Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Lĩnh vực Y tế
  08/06/2018 - 07:50

  Quyết định số 688/QĐ-CT ngày 29/3/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng


  Xem chi tiết văn bản tại đây.

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ" (08/06/2018 - 15:12)
 • Lĩnh vực Thanh tra" (08/06/2018 - 07:51)
 • Lĩnh vực Ngoại vụ" (08/06/2018 - 07:51)
 • Ban Quản lý khu kinh tế " (08/06/2018 - 07:51)
 • Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch" (08/06/2018 - 07:51)
 • Lĩnh vực Công Thương" (08/06/2018 - 07:50)
 • Lĩnh vực Du lịch" (06/06/2018 - 17:31)
 • Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao" (06/06/2018 - 17:29)
 • Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội" (06/06/2018 - 17:28)
 • Lĩnh vực Tư pháp" (06/06/2018 - 17:27)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter