tại đây.

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Lĩnh vực Thanh tra" (08/06/2018 - 07:51)
 • Lĩnh vực Ngoại vụ" (08/06/2018 - 07:51)
 • Ban Quản lý khu kinh tế " (08/06/2018 - 07:51)
 • Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch" (08/06/2018 - 07:51)
 • Lĩnh vực Y tế" (08/06/2018 - 07:50)
 • Lĩnh vực Công Thương" (08/06/2018 - 07:50)
 • Lĩnh vực Du lịch" (06/06/2018 - 17:31)
 • Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao" (06/06/2018 - 17:29)
 • Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội" (06/06/2018 - 17:28)
 • Lĩnh vực Tư pháp" (06/06/2018 - 17:27)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter