Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Lĩnh vực Tư pháp
  06/06/2018 - 17:27

  Quyết định số 614/QĐ-CT ngày 25/3/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

  Xem văn bản tại đây.


  Quyết định số 2127/QĐ-CT ngày 09/9/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp.

  Xem văn bản tại đây.


  Quyết định về việc công bố Danh mục lệ phí thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

  Xem văn bản tại đây.


    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ" (08/06/2018 - 15:12)
 • Lĩnh vực Thanh tra" (08/06/2018 - 07:51)
 • Lĩnh vực Ngoại vụ" (08/06/2018 - 07:51)
 • Ban Quản lý khu kinh tế " (08/06/2018 - 07:51)
 • Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch" (08/06/2018 - 07:51)
 • Lĩnh vực Công Thương" (28/11/2019 - 07:50)
 • Lĩnh vực Y tế" (13/11/2019 - 07:50)
 • Lĩnh vực Du lịch" (06/06/2018 - 17:31)
 • Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao" (06/06/2018 - 17:29)
 • Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội" (10/12/2019 - 17:28)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter