Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Biểu mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
  05/06/2018 - 20:14

  Biểu mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

  Các biểu mẫu báo cáo:

  Biểu mẫu dành cho các Sở, ban, ngành:

  Biểu số 05a/VPCP/KSTT

  Biểu số 06a/VPCP/KSTT

  Biểu số 06g/VPCP/KSTT

  Biểu mẫu dành cho UBND quận, huyện:

  Biểu số 05a/VPCP/KSTT

  Biểu số 06b/VPCP/KSTT

  Biểu số 06g/VPCP/KSTT

  Biểu mẫu dành cho UBND phường, xã, thị trấn:

  Biểu số 05a/VPCP/KSTT

  Biểu số 06a/VPCP/KSTT

  Biểu số 06g/VPCP/KSTT

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter