Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Quyết định Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố
  20/10/2016 - 16:11

  Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố
  Xem và tải văn bản tại đây

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Quyết định Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố" (10/12/2016 - 16:45)
 • Quyết định Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố" (20/10/2016 - 16:15)
 • Quyết định Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố" (20/10/2016 - 16:14)
 • Quyết định Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố" (20/10/2016 - 16:08)
 • Quyết định Về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2016, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020" (10/10/2016 - 10:28)
 • Quyết định Về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Sản xuất thử nghiệm nhựa Alkyd short oil cho sơn gỗ lớp lót và Alkyd short oil cho sơn gỗ lớp phủ đạt tiêu chuẩn quốc tế theo công nghệ chuyển giao công nghệ từ Thái Lan trên dây chuyền sản xuất công suất 5.000 tấn/năm” " (20/09/2016 - 09:44)
 • Quyết định Về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất hoa, cây cảnh theo hướng mô hình đô thị sinh thái trên địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng” " (20/09/2016 - 09:41)
 • Quyết định Về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) dưới tán rừng tại núi Thiên Văn quận Kiến An, Hải Phòng” " (20/09/2016 - 09:36)
 • Quyết định Về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Xây dựng quy trình phát hiện đột biến gen gây bệnh Thalassemia tại Hải Phòng dựa trên kỹ thuật Multiplex PCR”" (20/09/2016 - 09:20)
 • Quyết định Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố " (07/09/2016 - 10:27)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter